Aa-1-27 / 49-1

skab 53

Præparatet set oppefra.
Venstre side.

a. occipitalis (rød og hvid ring)
n. occipitalis minor (brun ring)
v. occipitalis (blå og grå ring)
profundt for disse strukturer ses venter occipitalis af m. occipitofrontalis med den mellemliggende galea aponeurotica
bemærk fascia temporalis (superficielt for m. temporalis)
m. masseter, prof. del (rødt mærke)
m. levator labii sup.(sort-hvid ramme)
n. auricularis post. (grøn og hvid ring)
n. auriculotemporalis (sort og gul ring)
n. facialis med plexus parotideus (pes anserinus major) (gul ring)
a. auricularis post. (rød og grøn ring)
a. temporalis superficialis (rød og sort ring)
a. transversa faciei (rød ring)
a. zygomaticoorbitalis (orange ring)
gl. parotidea (2 knappenålshoveder)
gl. parotidea accessoria (2 blå mærker)
ductus parotideus (blå ring)
gll. labiales sup. (rødt mærke)
rød sonde gennem udmundingen af sinus frontalis (infundibulum ethmoidale)
ductus nasolacrimalis (grønt mærke)
ductulus lacrimalis inf. (gul ring)
i bunden af orbita ses n. infraorbitalis (grønt mærke)
I cavitas cranii ses:
falx cerebri (2 røde ringe)
tentorium cerebelli (hvide ringe)
sinus rectus (blå sonde)
n. opticus og forreste del af chiasma opticum (gult mærke)
n. oculomotorius dxt. (gul ring)
n. trigeminus dxt. (brun ring)
n. abducens (brun og rød ring)
a. basilaris (før delingen) (grøn ring)
a. cerebelli sup. (tynd sort sonde)
a. cerebri post. (tynd rød sonde)
bemærk n. oculomotorius' relation til de 2 sidstnævnte arterier
a. communicans post. (orange ring)
a. carotis int. (rød og hvid ring)
i højre side ses a.fgangen af a. ophthalmica (rød ring)
infundibulum hypofyseos (rødt mærke)
(bemærk diafragma sellae omkring sidstnævnte struktur)
Højre side.
r. parietalis fra a. temporalis superficialis (rød og hvid ring)
r. frontalis (rød og sort ring)
a. facialis (rød og brun ring)
a. labialis sup. (rød og grå ring)
a. dorsalis nasi (grøn ring)
a. supraorbitalis (rød og blå ring)
grene fra n. occipitalis minor (2 gule ringe)
n. auriculotemporalis (orange ring)
bemærk de 3 muskelstrøg: m. auricularis ant., med. og post. (ikke markeret)
v. temporalis superficialis (blå ring)
v. frontalis (blå og grå ring)
v. angularis (hvid ring)
m. levator anguli oris (rødt mærke)
m. zygomaticus major major minor og m. levator labii sup. (sort-hvid ramme)
m. zygomaticus major major major (grå ring)
pars transversa af m. nasalis (gult mærke)
ductus parotideus (blå ring)
cartilago alaris major (crus laterale) (knappenålshoved)

Placering

skab 53

Emner

  • Karsystem A. cerebelli superior