Aa-1-25 / 52-10

skab 52

Medialsiden.
Plexus dentalis m.m.
a. carotis int. (1 rød ring)
a. carotis ext. (rød og orange ring)
a. facialis (2 røde ringe)
a. submentalis,(en gren perforerer her m. mylohyoideus) (orange ring)
n. glossopharyngeus (sort ring)
rr. nasales posteriores laterales (gule ringe)
n. lingualis (blå ring)
m. tensor veli palatini (hvidt mærke)
m. levator veli palatini (2 røde mærker)
m. pterygoideus med. (grønt mærke)
m. stylopharyngeus (rødt mærke)
gl. submandibularis (2 grønne mærker)
udspring af:
m. genioglossus (gul ring)
m. geniohyoideus (blå ring)
m. mylohyoideus (gult mærke)
m. digastricus, venter ant. (sort ring)
der er indlagt sort folie i articulatio atlantodentalis ant. og post.

Placering

skab 52

Emner

  • Perifere nerver Rami nasales posteriores inferiores
  • Perifere nerver Rami nasales posteriores superiores
  • Karsystem A. submentalis