Aa-1-24 / 49-1

skab 49

Præparatet set lateralt og forfra


Muskler:

m. masseter (bemærk de to dele) (orange mærke)
m. buccinator (rødt mærke)
m. zygomaticus major major major (gult mærke)
m. depressor anguli oris (grønt mærke)
m. levator anguli oris (sort mærke)
m. levator labii sup. alaeque nasi (2 blå mærker)
m. levator labii superioris (blåt mærke)
m. zygomaticus major major minor (meget lille) (profundt for v. facialis)
Bemærk: m. orbicularis oculi, venter frontalis og galea aponeurotica.
Nerver:
n. buccalis (gul ring)
n. supraorbitalis (brun ring)
r. frontalis (gul ring)
Kar:
a. facialis (røde ringe)
a. labialis sup. (hvid ring)
a. labialis inf. (grå ring)
a. dorsalis nasi (orange ring)
v. nasofrontalis (grå ring)
v. angularis (hvid ring)
v. facialis (blå ringe)


Præparatet set lateralt og forfra - kopi.

Bemærk endvidere:
ductus parotideus (grøn ring)
gl. lacrimalis (rødt mærke)
ductuli lacrimalis (røde sonder)
saccus lacrimalis (knappenål)
Lagdelingen i regio temporalis:
fascia temporalis (ydre blad)
fedt imellem bladene
fascia temporalis (indre blad)
subfascialt fedt
temporalissenen

Placering

skab 49

Emner

  • Luftveje Vibrissae
  • Karsystem A. dorsalis nasi
  • Karsystem V. angularis
  • Karsystem V. nasofrontalis