Aa-1-22 / 52-1

skab 52

Præparatets bag- og medialside.
m. pterygoideus med. (2 gule mærker)
m. pterygoideus lat. (rødt mærke)
lig. sphenomandibulare (grå ring)
n. lingualis (blå ring)
chorda tympani (grøn ring)
n. alveolaris inf. (medialt for ligamentet) (hvid ring)
n. auriculotemporalis (sort ring)
a. carotis ext. (rød sonde)
a. lingualis (sort ring)
a. facialis (rød ring)
a. temporalis superficialis (hvid ring)
a. maxillaris (brun ring)
a. alveolaris inf. (rød ring)
a.meningea media (rød ring)
a. transversa faciei (grøn ring)
a. carotis int. (grøn sonde)
rød sonde igennem det Eustachiske rør
m. levator veli palatini (2 røde mærker)
m. tensor veli palatini (blå bøjle)
aponeurosis palatina (grå bøjle)
pars mylopharyngea (hvid ring)
m. mylohyoideus (blåt mærke)
m. genioglossus (gult mærke)
m. geniohyoideus (grønt mærke)
m. digastricus, venter ant. (rødt mærke)
gl. submandibularis (gult mærke)
processus mylohyoideus (= dybe del af gl. submandibularis) (grønt mærke)
gl. sublingualis (rødt mærke)
ductus submandibularis (grå ring)
n. lingualis (blå ring)
ggl. submandibulare (blåt mærke)
n. sublingualis (rød ring)
n. mylohyoideus (grøn ring)
a. lingualis (sort ring)
I cavitas cranii ses:
n. opticus (sort ring)
n.oculomotorius (rød ring)
n. abducens (blå ring)
n. trigeminus (hvid ring)
a. meningea media (rød ring) (bemærk arteriens epidurale beliggenhed)
I orbita ses medialt fra:
m. obliquus sup. (rødt mærke)
m. levator palpebrae sup. (gul bøjle)
ramus inf. n. oculomotorii (sort ring)

Placering

skab 52

Emner

  • Led lig. sphenomandibulare
  • Muskler m. levator veli palatini
  • Perifere nerver N. cochlearis
  • Perifere nerver N. sublingualis
  • Fordøjelseskanalen Ductus submandibularis
  • Fordøjelseskanalen Proc. mylohyoideus gl. submandibularis
  • Luftveje Tuba auditiva
  • Karsystem A. facialis