Aa-1-21 / 53-8

skab 53

Præparatet set ovenfra.
Orbita.

m. levator palpebrae sup. (grønt mærke)
m. rectus sup. (højre side) (gult mærke)
m. rectus lat. (blåt mærke)
m. rectus med. (rødt mærke)
m. obliquus sup. (gennemskåret) (orange mærke)
m. obliquus sup., sene (højre side) (grøn ring)
a. ophthalmica (grøn ring)
n. opticus (bemærk dura mater i orbita) (rød ring)
r. inferior n. oculomotorii (blå ring i højre orbita)
n. trochlearis (brun ring i orbita)
n. frontalis (grå ring bagtil i orbita)
n. supratrochlearis sin. (grøn ring)
r. frontalis (brun ring)
n. supraorbitalis (grå ring)
n. lacrimalis (rød ring)
n. nasociliaris (hvid ring)
i venstre side er den fra foramen ethmoidale ant. førende kanal åbnet, og indholdet er afmærket med en hvid ring
n. abducens (sort ring i orbita)
gl. lacrimalis (gult mærke)
Cavitas cranii.
a. carotis int. (grøn ring)
a. cerebri ant. (gul ring)
a. cerebri med. (brun ring)
a. meningea media (dura mater fjernet) (grå ring)
v. cerebri magna (blå ring)
sinus durae matris (sorte sonder)
3. ventrikel (grøn sonde)
corpus pineale (orange mærke)
n. oculomotorius (sort ring)
n. petrosus major (rødt mærke)
n. trigeminus (grøn ring)
n. trochlearis (gul ring)
n. facialis og n. vestibulo-cochlearis (brun ring)
n. glossopharyngeus og n. vagus (grå ring)
n. accessorius (gul ring)Placering

skab 53

Emner

  • Muskler m. levator palpebrae superioris
  • Perifere nerver Thoracalnerver
  • Karsystem A. cerebri media
  • Karsystem Sinus occipitalis