Aa-1-199 / 39-7/40-8

skab 39

Præparatets bagside.
Cavitas cranii
chiasma opticum (2 gule mærker)
plexus caroticus int. (små brune ringe)
infundibulum (gråt mærke)
n. oculomotorius dxt. (blå ring)
n. trochlearis dxt. (lille grøn ring)
n. trigeminus dxt. (rød ring)
n. abducens dxt. (lille orange ring)
n. facialis dxt. (sort ring)
n. intermedius dxt. (lille rosa ring)
n. vestibulo-cochlearis dxt. (grøn ring)
n. glossopharyngeus dxt. (rød og orange ring)
n. vagus dxt. (brun ring)
n. accessorius dxt. (rød ring)
n. hypoglossus dxt. (hvid og grøn ring)
Pharynx.
m. constrictor pharyngis sup. (hvid bøjle)
m. constrictor pharyngis med. (gul bøjle)
m. constrictor pharyngis inf. (rød bøjle)
m. stylopharyngeus (rødt og grønt mærke)
m. palatopharyngeus sin.
nasale strøg (blåt og hvidt mærke)
orale strøg (blåt og sort mærke)
m. salpingopharyngeus (hvid ring)

m. uvulae (gult og gråt mærke)
tuba auditoria s. auditiva dxt. (gult og hvidt mærke)
tuba auditoria s. auditiva sin.
ostium pharyngeum (grøn sonde)
labium post. (hvidt mærke)
labium ant. (rødt mærke)

m. tensor veli palatini dxt. (rødt og blåt mærke)
m. levator veli palatini (2 røde mærker)
Strukturer til højre for pharynx.
strukturerne opregnes lagvis, begyndende med de bageste:
n. hypoglossus (grøn og hvid ring)
n. vagus (markeret 2 steder) (hvid og sort ring)
ggl. nodosum (eller inf.) (sort og gråt mærke)
rr. pharyngei (orange ringe)
rr. carotici (hvid ring)
n. laryngeus sup. (gul, hvid og gul ring)

n. accessorius (grøn og sort ring)
n. glossopharyngeus (markeret 2 steder) (brun og gul ring)
r. caroticus (hvid og blå ring)
v. jugularis int. (øverste del) (blå bøjle)
a. carotis communis (tyk rød sonde)
a. carotis int. (tynd rød tråd)
a. carotis ext. (markeret 2 steder) (stor rød ring)
a. pharyngea ascendens (markeret 2 steder) (lille rød, orange og rød ring)
a. lingualis (rød og blå ring)
a. facialis (= a. maxillaris ext.) (rød og sort ring)
a. occipitalis (2 røde ringe)
a. auricularis post. (rød og hvid ring)
a. maxillaris int. (rød, hvid og blå ring)
a. temporalis superficialis (rød og sort ring)
a. tympanica ant. (fra a. maxillaris int.) (rød og brun ring)

n. facialis (sort ring)
r. digastricus (lille rød, sort og rød ring)
gren til m. stylohyoideus (lille grøn, sort og grøn ring)

m. digastricus, venter post. (rødt og gråt mærke)
m. stylohyoideus (gult og grønt mærke)
m. stylopharyngeus (rødt og grønt mærke)
a. meningea post. (rød, grøn og rød ring)
a. palatina ascendens (hvid og rød ring)
n. mandibularis
n. lingualis (NB: med chorda tympani) (2 blå ringe)
n. alveolaris inf. (2 hvide ringe)
n. pterygoideus med. (lille grøn ring)

m. pterygoideus med. (hvidt og rødt mærke)
m. pterygoideus lat. (2 hvide mærker)
Strukturer til venstre for pharynx.
n. hypoglossus (markeret 2 steder) (grøn og hvid ring)
r. descendens n. hypoglossi (grøn, rød og grøn ring)
n. vagus (hvid og sort ring)
n. laryngeus sup. (gul, hvid og gul ring)
n. accessorius (grøn og sort ring)
v. jugularis int. (markeret 2 steder) (blå bøjle)
processus styloideus (gråt og grønt mærke)
n. facialis (sort ring)
r. digastricus (lille rød, sort og rød ring)
truncus temporofacialis (hvid og gul ring)
truncus cervicofacialis (grøn og gul ring)

a. facialis (= a. maxillaris ext.) (rød og sort ring)
a. palatina ascendens (rød og hvid ring)
m. digastricus, venter post. (gråt og rødt mærke)
v. maxillaris int. (blå og hvid bøjle)
v. facialis post. (gul og blå bøjle)
v. facialis ant. (2 blå bøjler)
v. facialis (grå og blå bøjle)
m. styloglossus (grønt og hvidt mærke)
m. stylopharyngeus (grønt og rødt mærke)
n. glossopharyngeus (gul og brun ring)
rr. pharyngei (grønne og orange ringe)
r. stylopharyngeus (orange ring)

truncus sympathicus (hvid, sort og hvid ring)
ggl. cervicale sup. (hvidt og sort mærke)
rr. laryngopharyngei (små hvide ringe)
n. caroticus int. (2 grønne ringe)

n. mandibularis
n. lingualis (2 blå ringe)
n. alveolaris inf. (2 hvide ringe
n. pterygoideus med. (lille grøn ring)

m. pterygoideus med. (rødt og hvidt mærke)

Præparatets forside.
Orbita dxt.

m. rectus oculi lat. (grønt mærke)
m. rectus oculi inf. (gult mærke)
m. rectus oculi med. (blåt mærke)
m. rectus oculi sup. (sort mærke)
m. levator palpebrae sup. (rødt mærke)
m. obliquus oculi sup. (hvidt mærke)
gl. lacrimalis (2 grønne mærker)
n. frontalis
n. supraorbitalis (lille orange ring)
r. frontalis (2 små grønne ringe)
n. supratrochlearis (lille lysegrøn ring)

n. nasociliaris (lille sort ring)
n. ethmoidalis ant. (lille blå ring)
n. infratrochlearis (2 små blå ringe)

n. lacrimalis (lille gul og grøn ring)
nn. ciliares longi (lille grå ring)
nn. ciliares breves (klappet lateralt) (små gule ringe)
n. zygomaticus
n. zygomaticotemporalis (rød og orange ring)
n. zygomaticofacialis (2 orange ringe)

n. trochlearis (mørkegrøn ring)
n. abducens (sort ring)
n. oculomotorius
r. sup. med grene (hvide ringe)
r. inf. med grene (violette ringe)

Orbita sin.
m. rectus oculi lat. (1 grønt mærke)
m. rectus oculi inf. (gult mærke)
m. rectus oculi med. (blåt mærke)
m. rectus oculi sup. (sort mærke)
m. obliquus oculi inf. (gråt mærke)
m. obliquus oculi sup. (hvidt mærke)
m. levator palpebrae sup. (rødt mærke)
gl. lacrimalis (2 grønne mærker)
n. frontalis
n. supraorbitalis (lille orange ring)
r. frontalis (2 små mørkegrønne ringe)

n. oculomotorius, gren fra r. inf. (violet ring)
n. nasociliaris (sort ring)
n. ethmoidalis ant. (lille blå ring)
n. infratrochlearis (2 små blå ringe)

Tunge- og mundbund.
m. genioglossus (sort og rødt mærke)
m. geniohyoideus (2 gule mærker)
m. mylohyoideus (rødt og hvidt mærke)
septum linguae (grøn bøjle)
n. lingualis, endegrene (gule ringe)
a. profunda linguae (2 små røde ringe)
rr. linguales (orange ringe)
ductus submandibularis (blå ring)
Halsen.
lamina superficialis fasciae cervicalis (gule bøjler)
lamina pretrachealis fasciae cervicalis (brune bøjler)
m. sternohyoideus (hvidt og sort mærke)
m. omohyoideus, venter sup. (hvidt og gult mærke)
platysma (sort og gult mærke)
m. digastricus, venter ant. (hvidt og blåt mærke)
Endvidere ses.
m. buccinator (2 hvide mærker)
m. masseter (gult og grønt mærke)
m zygomaticus major sin. (2 røde mærker)
n. infraorbitalis dxt. (sort og hvid ring)
rr. alveolares sup. post. (2 stk.) (lille grøn ring)
rr. alveolares sup. med. (2 små grønne ringe)
rr. alveolares sup. ant. (3 små grønne ringe)

n. buccinatorius (hvid og grøn ring)
n. alveolaris inf. i canalis mandibulae (hvid ring)
n. mentalis dxt. (bemærk det bagud- og
opadrettede forløb (lille grøn ring)

ductus parotideus (hvid ring)
papilla salivalis sup. (blank tråd)
v. facialis (ant.) sin. (2 blå bøjler)
a. facialis dxt. (rød og sort ring)

Præparatets højre side.
Muskler.

m. temporalis (2 sorte mærker)
m. pterygoideus lat. (ses igennem incisura mandibulae) (grønt og sort mærke)
m. buccinator (2 hvide mærker)
m. masseter (gult og grønt mærke)
m. digastricus, venter post. (rødt og gråt mærke)
platysma (sort og gult mærke)
pars thyropharyngea (gult og blåt mærke)
m. sternothyroideus (hvidt mærke)
m. thyrohyoideus (gult og rødt mærke) m. omohyoideus, venter sup. (gult og hvidt mærke)
m. sternohyoideus (sort og hvidt mærke)
Nerver.
n. facialis (stor sort ring)
r. digastricus (ses bedst bagfra) (lille rød, sort og rød ring)

rr. temporales ) er kortet af og samlet (gul ring)
rr. zygomatici )
rr. buccales )
r. marginalis mandibulae (lille orange ring)
r. colli (lille rød ring)

n. auriculotemporalis (lige bag kæbeleddet) (ligge sort ring)
anastomoser til n. facialis (små gule ringe)
n meatus acustici externi (lille grøn ring)
n. infraorbitalis (hvid og sort ring)
rr. alveolares sup. med. (2 små grønne ringe)
rr. alveolares sup. ant. (3 små grønne ringe)

n. buccinatorius (hvid og grøn ring)
(n. vagus (ggl. nodosum eller inf.) (sort og gråt mærke)
n. laryngeus sup., r. ext. (nedad i præparatet) (lille blå, hvid og blå ring)
r. caroticus fra n. glossopharyngeus (blå og hvid ring)
Kar.
a. carotis communis (tyk rød sonde)
a. carotis int. (erstattet med rød tråd)
a. carotis ext. (markeret 2 steder) (stor rød ring)
a. thyreoidea sup. (rød og grøn ring)
a. laryngea sup. (sort og rød ring)
r. sternocleidomastoideus (rød og hvid ring)
r. anterior (brun og rød ring)
r. posterior (rød og gul ring)

a. facialis (rød og sort ring)
a. transversa faciei (hvid og rød ring)

a. temporalis superficialis (rød og sort ring)
a. temporalis media (grøn og rød ring)
(a. zygomaticoorbitalis (rød og brun ring))

a. tympanica ant. (fra a. maxillaris int.) (brun og rød ring)
Endvidere ses:
ductus parotideus (hvid ring)
gll. molares (ses lige bag ductus (grønne mærker))
gl. submandibularis (sort og rødt mærke)

Præparatets venstre side.
Muskler.

m. masseter
superficielle del (gult og grønt mærke)
profunde del (gult og gråt mærke)

m. buccinator (2 hvide mærker)
platysma (gult og sort mærke)
m. zygomaticus major major major (2 røde mærker)
m sternohyoideus (sort og hvidt mærke)
m. omohyoideus, venter sup. (gult og hvidt mærke)
m. sternothyroideus (hvidt mærke)
m. thyrohyoideus (gult og rødt mærke)
m thyreopharyngeus (gult og blåt mærke)
Nerver.
n. facialis
truncus temporofacialis (hvid og gul ring)
truncus cervicofacialis (grøn og gul ring)
n. auricularis post. (violet ring)
rr. temporales (små brune ringe)
rr. zygomatici (små blå ringe)

rr. buccales (små hvide ringe)
r. marginalis mandibulae (lille orange ring)
r. colli (lille rød ring)

n. auriculotemporalis (lille sort ring)
anastomoser til n. facialis (små gule ringe)
n. meatus acustici ext. (lille grøn ring)

n. laryngeus sup.
r. ext. (lille blå, hvid og blå ring)
(r. int. (gul, hvid og gul ring))

Kar.
a. temporalis superficialis (sort og rød ring)
a. temporalis media (rød og grøn ring)
r. auricularis ant. (lille orange og rød ring)
a. transversa faciei (rød og hvid ring)
v. temporalis superficialis (blå og brun bøjle)
v. facialis post. (blå og gule bøjler)
v. facialis ant. (markeret 2 steder) (2 blå bøjler)
v. facialis (blå og grå bøjler)
v. jugularis int. (blå bøjle)
Endvidere ses:
ductus parotideus (hvid ring)
gl. submandibularis (rødt og sort mærke)

Placering

skab 39

bagfra

hoejre side

Emner

 • Muskler m. constrictor pharyngis inferior
 • Muskler m. constrictor pharyngis medius
 • Muskler m. constrictor pharyngis superior
 • Muskler mm. levatores pharyngis
 • Muskler m. levator veli palatini
 • Muskler m. pharyngopalatinus
 • Muskler m. salpingopharyngeus
 • Fordøjelseskanalen Choanae
 • Karsystem A. palatina ascendens
 • Karsystem A. temporalis media
 • Karsystem Bulbus superior v. jugularis internae
 • Karsystem Bulbus superior v. jugularis internae
 • Karsystem V.. facialis communis
 • Karsystem V. retromandibularis (= v. facialis posterior)