Aa-1-187 / 41-8

skab 41

Præparatet set medialt fra.
m. levator palpebrae sup. (grønt og hvidt mærke)
m. obliquus oculi sup. (gult og grønt mærke)
m. orbicularis oris (grønne bøjler)
bemærk læbernes lagdeling; kirtlerne ligger i tela submucosa
m. incisivus labii sup. (sort mærke)
m. mentalis (bemærk dens udspring i forhold til omslagsfolden) (blåt mærke)
m. genioglossus (rødt mærke)
m. geniohyoideus (gult mærke)
m. mylohyoideus (trigonum submentale ses under musklen) (blå bøjle)
m. digastricus, venter ant. (grønt mærke) (under mylohyoideus)
platysma (2 gule mærker)
m. stylopharyngeus (grønt og gult mærke)
n. frontalis (grøn ring)
n. supratrochlearis (2 sorte ringe)
n. trochlearis (blå ring)
n. ethmoidalis ant. (hvid og brun ring)
r. nasalis int. lat. (grøn og hvid ring)
r. nasalis ext. kan følges til overgangen mellem knogle og brusk
tractus olfactorius (hvid ring)
fila olfactoria i næsehulen (netformet) (2 blå mærker)
n. oculomotorius (lateralvæggen i sinus cavernosus) (blå ring)
plexus sympaticus omkring a. carotis int. (2 gule ringe)
n. canalis pterygoidei (sort ring)
n. nasopalatinus (grønne ringe)
rr. pharyngei (orange ringe)
r. labialis (gren fra n. infraorbitalis) (orange ring)
chiasma opticum (gult mærke)
hypofysen (hvidt, gråt og sort mærke)
diaphragma sellae (hvid bøjle)
n. hypoglossus (sort ring) går lateralt for begge carotider
(n. glossopharyngeus ses fra lateralsiden)
r. stylopharyngeus (2 brune ringe)
r. pharyngeus (grøn og sort ring)
truncus sympathicus (2 violette ringe)
ggl. cervicale sup. (orange mærke)
a. supraorbitalis (rød og orange ring)
a. carotis int. (i sinus cavernosus) (stor rød ring)
a. carotis int. (i spatium lateropharyngeum) (hvid bøjle)
a. occipitalis (rød og gul ring)
a. pharyngea ascendens (2 røde ringe)
a. nasalis post. septi (langs n. nasopalatinus) (rød ring)
a. labialis sup. (rød ring)
r. septalis (rød og sort ring)
a. labialis inf. (rød og grøn ring)

Placering

skab 41

Emner

 • Muskler m. genioglossus
 • Muskler m. geniohyoideus
 • Muskler m. mentalis
 • Perifere nerver fila olfactoria
 • Perifere nerver N. nasopalatinus
 • Perifere nerver N. olfactorius
 • Perifere nerver Rami nasales interni laterales
 • Fordøjelseskanalen Cavitas oris proprium
 • Fordøjelseskanalen Sulcus alveololabialise inferior
 • Fordøjelseskanalen Sulcus alveololabialis superior
 • Karsystem Aa. nasales posteriores septi