Aa-1-185 / 50-7

skab 50

Præparatet set ovenfra.
Storhjernen er fjernet sammen med dele af kraniebunden
Orbitae:
bemærk muskelkeglen er bevaret i højre side
m. levator palpebrae sup. (gult mærke)
m. rectus oculi sup. (rødt mærke)
m. rectus oculi lat. (sort mærke)
m. rectus oculi med. (grønt mærke i venstre side)
m. obliquus oculi sup. (blåt mærke)
n. trochlearis (villet ring)
n. abducens (grøn ring i venstre side)
n. frontalis (mørkegrøn ring)
n. nasociliaris (orange og grøn ring)
n. oculomotorius, r. inf. (sort ring i venstre side)
radix longa (= sensitiva) ggl. ciliaris (lille blå ring)
radix brevis (= parasympatica) ggl. ciliaris (lille hvid ring)
ggl. ciliare (orange ring)
nn. ciliares longi (små grønne ringe)
nn. ciliares breves (små gule ringe)
a. ophthalmica sin. (rød ring, afmærket 2 steder)
a. centralis retinae. NB! (lille rød og hvid ring)
a. lacrimalis (rød og grøn ring)
r. muscularis sup. (rød ring)
r. muscularis inf. (rød og sort ring)
a. ciliaris posterior (lille rød og lille orange ring nærved n. opticus)
I fossa cranii media sin. ses:
facies infratemporalis maxillae (stort rødt mærke)
m. temporalis (i regio temporalis) (3 gule mærker)
m. pterygoideus lat., øvre hoved (i fossa infratemporalis) (3 hvide mærker)
ggl. trigeminale (3 blå mærker)
n. ophthalmicus (sort mærke)
n. maxillaris (grønt mærke)
n. mandibularis (i spatium lateropharyngeum) (rødt mærke)
n. temporalis profundus post. (medius mangler) (orange og grøn ring)
n. massetericus (2 orange ringe)
I opmejslingen til cavitas tympani sin. ses:
m. tensor tympani (rødt mærke)
tendo m. tensoris tympani (bemærk vinklen mellem sene og muskel) (rød ring)
n. vestibularis (sort ring)
n. facialis, 1 stk. (grøn ring)
n. facialis, 2. stk. (orange ring)
n. petrosus (superficialis) major (lille grøn ring)
bemærk sneglen er åbnet og ses i vinklen mellem n. facialis 1. stk. og n. petrosus major
chorda tympani (lille gul ring)
a. temporalis profunda post. (rød ring)
kæbeleddet (discus articularis) (2 sorte mærker)
foramen spinosum (rød sonde)
I fossa cranii media dxt. ses:
m. temporalis (3 gule mærker)
m. pterygoideus lat.
øvre hoved (forreste del er fjernet) (2 hvide mærker)
nedre hoved (2 røde mærker)

ggl. trigeminale (3 blå mærker)
n. ophthalmicus (sort mærke)
n. maxillaris (grønt mærke)
n. mandibularis (rødt mærke) (i spatium lateropharyngeum)
n. buccinatorius (hvid ring)
n. temporalis prof. ant. (orange ring)
n. temporalis prof. post. (medius mangler) (orange og grøn ring)
n. massetericus (2 orange ringe)
n. auriculotemporalis (NB: forbliver bag pterygoidermuren) (violet ring)
rr. alveolares sup. post. (sort ring)
a. maxillaris int. (følger m. pterygoideus lat. lateralflade) (stor rød ring)
a. alveolaris sup. post. (lille rød ring)
a. infraorbitalis (rød og orange ring)
a. temporalis profunda ant. (rød og sort ring)
a. temporalis profunda post. (rød og grøn ring)
proc. zygomaticus (laterale begrænsning af fossa mandibularis) (sort mærke)
capitulum mandibular (2 blå mærker)
bemærk discus articularis er delvis fjernet
foramen spinosum (rød sonde)
I opmejslingen til cavitas tympani dxt. ses:
crus breve incudis (orange ring)
crus longum incudis (blå ring)
basis stapedis (lille brun ring)
artic. incudo-mallearis (grønt folie)
artic. incudo-stapedia (rødt folie)
antrum mastoideus (rød sonde)
forløbet af n. facialis, 2. stk. er markeret med (blank bøjle)
tendo m. tensoris tympani (lille rød ring)
tendo m. stapedii (lille sort ring)
chorda tympani (bemærk forløbet) (lille gul ring)
n. tympanicus (lille hvid ring)
NB: fortsættelsen af n. tympanicus (n. petrosus
superficialis minor) (ses gennem knoglen foran sort folie)
Ivørigt ses:
canalis semicircularis sup. (gul tråd)
canalis semicircularis post. (grøn tråd)
sinus petrosus sup. (blå sonde)
I fossa cranii post. ses:
fossa interpeduncularis (grøn sonde)
pes pedunculi (= crus cerebri) (grønt mærke)
substantia nigra (sort mærke)
tegmentum (hvidt mærke)
cerebellum (2 røde mærker)
brachium pontis (pedunculus cerebellaris med.) (2 gule mærker)
n. oculomotorius (gul ring)
n. trochlearis (bemærk duraperforationen i venstre side) (violet ring)
n. trigeminus (sort ring)
n. facialis (grøn ring)
n. vestibulo-cochlearis (blå ring)
n. glossopharyngeus (lille sort ring)
n. vagus (hvid ring)
n. accessorius (orange ring)
a. basilaris (rød ring)
a. cerebri post. (hvid og rød ring)
a. communicans post. (rød og orange ring)
(a. cerebellaris ant. inf. (rød og gul ring))
På præparatet ses iøvrigt:
bulbus olfactorius (2 grønne mærker)
n. opticus (hvid ring)
chiasma opticum (hvidt mærke)
infundibulum hypofyseos (violet ring)
a. carotis int. (rødt mærke)
n. abducens ses i sinus cavernosus sin. (grøn ring)
nerven kan følges bagud gennem dura til hjernestammen, hvor den ses i mellemrummet
mellem clivus og pons

Placering

skab 50

ovenfra

Emner

 • Led articulatio temporomandibularis
 • Muskler m. stapendius
 • Muskler tendo m. stapedii
 • Muskler tendo m. tensoris tympani
 • Perifere nerver Ganglion semilunare
 • Perifere nerver N. facialis
 • Perifere nerver N. frontalis
 • Perifere nerver N. mandibularis
 • Perifere nerver N. nasociliaris
 • Perifere nerver N. occulomotorius
 • Perifere nerver N. temporalis profundus anterior
 • Perifere nerver N. temporalis profundus posterior
 • Perifere nerver N. trigeminus
 • Perifere nerver N. trochlearis
 • Perifere nerver N. vestibularis
 • Perifere nerver N. vestibulocochlearis (= n. statoacusticus)
 • Høre- og ligevægtsorganet Antrum tympanicum (= antrum mastoideum)
 • Høre- og ligevægtsorganet Basis stapedis
 • Høre- og ligevægtsorganet Cavitas tympani
 • Høre- og ligevægtsorganet Cochlea
 • Høre- og ligevægtsorganet Crus breve incudis
 • Høre- og ligevægtsorganet Crys longum incudis
 • Høre- og ligevægtsorganet Incus
 • Høre- og ligevægtsorganet Stapes
 • Karsystem A. centralis retinae
 • Karsystem Aa. ciliares posteriores
 • Karsystem A. lacrimalis
 • Karsystem A. ophthalmica
 • Karsystem A. temporalis profunda anterior
 • Karsystem A. temporalis profunda posterior