Aa-1-184 / 37-3

skab 37

Præparatet set fra medialsiden.
canalis infraorbitalis (rød bøjle)
saccus lacrimalis (sort mærke)
ductus nasolacrimalis (sort sonde)
udspring af lig. palpebrale laterale (brun bøjle)
limen nasi (blåt mærke)
næseslimhindens tykkelse vist med grøn "bjælke"
lamina medialis proc. pterygoidei (blåt mærke)
kæbehulens recesser (har navn efter de tilsvarende recesser på maxilla)
recessus zygomaticus (grønt mærke)
recessus frontalis (gult mærke)
a. palatina ascendens (2 røde og 1 sort ring)
recessus alveolaris (i bunden) (rødt mærke)
bemærk plexus dentalis sup. i væggen samt r. alveolaris sup. ant. og rr. alveolares sup. post.
m. obliquus oculi superior (rødt mærke)
m. tensor veli palatini (2 blå og 1 hvidt mærke)
m. levator veli palatini (grønt mærke)
a. carotis ext. (rødt mærke)
a. temporalis superficialis (1 rød og 2 sorte ringe)
a. maxillaris int.
1. stk. (1 rød ring)
3. stk. (3 røde ringe)

a. meningea media (rød og gul ring)
a. infraorbitalis (rød og blå ring)
a. palatina descendens (rød og hvid ring)
a. sphenopalatina (rød og sort ring)
a. alveolaris sup. post. (rød og orange ring)
a. canalis pterygoidei (lille rød og brun ring)

Placering

skab 37

Emner

  • Karsystem A. infraorbitalis