Aa-1-183 / 38-6

skab 38

Præparatets medialside.
Muskler.

m. digastricus, venter ant. 82 sorte mærker)
m. mylohyoideus (blå bøjle)
m. geniohyoideus (grønt mærke)
m. genioglossus (rødt mærke)
m. obliquus oculi sup. (sort bøjle)
m. levator palpebrae og m. rectus oculi sup. (blå bøjle)
Nerver.
n. mylohyoideus (blå ring)
n. lingualis (gul ring)
anastomose mellem n. lingualis og n. mylohyoideus (grøn og rød ring)
bemærk: n. mylohyoideus fortsætter (ikke markeret) mod venter ant. m. digastrici
bemærk endvidere: n. lingualis' beliggenhed lige under slimhinden og tæt på knoglen udfor sidste molar
n. palatinus ant. (= major) (i ganen) (sorte og røde ringe)
nn. palatini (røde ringe)
rr. nasales posteriores lat. (gule ringe)
ggl. pterygopalatinum (= pterygopalatinum) (hvidt mærke)
n. canalis pterygoidei (2 sorte ringe)
n. maxillaris (hvid ring)
n. ophthalmicus (blå ring)
n. petrosus superficialis major (1 sort ring)
n. petrosus superficialis minor (forfladen af pars petrosa) (gul ring)
n. mandibularis (rød ring)
n. trochlearis (rød og sort ring)
n. frontalis (2 sorte ringe i orbita)
n. lacrimalis (2 grønne ringe)
n. ethmoidalis ant. (grøn og grå ring)
n. ethmoidalis post. (grå ring)
truncus sympathicus (violet ring)
n. vagus (gul ring)
n. facialis (i part petrosa) (grøn ring)
Kar.
a. carotis int. (2 røde ringe)
a. carotis ext. (1 rød ring)
a. palatina major (orange og grøn ring)
a. palatina descendens (grøn ring)
a. supraorbitalis (orange ring)
a. lacrimalis (grøn og rød ring)
v. palatina (i canalis palatini) (sort ring)
Varia.
gl. lacrimalis (gult mærke)

Placering

skab 38

Emner

  • Perifere nerver Ganglion sphenopalatinum
  • Perifere nerver N. ethmoidalis posterior
  • Perifere nerver Rami nasales posteriores inferiores
  • Perifere nerver Rami nasales posteriores superiores
  • Karsystem A. palatina major