Aa-1-171 / 51-10

skab 51

Præparatet set medialt fra.
m. levator palpebrae sup. (rød bøjle)
m. stylopharyngeus (gul bøjle)
m. digastricus, venter post. (grønt og hvidt mærke)
m. levator veli palatini (rødt mærke)
m. tensor veli palatini (sort mærke)
m. thyrohyoideus (bemærk insertionen på indsiden af os hyoideum) (hvidt og gråt mærke)
m. sternohyoideus (gråt og sort mærke)
m. constrictor pharyngis med. (rødt mærke)
m. orbicularis oris (gul bøjle)
bemærk læbens lagdeling
m. digastricus, venter ant. (grønt mærke)
m. mylohyoideus (hvid bøjle)
m. geniohyoideus (2 blå mærker)
m. genioglossus (delvis fjernet) (2 hvide mærker)
m. longitudinalis inf. (sort mærke)
m. hyoglossus (gult mærke)


n. opticus (grå bøjle)
n. oculomotorius (hvid og blå ring)
n. trochlearis (sort og grøn ring)
n. trigeminus, radix sensoria (hvid bøjle)
n. trigeminus, radix motoria (orange ring)
n. frontalis (blå ring)
n. abducens (markeret 2 steder) (bemærk duraperforationen på clivus) (rosa ring)
n. facialis (grøn ring)
n. vestibulo-cochlearis (violet ring)
n. glossopharyngeus (grøn og gul ring)
r. stylopharyngeus (2 sorte ringe)
truncus sympathicus (sort og gul ring)
plexus caroticus int. (gule ringe)
n. petrosus superficialis major (lille hvid ring)
n. petrosus profundus (lille blå ring)
n. canalis pterygoidei (blå og hvid ring)
rr. pharyngei (brune ringe)
rr. nasales posteriores lat. (sorte ringe)
nn. palatini (grøn ring)
rr. orbitales (brune og hvide ringe)
n. palatinus major (grønne ringe)
radix symphatica ganglii ciliaris (rød og gul ring)
I tungen ses:
lateralt for m. hyoglossus:
n. lingualis (hvid ring)
ductus submaxillaris (grøn ring)
n. hypoglossus (sort ring)

medialt for m. hyoglossus:
n. glossopharyngeus (ses helt bagtil i tungen, bemærk forgreningerne) (grøn og gul ring)
a. lingualis (rød ring)

a. carotis int. (bemærk forløbet) (2 røde bøjler)
a. occipitalis (blå ring)
a. sternocleidomastoidea (2 orange ringe)
a. palatina ascendens (grøn og rød ring)
aa. nasales post. lat. (røde ringe)
a. palatina major (i ganen) (brun ring)
a. lingualis (rød ring)
r. hyoideus (sort og rød ring)
rr. dorsales linguae (røde og gule ringe)
a. profunda linguae (orange ring)
rr. linguales (røde ringe)
v palatina major (blå ring)
gll. labiales (grønt mærke)
gl. lingualis ant. (hvidt mærke)
tonsilla pharyngealis (gult og hvidt mærke)
recessus pharyngeus (blå sonde)
ostium pharyngeum tubae auditoriae s. auditivae (hvid sonde)
limen nasi (gult mærke)
arcus glossopalatinus (sort mærke)
tonsilla palatina (gult og blåt mærke)
fossa supratonsillaris (rød sonde)
arcus pharyngopalatinus (2 sorte mærker)
hypofysen (hvidt mærke)

Placering

skab 51

10 ny vinkel

Emner

 • Muskler m. glosspharyngeus
 • Muskler m. rectus oculi superior
 • Perifere nerver N. petrosus profundus
 • Perifere nerver Plexus caroticus internus
 • Perifere nerver Plexus cavernosus
 • Perifere nerver Rami nasales posteriores superiores
 • Fordøjelseskanalen Arcus glossopalatinus
 • Fordøjelseskanalen Arcus pharyngopalatinus
 • Fordøjelseskanalen Fossa supratonsillaris
 • Fordøjelseskanalen gl. lingualis anterior
 • Fordøjelseskanalen Tonsilla palatina
 • Luftveje Limen nasi
 • Luftveje Recessus pharyngeus
 • Karsystem Aa. nasales posteriores laterales
 • Karsystem A. profunda linguae
 • Karsystem A. sublingualis
 • Karsystem Rr. dorsales linguae (a. lingualis)
 • Karsystem V. palatina major