Aa-1-150 / 42-8

skab 42

Præparatets medialside.
Muskler.

m. stylohyoideus (sort ring)
m. styloglossus (blå ring)
m. stylopharyngeus (hvid ring)
m. pterygoideus med. (2 gule mærker)
m. pterygoideus lat. (2 hvide mærker)
m. temporalis (2 sorte mærker)
m. temporalis forkant (over fossa retromolaris) (blåt mærke)
m. mylohyoideus (blåt mærke)
m. stapedius (gul ring)
Nerver.
n. vestibularis (lysegrøn ring)
n. cochlearis (sort ring)
bemærk; incus (crus longum er mærket med hvid ring, der bedst ses bagfra)
n. facialis, 1 stk. (mørkegrøn ring)
ggl. geniculi (hvidt mærke)
n. facialis, 2. stk. (rød ring)
n. facialis, 3. stk. (orange ring)
chorda tympani (ses i næsten hele sin udstrækning) (små gule ringe)
n. petrosus superficialis minor (2 rosa ringe)
ggl. oticum (grønt mærke)
n. pterygoideus med. (lysegrøn ring)
n. lingualis (afmærket før og efter fossa infratemporalis) (stor gul ring)
rr. isthmi faucium (sort og gul ring)
n. alveolaris inf. (violet ring)
n. auriculotemporalis (hvid ring)
n. massetericus (orange og lysegrøn ring)
n. temporalis prof. med. (orange og rød ring)
n. temporalis prof. ant. (orange og sort ring)
n buccinatorius (bemærk forløbet i forhold til temporalissenen) (grøn ring)
n. mylohyoideus (grå ring)
r. marginalis mandibulae (orange ring)
(n. petrosus superfic. major (sort ring))
Arterier.
a. auricularis post. (blå og rød ring)
a. stylomastoidea (lille rød ring)
a. maxillaris int. (store røde ringe)
a. meningea media (rød og hvid ring)
a. alveolaris inf. (rød og gul ring)
a. mylohyoidea (rød og blå ring)
v. facialis post. (grøn sonde)
lig. sphenomandibulare (sort ring)
bemærk:
discus articularis
gl. parotidea relationer

Placering

skab 42

medialside

Emner

  • Muskler m. stapendius
  • Perifere nerver Chorda tympani
  • Perifere nerver Ganglion oticum
  • Perifere nerver N. facialis
  • Perifere nerver Parasympatisk rod til ganglion oticum (radix parasympatica ganglii otici)
  • Karsystem A. stylomastoidea