Aa-1-144 / 32-6

skab 32

Præparatet set medialt fra.
m. levator palpebrae sup. (hvidt mærke)
m. rectus oculi sup. (sort mærke)
m. obliquus oculi sup. (grønt mærke)
m. rectus oculi med. (gråt mærke)
m. rectus oculi inf. (rødt mærke)
m. obliquus oculi inf. (gult mærke)
m. temporalis (bag sinus maxillaris) (gråt mærke)
m. masseter (bag sinus maxillaris) (sort mærke)
m. pterygoideus lat. (bag sinus maxillaris) (gult mærke)
m. tensor veli palatini (grønt mærke)
m. pterygoideus med. (se "ruden" i lam. med. proc. pterygoidei) (blåt og gult mærke)
m. levator veli palatini (gråt mærke)
m. longus capitis (rødt og gult mærke)
bemærk kun bageste del af arcus post. atlantis er tilbage
m. rectus capitis lat. (2 hvide mærker)
m. obliquus capitis inf. (gråt og rødt mærke)
m. rectus capitis post. major (rødt og hvidt mærke)
m. rectus capitis post. minor (hvidt og gråt mærke)
m. styloglossus (sort mærke)
m. stylohyoideus (gult mærke)
m. hyoglossus (rødt og grønt mærke)
m. genioglossus (2 grå mærker)
m. incisivus labii sup. (grønt mærke fortil)
m. geniohyoideus (rødt og gråt mærke)
m. mylohyoideus (rosa bøjle)
m. mylohyoideus ved n. lingualis (hvidt mærke ved bagkanten af musklen)
n. lingualis skifter region ved hvidt mærke
m. sternohyoideus (2 sorte mærker)
m. thyrohyoideus (rødt og blåt mærke)
m. cricoarytaenoideus post. (grønt og sort mærke)
m. arytaenoideus transversus (og m. arytaenoideus obliquus) (grønt og blåt mærke)
n. lacrimalis (2 hvide ringe)
n. supraorbitalis (stor hvid ring)
r. frontalis (gul ring)
n. supratrochlearis (brun ring)
n. trochlearis (orange ring)
n. oculomotorius, gren fra r. sup. (hvid ring)
n. nasociliaris (grøn ring)
n. ethmoidalis post. (rosa ring)
n. ethmoidalis ant. (blå ring)
n. oculomotorius, r. inf. (rød og blå ring)
n. infratrochlearis (rød ring)
r. nasalis ant. (fra n. ethmoidalis ant.) (brun ring)
n. apicis nasi (gul ring)
n. opticus (hvid og sort ring)
n. oculomotorius (blå ring)
n. trigeminus (sort ring)
n. abducens (orange ring)
n. facialis (gul ring)
n. vestibulo-cochlearis (hvid ring)
n. glossopharyngeus (blå og gul ring)
n. vagus (lilla ring)
n. accessorius (hvid og rød ring)
n. hypoglossus (gul og rød ring)
infundibulum hypofyseos (gul ring)
hypofysen (gult mærke)
n. zygomaticus (sort og rød ring)
r. anastomoticus cum n. lacrimali (lille sort ring)
n. infraorbitalis (stor sort ring)
rr. alveolares sup. post. (rød og grøn ring)
r. alveolaris sup. med. (rød og blå ring)
r. alveolaris sup. ant. (rød og orange ring)
ggl. pterygopalatinum (bøjet medialt) (knappenål)
nn. palatini (gul ring)
n. canalis pterygoidei (orange ring)
rr. nasales post. (afskåret) (grøn ring)
nn. sphenopalatini (sort og blå ring)
rr. labiales sup. (fra plexus infraorbitalis) (orange ring)
n. nasopalatinus i can. incisivus (sort ring)
n. hypoglossus (hvid ring)
n. lingualis (ved m. pterygoideus med.'s forkant og i tungen) (gule ringe)
gren fra n. hypoglossus til m. geniohyoideus (sort ring)
n. glossopharyngeus (2 orange ringe)
rr. pharyngei n. glossopharyngei (2 gule ringe)
rr. pharyngei n. vagi (grøn og gul ring)
n. laryngeus sup., r. int. (orange og gul ring)
n. laryngeus sup., r. ext. (rosa ring)
ggl. cervicale sup. (gråt mærke)
truncus sympathicus (gul og hvid ring)
rr. laryngopharyngei (grøn ring)
n. vagus (hvid og sort ring)
n. accessorius (rød og hvid ring)
rr. communicantes grisei (2 sorte ringe)
n. cervicalis II (2 blå ringe)
n. cervicalis III (2 hvide ringe)
a. labialis sup. (rød ring)
a. infraorbitalis (1 rød ring)
a. alveolaris sup. post. (hvid ring)
a. palatina descendens (blå ring)
a. sphenopalatina (2 blå ringe)
a. carotis int. (lilla ring)
a. ophthalmica (lysegrøn ring)
a. vertebralis (2 røde ringe)
a. carotis communis (rød bøjle
a. carotis int. (rød og blå ring)
a. carotis ext. (rød og sort ring)
a. thyreoidea sup. (rød og gul ring)
a. laryngea sup. (rød og sort ring)
a. lingualis (blå ring)
a. pharyngea ascendens (blå og sort ring)
a. occipitalis (gul og sort ring)
a. facialis (sort ring)
v. comitans n. hypoglossi (blå og gul ring)
v. jugularis int. (blå bøjle)
bemærk plexus venosus pterygoideus på m. pterygoideus int. (omkring blåt og gult mærke)
concha nasalis inf. (gråt mærke)
gll. labiales sup. (gult mærke)
gl. sublingualis (grønt og rødt mærke)
tuba auditoria s. auditiva (pars cartilaginea) (sort mærke)
cornu minus ossis hyoidei (rødt mærke)
lig. hyothyreoideum lat. (lilla ring)
gaster laryngis (er åbnet opadtil) (rosa sonde)
plica vocalis (rød bøjle)
gl. thyreoidea (gult og sort mærke)
gl. submandibularis (ses ved bagkanten af m. hyoglossus) (2 grønne mærker)
gl. parotidea (proc. pharyngeus) (ses bag m. pterygoideus int.) (røde mærker)

Placering

skab 32

Emner

 • Muskler m. hyoglossus
 • Muskler m. incisivus
 • Muskler m. incisivus labii superioris
 • Muskler m. rectus oculi inferior
 • Perifere nerver Ganglion cervicale superius
 • Perifere nerver N. ethmoidalis anterior
 • Perifere nerver N. ethmoidalis posterior
 • Perifere nerver N. glossopharyngeus
 • Perifere nerver N. laryngeus superior, ramus externus
 • Perifere nerver N. laryngeus superior, ramus internus
 • Perifere nerver Rami alveolares superiores anteriores
 • Karsystem A. carotis externa
 • Karsystem A. lingualis
 • Karsystem A. pharyngea ascendens
 • Karsystem Plexus pterygoideus