Aa-1-143 / 53-3

skab 53

Medialsiden.
m. geniohyoideus (rødt mærke)
m. mylohyoideus (gult mærke)
m. hyoglossus (blåt mærke)
constrictor pharyngis medius (hvidt mærke)
m. sternohyoideus (sort mærke)
m. sternothyroideus (grønt mærke)


tractus olfactorius (rød ring)
bulbus olfactorius (rødt mærke)
n. opticus svarende til chiasma (gråt mærke)
n. oculomotorius (gul ring)
n. trochlearis (2 orange ringe)
n. ophthalmicus (V1) (rød ring)
n. maxillaris (V2) (blå ring)
nn. sphenopalatinum ses lige under grønne ring)
n. canalis pterygoidei (orange ring)
rr. pharyngei (rød ring)
nn. palatini (gul ring)
n. palatinus ant. (orange ringe)
n. lingualis (gule ringe)
n. abducens (grøn ring)
n. glossopharyngeus (lyserøde ringe)
n. hypoglossus (hvid ring)

a. carotis int. (blå sonde)
a. cerebri ant. (blå ring)
a. communicans ant. (gul sonde)
a. lingualis (violet ring)
a. sublingualis (afgår her tidligt) (rød ring)
a. palatina major (rød ring)
v. comitans n. hypoglossi (blå ring)

gl. sublingualis (2 gule mærker)
ductus submaxillaris (grøn ring)
gl. thyreoidea (blåt mærke)

falx cerebri (gul bøjle)
sinus sagittalis med granulationes arachnoidales (2 røde mærker)
medulla spinalis (blåt mærke)
medulla oblongata (grønt mærke)
pons (gult mærke)
cerebellum (2 grønne mærker)
corpus callosum (gult mærke)
genu corporis callosi (sort mærke)
splenium corporis callosi (grønt mærke)
commissura ant. (rødt mærke)
adhesio interthalamica (= massa intermedia) (blåt mærke)
corpus pineale (hvidt mærke)
foramen interventriculare (rød sonde)
plexus choroideus (lille grønt mærke)
tuba auditoria s. auditiva (rød sonde)

Placering

skab 53

Emner

  • Centralnervesystemet Adhesio interthalamica
  • Karsystem A. cerebri anterior
  • Karsystem A. sublingualis