Aa-1-14 / 49-14

skab 49

Mundbundspræparat med tilhørende nakkesegment.
præparatet set nedefra:

venstre side:
platysma klappet op og m. digastricus trukket tilbage. I m. mylohyoideus er der lavet en rude, idet bagkanten af musklen står tilbage.
M. geniohyoideus er skåret over tæt ved os hyoideum og trukket frem.
m. digastricus, venter ant. (rødt mærke)
bagkanten af m. mylohyoideus (rødt mærke)
m. geniohyoideus (blåt-gult mærke)
i den grå ramme ses tykkelsen af m. geniohyoideus dxt.
m. hyoglossus (blåt mærke)
m. pterygoideus med. (stort gult mærke)
m. genioglossus (grønt mærke)
gl. sublingualis (2 røde mærker)
ductus submandibularis (brun ring)
proc. mylohyoideus gl. submandibularis (orange-farvet mærke)
n. lingualis (gul ring) (umiddelbart cranialt for proc. mylohyoideus og i regio sublingualis)
n. sublingualis (grå og gul ring)
n. hypoglossus (gul-grøn ring)
a. facialis (rød ring)
a. submentalis (2 røde ringe)
i den sort-hvide ramme ses a. lingualis, idet der er lavet en "rude" i m. hyoglossus i trigonom linguale (Pirogoff's trekant), der begrænses af bagkanten af m. mylokyoideus, n. hypoglossus og mellemsenen af m. digastricus
m. sternocleidomastoideus (er trukket lateralt) (stort rødt mærke)
mellemsenen af m. digastricus (orange ring)
m. stylohyoideus (bemærk opspaltningen omkring mellemsenen) (orangefarvet mærke)
ved larynx ses flg. muskler:
m. omohyoideus, venter sup. (gult mærke)
m. sternohyoideus (blåt mærke)
m. thyrohyoideus (orangefarvet mærke)

n. vagus (grøn ring)
n. accessorius (gul og grøn ring)
ramus descendens nervi hypoglossi (hvid ring)
truncus sympathicus (grå-gul ring) (højre side)
lige foran m. scalenus med. og post. (Iysegrønt mærke) ses plexus cervicalis
m. scalenus ant. (stort rødt mærke)
a. carotis communis (rød ring)
a. thyroidea sup. (rød tråd)
a. laryngea sup. (rød og hvid ring)
v. jugularis int. (blå ring)
v. thyroidea sup. (blå og hvid ring)
v. retromandibularis (blå og gul ring) (under gl. pa-rotidea)
m. trapezius (2 røde mærker)
i venstre nakkemuskelloge ses flg muskler: (Markeringen svarer til højre nakkemuskelloge, der er dissekeret i "trappeform")
m. splenius capitis (2 grønne mærker)
m. semispinalis capitis (2 gule mærker)
m. semispinalis cervicis (2 blå mærker)
m. multifidus (2 orangefarvede mærker)
m. levator scapulae (med et orangefarvet mærke i hver udspringssnip)

m. splenius cervicis (klart rødt mærke)
(m. longissimus capitis (orangefarvet mærke))
m. longissimus cervicis (3 orangefarvede mærker)
(kun markeret i højre side)
iøvrigt ses:
a. vertebralis (i foramen transversarium) (rød ring)
ramus ant. n. apinalis fra C2 - C6 (grå ring)

højre side.
m. digastricus, venter ant. (rødt mærke)
m. mylohyoideus (2 gule mærker)
bemærk n. mylohyoideus (grøn og gul ring)
på larynx' forside bemærkes spalten mellem lamina
superficialis fasc. cervicalis (sort sonde) og lamina pretrachealis fasc. cervicalis (rød sonde)
gl. submandibularis (grønt mærke)
a. facialis (rød ring)
a. submentalis (rød og blå ring)
v. facialis (blå og grøn ring)
v. submentalis (blå ring)
halsens kar- og nervestreng trukket fremad-lateralt
a. carotis communis (rød ring)
a. carotis ext. (knappenålshoved)
a. carotis int. (2 knappenålshoveder)
i delingsetedet ses glomus caroticum (orangefarvet mærke)
r. caroticus (fra n. glossopharyngeus) (hvid ring)
a. thyroidea sup. (2 røde ringe)
a. laryngea sup. (grøn og rød ring)
v. jugularis int. (blå ring)
n. vagus (grøn ring)
ramus int. n. laryngei sup. (brun og gul ring)
n. accessorius (gul og hvid ring)
truncus sympathicus (grå og gul ring)
iøvrigt ses:
m. sternocleidomastoideus (stort rødt mærke)
m. scalenus ant. (stort rødt mærke)
m. scalenus med. og post. (stort jadegrønt mærke)
m. longus colli (orangefarvet mærke)
m. longus capitis (grønt mærke)
n. auricularis magnus og n. cutaneus colli (gul ring)
n. occipitalis minor (2 gule ringe)
gl. parotidea (rødt mærke)


Præparatet set fra venstre side.
m. sternocleidomastoideus (stort rødt mætke)
m. masseter (lysegrønt mærke)
a. facialis (rød ring)
v. facialis (blå sonde)
ramus marginalis mandibulae (fra n. facialis) (hvid ring)
n. auricularis magnus (gul ring)
n. cutaneus colli (2 gule ringe)
n. occipitalis minor ved bagkanten af m. sternocleidomastoideus) (ikke markeret)

Præparatet set fra højre side.
gl. parotidea (rødt mærke)
bemærk lagdelingen:
gl. parotidea
fascia parotideomasseterica (markeret med stålramme)
(udspring af en del af m. risorius fra fascien)
subcutis
cutis
foran m. masseter ses m. depressor anguli oris, der dækker en del af m. depressor labii inferioris

?

Placering

skab 49

14 ny vinkel

Emner

  • Karsystem A. submentalis