Aa-1-123 / 17-16

skab 17

Præparatets for- og medialside.
Muskler.

m. temporalis (2 gule mærker)
m. sternocleidomastoideus (gult og sort mærke)
m. stylohyoideus (rødt mærke)
m. stylopharyngeus (gult mærke)
m. digastricus, venter post. (blåt mærke)
m. tensor tympani (gråt mærke)
Nerver.
n. caroticus int. (kappet) (blå ring)
rr. laryngopharyngei (blå og rød ring)
ggl. cervicale sup. (blåt mærke)
ggl. nodosum (sort mærke)
n. vagus (sort ring)
n. glossopharyngeus (grøn ring)
ggl. petrosum (lysegrønt mærke)
NB: n. vagus og n. glossopharyngeus er afmærket både før og efter deres duraperforation
n. hypoglossus (afmærket før og efter kontakt med n. vagus) (bemærk duraperforationen) (rød ring)
r. ant. af 1. cervicalnerve (lille gul ring)
ggl. spinale (hvidt mærke)
n. accessorius, r. ext. (grøn og orange ring)
n. accessorius, spinale rod (orange ring)
n. vestibulo-cochlearis (hvid ring)
n. facialis (orange ring)
n. intermedius (lille gul ring)
ggl. geniculi (lyseblåt mærke)
n. petrosus superfic. major (sort ring)
chorda tympani (bemærk membrana tympanica) (lille hvid ring)
radix sensoria n. trigemini (rød ring)
radix motoria n. trigemini (lille rød ring)
n. trochlearis (lille grøn ring)
n. oculomotorius (gul ring)
n. meatus acustici externi (rosa ringe)
n. abducens (er spaltet omkring a. cerebellaris inf. ant.) (sort ring)
Kar.
a. vertebralis (tynd gul sonde)
a. basilaris (tynd rød sonde)
a. spinalis ant. (rød og grøn ring)
a. cerebellaris inf. post. (orange og rød ring)
a. cerebellaris inf. ant. (NB: dobbelt afgang) (grøn og rød ring)
a. auditiva int. (rød og grå ring)
a. carotis ext. (tyk rød sonde)
a. occipitalis (gul og rød ring)
a. auricularis post. (hvid og rød ring)
NB: a. carotis int. er fjernet undtagen svarende til canalis caroticus
sinus petrosus sup. (blå sonde)


lamina tragi (grå bøjle)
lymfenodi parotidei superficiales (gråt mærke)
gl. parotidea (laterale del er fjernet) (2 blå mærker)
meatus acusticus externus (blå sonde)
art. incudomallearis (sort folie)
tendo m. tensoris tympani (lille rød ring)
antrum mastoideum (grøn sonde)
semicanalis tubae auditivae (hvid sonde)
lig. denticulatum (2 orange ringe)
opercula (2 røde mærker)
insula (2 grå mærker)
claustrum (blåt mærke)
putamen (2 gule mærker)
globus pallidus (sort mærke)
capsula interna lentis (3 grønne mærker)
thalamus (2 sorte mærker)
corpus callosum (2 blå mærker)
nucl. caudatus (caput og cauda afmærket) (hvide mærker)
bemærk hippocampus
lateralventriklen (grå sonder)

Placering

skab 17

Emner

  • Centralnervesystemet Opercula
  • Høre- og ligevægtsorganet Cavitas tympani
  • Karsystem A. cerebellaris inferioris anterioris
  • Karsystem A. cerebellaris inferioris posterioris
  • Karsystem A. spinalis anterior