Aa-1-12 / 42-6

skab 42

Venstre halvdel af hoved og hals.
Medialsiden.
fossa cranii post.

sinus transversus sin. (blåt mærke)
n. facialis (sort ring)
n. vestibulo-cochlearis og n. intermedius (blå ring)
n. glossopharyngeus (grønt mærke)
n. vagus (rødt mærke)
n. accessorius (med spinale udspring) (hvid ring)
bemærk dura i foramen jugulare adskiller n. 9 fra n. 10 og 11
n. hypoglossus (gul ring)
bemærk a. vertebralis (rød ring)
i canalis vertebralis ses spinalnerver (farvede ringe)
sinus cavernosus er åbnet medialt fra, og følgende strukturer ses
a. carotis int. (blå sonde)
n. abducens (grå ring)
n. oculomotorius (brun ring)

under bunden af sinus sphenoidalis ses n. canalis
pterygoidei (rødt mærke)
torus levatorius (dannet af m. levator veli palatini) (grønt mærke)
plica salpingopharyngea (3 gule. mærker)
plica salpingopalatina (2 gule mærker)
medialvæggen i fossa pterygopalatina og canalis palatini er fjernet sammen med bagvæggen i sinus maxillaris (d. v. s. forvæggen i fossa pterygopalatina)
m. pterygoideus med. (udspring) (stort rødt mærke)
ggl. pterygopalatinum (hvidt mærke)
nn. sphenopalatini (fra n. maxillaris) (brun ring)
nn. palatini (sort ring og 2 gule ringe)
canales palatini og foramen palatinum majus' beliggenhed er markeret med (2 sort-hvide ringe)
n. palatinus major (gul ramme)
n. zygomaticus (går gennem fissura orbitalis inf.) (grå ring)
n. maxillaris (blå ring)
under n. maxillaris bag a. infraorbitalis ses en af rr. alveolares sup. post. (ikke markeret)
a. infraorbitalis (grøn ring)
a. palatina descendens (rød ring)
a. maxillaris' 3. stykke (hvid ring)
infundibulum ethmoidale (tynd blå sonde)
udmunding af ductus nasolacrimalis (tyk rød sonde)
i tungen ses:
m. longitudinalis sup. (4 gule mærker)
m. genioglossus (5 blå mærker)
m. hyoglossus (gennemskåret) (grønt mærke)

m. constrictor pharyngis medius (2 hvide mærker)
m. geniohyoideus (tilhæftning) (stort gult mærke)
m. geniohyoideus (udpring) (stort sort mærke)
m. genioglossus (stort blåt mærke)
a. lingualis (rød ring)
a. profunda linguae (2 røde ringe)
v. laryngea sup. (grøn ring)
ductus submandibularis (blå ring)
caruncula sublingualis (blåt mærke)
n. lingualis (gul ring)
rr. linguales (gul klemme)
n. hypoglossus (hvid ring)
n. glossopharyngeus (sort ring)
gl. sublingualis (rødt mærke)
gl. submandibularis (gult mærke)
I orbita ses følgende strukturer:
(periorbita er delvis fjernet)
m. rectus medialis (grønt mærke)
n. opticus (rød ring)
n. oculomotorius r. inf. (grøn ring)
n. trochlearis (gul ring)
n. frontalis (blå tråd)
n. supratrochlearis (grøn-tråd)
n. lacrimalis (gul tråd)
anastomose mellem n. lacrimalis og n. zygomaticotemporalis (hvid ring)
n. zygomaticotemporalis (blå ring)
n. zygomaticofacialis (sort ring)
i bunden af orbita ses n. infraorbitalis
a. lacrimalis (bemærk anastomosen med a. meningea med.) (rød tråd)
a. labialis sup. (brun ring)

Placering

skab 42

medialside

Emner

  • Muskler m. longitudinalis superior (linguae)
  • Fordøjelseskanalen Papilla salivalis inferior
  • Fordøjelseskanalen Plica salpingopalatina
  • Karsystem A. palatina descendens