Aa-1-117 / 19-4

skab 19

Præparatet set bagfra.
Muskler.

venter frontalis (hvidt mærke)
m. corrugator supercilii (grønt mærke)
m. orbicularis oculi
pars orbitalis (gråt mærke)
pars lacrimalis (sort mærke)

m. levator labii sup., caput infraorbitale (blåt mærke)
m. levator palpebrae sup. (grøn bøjle)
m. rectus oculi sup. (hvid bøjle)
m. rectus oculi med. (brun bøjle)
m. rectus oculi lat. (rosa bøjle)
m. rectus oculi inf. (grå bøjle)
m. obliquus oculi inf. (bemærk udspringet) (gult mærke)
m. obliquus oculi sup. (afmærket før og efter trochlea) (rød ring)
Nerver.
n. infraorbitalis (blå ring)
rr. alveolares sup. ant. afgår ved blå ring og løber i sinus maxillaris forvæg dækket af et tyndt lag knogle samt af slimhinde
n. infratrochlearis (sort ring)
n. supratrochlearis (grøn ring)
r. frontalis (orange ring)
n. supraorbitalis (gul ring)
Arterier.
a. infraorbitalis (rød sonde)
a. supraorbitalis (lille rød ring)
bulbus oculi er trukket bagud, hvorved conjunctivalsækkens vægge strammes
Bemærk:
conjunctivas tykkelse
lens
retina (grålig hinde)
corpus ciliare med tydelig corona ciliaris
choroidea
sclera

Placering

skab 19

Emner

  • Synsorganet Conjunctiva
  • Synsorganet Corpus ciliare
  • Karsystem A. supraorbitalis