Aa-1-111 / 19-9

skab 19

Præparatet set bagfra.
m. temoralis (2 blå mærker)
m. levator palpebrae sup. (sort mærke)
m. obliquus oculi sup. (hvidt mærke)
m. obliquus oculi inf. (gråt mærke)
m. rectus oculi sup. (rødt mærke)
m. rectus oculi lat. (gult mærke)
m. rectus oculi inf (blåt mærke)
m. rectus oculi med (grønt mærke)
Nerver.
n. frontalis (orange og sort ring)
n. supratrochlearis (lille hvid ring)
n. lacrimalis (blå og grøn ring)
anastomose mellem n. zygomaticus og n. lacrimalis (lille gul ring)
n. abducens (perifere grene) (små grå ringe)
n. trochlearis (grøn ring)
r. inf. af n. oculomotorius (orange ring)
grene fra r. sup. af n. oculomotorius (hvide ringe)
ggl. ciliare (knappenålshoved)
nn. ciliares breves (små blå ringe)
n. nasociliaris ( 2 orange ringe)
n. ethmoidalis ant. (grøn og sort ring)
n. infratrochlearis (2 grønne ringe)
Arterier.
muskelgrene (røde ringe)
a. lacrimalis (afmærket 2 steder) (rød og hvid ring)
a. centralis retinae (rød og brun ring)
aa. ciliares post (rosa ringe)
a. ethmoidalis ant. (rød og sort ring)
gl. lacrimalis (gråt mærke)

Placering

skab 19

Emner

  • Karsystem A. centralis retinae
  • Karsystem A. ethmoidalis anterior