Aa-1-106 / 53-5

skab 53

Præparatets medialside.
columna vertebralis er delvis fjernet, a. carotis int. og larynx er drejet
Muskler.
m. levator veli palatini (blåt og gult mærke)
m. stylopharyngeus (grønt og gråt mærke)
svælgvæggen (3 blå mærker)
m. tensor tympani (sort mærke)


cartilago tubae auditoriae s. auditivae (2 knappenålshoveder)
cartilago epiglottica (rød bøjle)
Nerver.
radix motoria n. trigemini (lille hvid ring)
radix sensoria n. trigemini (stor hvid ring)
n. facialis (øverste gule ring)
n. intermedius (nederste lille gule ring)
n. cochlearis (blå ring)
bemærk: opmejslingen af pars petrosa ind til cochlea og cavitas tympani med membrana tympanica (bag spidsen af den blanke sonde)
ostium tubae auditivae (blank sonde)
n. petrosus superfic. major (lille grøn ring)
n. petrosus superfic. minor (blå ring)
n. glossopharyngeus (stor grøn ring)
Bemærk:
ggl. superius (rødt mærke)
ggl. petrosum (knappenålshoved)
n. tympanicus (rød ring)
n. vagus (hvid ring)
ggl. jugulare (rødt mærke)
ggl. nodosum (hvidt mærke)
n. hypoglossus (sort ring)
n. accessorius (2 orange ringe)
n. abducens (orange ring)
truncus sympathicus (blå ring, helt nedadtil)
ggl. cervicale sup. (gråt mærke)
rr. communicantes grisei (blå og røde ringe)
n. caroticus int. (blå og grøn ring)
r. laryngopharyngeus (2 blå ringe)
n. laryngeus sup. (hvid og blå ring)
n. laryngeus sup., r. int. (hvid og gul ring)
n. laryngeus sup., r. ext.(hvid og grøn ring)
rr. pharyngei fra n. vagus (2 steder) (2 hvide ringe)
rr. pharyngei fra n. glossopharyngeus (grå ringe)
rr. stylopharyngei (grønne og grå ringe)
ggl. spinale knappenålshoveder)
rr. ant. af spinalnerverne (violette ringe)
n. cervicalis descendens (rosa ring)
anastomose mellem n. cervicalis descendens og n. hypoglossus (rosa og sort ring) (erstatter formentlig ansa hypoglossi)
Arterier.
a. vertebralis (2 røde ringe)
a. carotis int. (bøjet frem) (1 rød ring)
a. pharyngea ascendens (rød og grøn ring)
a. meningea post. (rød og hvid ring)
Vener.
sinus transversus sin. (blå sonde)

Placering

skab 53

Emner

 • Perifere nerver Ganglion cervicale superius
 • Perifere nerver Ganglion inferius n. glossopharyngei (= ganglion petrosum)
 • Perifere nerver Ganglion inferius n. vagi (= ganglion nodesum)
 • Perifere nerver Ganglion superius n. glossopharyngei
 • Perifere nerver Ganglion superius n. vagi (= ganglion jugulare)
 • Perifere nerver N. caroticus internus
 • Perifere nerver N. glossopharyngeus
 • Perifere nerver N. tympanicus
 • Perifere nerver Ramus communicans griseus
 • Perifere nerver Rami laryngopharyngei
 • Perifere nerver Rami pharyngei n. glossopharyngei
 • Høre- og ligevægtsorganet Cochlea
 • Karsystem A. meningea posterior