Aa-1-102 / 33-16

skab 33

Præparatets medialside.
Muskler.

m. digastricus, venter post. (øverste hvide mærke)
m. digastricus, venter ant. (sort bøjle)
m. sternocleidomastoideus (nederste hvide mærke)
m. mylohyoideus (rosa bøjle)
m. geniohyoideus (gul bøjle)
m. genioglossus (blåt mærke)
Nerver.
n. oculomotorius (blå ring)
n. abducens (rosa ring)
n. facialis (afmærket 3 steder) (N.B.: hele nervens forløb ses) (rød ring)
ggl. geniculi (gråt mærke)
r. digastricus fra n. facialis (rød og sort ring)
anastomose mellem n. facialis og n. glossopharyngeus (rød og grøn ring)
N.B.: de sidste hjernenerver er alle afmærket både intracranielt og extrakranielt
n. glossopharyngeus (stor og lille grøn ring)
n. vagus (sort ring)
n. accessorius (1 orange ring)
n. hypoglossus (2 orange ringe)
truncus sympathicus (gul ring)
n. lingualis (hvid ring)
n. mylohyoideus (2 sorte ringe)
Arterier.
a. carotis int. (stor rød sonde)
a. pharyngea ascendens (rød og blå ring)
a. occipitalis (rød og hvid ring)
a. maxillaris ext. (rød og sort ring)
a. mylohyoidea (rød og rosa ring)
Vener.
v. jugularis int. (stor blå ring)
sinus sigmoideus (tyk blå sonde)
sinus petrosus sup. (tynd blå sonde)

Placering

skab 33

Emner

  • Karsystem A. mylohyoidea