Aa-1-100 / 37-9

skab 37

Præparatets forside.
Muskler.

m. stylopharyngeus (grøn bøjle)
m. styloglossus (plejer at udspringe fra spidsen af proc. styloideus) (rosa bøjle)
m. stylohyoideus (blå bøjle)
m. tensor veli palatini (NB: seneombøjningen ved hamulus) (grå bøjle)
m. levator veli palatini (rødt mærke)
pars pterygopharyngea (sort mærke)
NB: metalsonde i tuba auditoria s. auditiva
m. sternocleidomastoideus (klappet op) (rosa bøjle)
m. tensor tympani (mørkerødt mærke)
m. tensor tympani's insertionssene (til malleus) (sort ring)
Nerver.
rr. anteriores af cervicalnerverne (violette ringe)
n. abducens (i sinus cavernosus) (grøn ring)
radix motoria n. trigemini (bag ggl. trigeminale) (1 orange ring)
ggl. trigeminale (er fladt, netagtigt) (2 knappenålshoveder)
ggl. geniculi (1 knappenålshoved)
n. petrosus superficialis major (hvid ring)
n. petrosus superficialis minor (rød ring)
OBS.: chorda tympani (afmærket 3 steder) (små blå ringe)
n. lingualis (stor blå ring)
n. auriculotemporalis (gul og blå ring)
nn. meatus acustici ext. (rosa og blå ringe)
anastomose mellem n. auriculotemporalis og n. facialis (gul og hvid ring)
n. glossopharyngeus (gul ring)
muskelgren til m. stylopharyngeus (gul og grøn ring)
n. vagus (sort ring)
n. laryngeus sup. (2 sorte ringe)
truncus sympathicus (nederste blå ring bag arterien)
Arterier.
a. vertebralis (røde ringe)
a. carotis int. (røde sonder)
a. carotis ext. (2 røde ringe)
a. occipitalis (gul og rød ring)
a. auricularis post. (blå og rød ring)
a. meningea media (sort og rød ring)
a. tympanica ant. (rød og grøn ring)
a. pharyngea ascendens (rød og orange ring)
Vener.
sinus petrosus sup. (lille blå sonde)
sinus sigmoideus (stor blå sonde)


disci intervertebrales (knappenålshoveder)

Placering

skab 37

Emner

  • Perifere nerver N. mestus acustici externi
  • Karsystem A. tympanica anterior