Emnekartotek / Urinveje og kønsorganer

S

Salpinx

Se tuba uterina II, III

Sædblære

Se vesicula seminalis II, III

Sædhøj

Se colliculus seminalis III

Sædleder

Se ductus deferens II, III

Sædstreng

Se funiculus spermaticus II, III

Sædveje (= sædkanaler efter testis)

Omfatter: a) ductus epididymidis II, III
b) ductus deferens II, III
c) ductus ejaculatorius II, III
d) urethra II, III
se disse

Scrotum

Ab-2-20

Pelvis og femur (humant). Regio glutea. m. gluteus maximus (sort mærke) musklen er skåret igennem og klappet til side

Septa testis

Dem-88

Genitalia masculina. Præparatets forside. vesica urinaria (2 blå mærker) prostata (er åbnet i midtlinien) (2 gule mær

Sinus renalis

Dem-131

Venstre nyre (ren sinister) nyrens forflade (2 hvide mærker) nyrens bagflade (2 grønne mærker) nyrens laterale konvek

Dem-86

Præparatet viser venstre nyre, hvor sinus renalis er ryddet for indhold bortset fra det meste af calyces minores. en

Dem-163

Præparatet viser nyre og urinveje. Højre nyre er gennemskåret med et frontalsnit. På snitfladen er barken afmærket med g

Skamlæber

Omfatter: a) små skamlæber I, II, III
b) store skamlæber I, II, III
se disse

Skede

Se vagina I, II, III

Snævre del af tuba uterina

Se isthmus tubae uterinae III

T

Testikel

Se testis I, II, III

Trigonum vesicae urinariae

Ab-2-3

Genitalia feminina interna, colon sigmoideum, rectum og vesica urinaria. Genitalia feminina interna (set forfra). ova

Ab-2-9

Vesica urinaria og genitalia int. masculina (humant). Forside: colon sigmoideus (rødt mærke) appendix apiploica (grøn

Tuba uterina

Dem-74

Præparatet set forfra. tuba uterina sin. er bøjet lateralt; ovarium dxt. er klappet lidt frem vesica urinaria (gråt m

Dem-89

Præparatet set bagfra. det meste af vaginas bagvæg er fjernet vaginalslimhinden i vaginas forvæg (rødt og gult mærke)

Tunica albuginea

Se bindevævskapsel omkring testis I, II, III

Tunica dartos

Ab-2-20

Pelvis og femur (humant). Regio glutea. m. gluteus maximus (sort mærke) musklen er skåret igennem og klappet til side

Tunica vaginalis testis

Dem-88

Genitalia masculina. Præparatets forside. vesica urinaria (2 blå mærker) prostata (er åbnet i midtlinien) (2 gule mær

U

Udvidede del af tuba uterina

Se ampulla tubae uterinae III

Ureter

Dem-163

Præparatet viser nyre og urinveje. Højre nyre er gennemskåret med et frontalsnit. På snitfladen er barken afmærket med g

Dem-124

Præparatet er en hel organblok, der viser de samlede organrelationer i thorax og abdomen. Abdomen er adskilt fra thorax

Urethra

Masculina: Ab 2-20 fritstående

Ab-2-26

Præparatet viser en dissektion af højre knæled, articulatio genus dexter. Præparatets forside: Senen af m. quadri

Dem-89

Præparatet set bagfra. det meste af vaginas bagvæg er fjernet vaginalslimhinden i vaginas forvæg (rødt og gult mærke)

Urinblære

Se vesica urinaria II, III

Urinleder

Se ureter II, III

Urinrør

Se urethra II, III

Urinveje

Omfatter: a) pelvis renalis II, III
b) ureter II, III
c) vesica urinaria II, III
d) urethra II, III
se disse

Uterus

Dem-74

Præparatet set forfra. tuba uterina sin. er bøjet lateralt; ovarium dxt. er klappet lidt frem vesica urinaria (gråt m

Dem-89

Præparatet set bagfra. det meste af vaginas bagvæg er fjernet vaginalslimhinden i vaginas forvæg (rødt og gult mærke)

Utriculus prostaticus

Dem-88

Genitalia masculina. Præparatets forside. vesica urinaria (2 blå mærker) prostata (er åbnet i midtlinien) (2 gule mær

Ab-2-9

Vesica urinaria og genitalia int. masculina (humant). Forside: colon sigmoideus (rødt mærke) appendix apiploica (grøn

V

Vagina

Dem-89

Præparatet set bagfra. det meste af vaginas bagvæg er fjernet vaginalslimhinden i vaginas forvæg (rødt og gult mærke)

Ab-2-3

Genitalia feminina interna, colon sigmoideum, rectum og vesica urinaria. Genitalia feminina interna (set forfra). ova

Vandhinde

Se amnion I, II, III

Vesica urinaria

Dem-163

Præparatet viser nyre og urinveje. Højre nyre er gennemskåret med et frontalsnit. På snitfladen er barken afmærket med g

Ab-2-9

Vesica urinaria og genitalia int. masculina (humant). Forside: colon sigmoideus (rødt mærke) appendix apiploica (grøn

Dem-89

Præparatet set bagfra. det meste af vaginas bagvæg er fjernet vaginalslimhinden i vaginas forvæg (rødt og gult mærke)

Dem-88

Genitalia masculina. Præparatets forside. vesica urinaria (2 blå mærker) prostata (er åbnet i midtlinien) (2 gule mær

Vesicula seminalis

Dem-88

Genitalia masculina. Præparatets forside. vesica urinaria (2 blå mærker) prostata (er åbnet i midtlinien) (2 gule mær