Emnekartotek / Urinveje og kønsorganer

N

Navlesnor

Se funiculus umbilicalis II, III

Nyre

Se ren I, II, III

Nyrebark

Dem-163

Præparatet viser nyre og urinveje. Højre nyre er gennemskåret med et frontalsnit. På snitfladen er barken afmærket med g

Nyrebæger (= calyx)

Se calyx major II, III
calyx minor II, III

Nyrebækken

Se pelvis renalis II, III

Nyrefascie

Dem-179

Præparatet viser den venstre nyre, ren sinister. Præparatets bagside. nyrens bindevævskapsel (capsula fibrosa) (brun bøj

Nyremarv

Dem-163

Præparatet viser nyre og urinveje. Højre nyre er gennemskåret med et frontalsnit. På snitfladen er barken afmærket med g

Nyrens bindevævskapsel

Se capsula fibrosa renis II, III

Nyrens fedtkapsel (= capsula adiposa renis)

D-179

Nyrepapil

Dem-86

Præparatet viser venstre nyre, hvor sinus renalis er ryddet for indhold bortset fra det meste af calyces minores. en

Nyrepoler

Dem-131

Venstre nyre (ren sinister) nyrens forflade (2 hvide mærker) nyrens bagflade (2 grønne mærker) nyrens laterale konvek

Nyrepyramider

Dem-163

Præparatet viser nyre og urinveje. Højre nyre er gennemskåret med et frontalsnit. På snitfladen er barken afmærket med g

Nyrestilken

Omfatter: a) a. et v. renalis
b) pelvis renalis
c) grene fra plexus coeliacus
d) lymfekar

Dem-90

Præparatet set forfra. Viscera. venstre nyre (1 stort grønt mærke) højre nyre (2 store grønne mærker) bemærk capsu

O

Ostium abdominale tubae uterinae

Dem-89

Præparatet set bagfra. det meste af vaginas bagvæg er fjernet vaginalslimhinden i vaginas forvæg (rødt og gult mærke)

Dem-74

Præparatet set forfra. tuba uterina sin. er bøjet lateralt; ovarium dxt. er klappet lidt frem vesica urinaria (gråt m

Ostium uterinum tubae uterinum

Dem-89

Præparatet set bagfra. det meste af vaginas bagvæg er fjernet vaginalslimhinden i vaginas forvæg (rødt og gult mærke)

Ovarium

Dem-74

Præparatet set forfra. tuba uterina sin. er bøjet lateralt; ovarium dxt. er klappet lidt frem vesica urinaria (gråt m

Dem-89

Præparatet set bagfra. det meste af vaginas bagvæg er fjernet vaginalslimhinden i vaginas forvæg (rødt og gult mærke)

P

Pars membranaceae (urethra masculina)

...

Pars prostatica (urethra masculina)

Pars spongiosa (urethra masculina)

...

Pelvis renalis

Dem-163

Præparatet viser nyre og urinveje. Højre nyre er gennemskåret med et frontalsnit. På snitfladen er barken afmærket med g

Penis

Ab-2-20

Pelvis og femur (humant). Regio glutea. m. gluteus maximus (sort mærke) musklen er skåret igennem og klappet til side

Perimetrium

Dem-89

Præparatet set bagfra. det meste af vaginas bagvæg er fjernet vaginalslimhinden i vaginas forvæg (rødt og gult mærke)

Placenta

Ab-2-40

Placenta. den føtale flade af placenta (beklædt med amnion) (gult mærke) funiculus umbilicalis v. umbilicalis (blå

Ab-2-10

Placenta (opklaringspræparat). aa. umbilicales er injiceret med rød farve v. umbilicalis er injiceret med blå farve b

Ab-2-41

1. Foster (ca. 3 md.) omgivet af hinder. chorion laeve (blåt mærke) placenta (rødt mærke) 2. Foster (ca. 4

Plexus pampiniformis

Dem-88

Genitalia masculina. Præparatets forside. vesica urinaria (2 blå mærker) prostata (er åbnet i midtlinien) (2 gule mær

Portio

Se portio vaginalis cervicis uteri I, II, III

Portio supravaginalis cervicis uteri (= "indvendige" åbning af canalis cervicis)

Dem-89

Præparatet set bagfra. det meste af vaginas bagvæg er fjernet vaginalslimhinden i vaginas forvæg (rødt og gult mærke)

Portio vaginalis cervicis uteri

Dem-89

Præparatet set bagfra. det meste af vaginas bagvæg er fjernet vaginalslimhinden i vaginas forvæg (rødt og gult mærke)

Processus medullaris

Dem-163

Præparatet viser nyre og urinveje. Højre nyre er gennemskåret med et frontalsnit. På snitfladen er barken afmærket med g

Prostata

Dem-88

Genitalia masculina. Præparatets forside. vesica urinaria (2 blå mærker) prostata (er åbnet i midtlinien) (2 gule mær

Dem-163

Præparatet viser nyre og urinveje. Højre nyre er gennemskåret med et frontalsnit. På snitfladen er barken afmærket med g

Pung

Se scrotum I, II, III

R

Ren

Dem-163

Præparatet viser nyre og urinveje. Højre nyre er gennemskåret med et frontalsnit. På snitfladen er barken afmærket med g

Dem-131

Venstre nyre (ren sinister) nyrens forflade (2 hvide mærker) nyrens bagflade (2 grønne mærker) nyrens laterale konvek

Dem-124

Præparatet er en hel organblok, der viser de samlede organrelationer i thorax og abdomen. Abdomen er adskilt fra thorax

Rete testis

Dem-88

Genitalia masculina. Præparatets forside. vesica urinaria (2 blå mærker) prostata (er åbnet i midtlinien) (2 gule mær