Emnekartotek / Knogler

N

nakkeben

Se os occipitale I, II, III

næbformet fremspring på scapula

Se: Processus coracoideus III

næseben

Se os nasale I, II, III

næsegange

Se meatus nasi inferior II, III
meatus nasi medius II, III
meatus nasi superior II, III
meatus nasi communis III

næsehule

Se cavitas nasi I, II, III

næsemuslinger

Se conchae nasale I, II, III

neurocranium (= hjernekranium = cranium cerebrale)

Db-34

a) margo supraorbitalis (3) b) bagkant af os zygomaticum (5) c) overkanten af arcus zygomaticus (6). Derfra ov

nøgleben

Se clavicula I, II, III

O

occiput

Db-34

a) margo supraorbitalis (3) b) bagkant af os zygomaticum (5) c) overkanten af arcus zygomaticus (6). Derfra ov

orbita

Db-34

a) margo supraorbitalis (3) b) bagkant af os zygomaticum (5) c) overkanten af arcus zygomaticus (6). Derfra ov

os coccygis

Db-48

Præparaterne viser rygsøjlen, columna vertebralis, som helhed og eksempler på hvirvler, vertebrae, fra de forskellige

os costale

Se costa I, II, III

os coxae

Skelet (ikke markeret)

Db-48

Præparaterne viser rygsøjlen, columna vertebralis, som helhed og eksempler på hvirvler, vertebrae, fra de forskellige

os ethmoidale

Db-18

Os sphenoidale - set forfra. corpus, nr. 1 ala major, nr. 2 ala minor, nr. 3 processus pterygoideus, nr. 4

Db-34

a) margo supraorbitalis (3) b) bagkant af os zygomaticum (5) c) overkanten af arcus zygomaticus (6). Derfra ov

os ethmoidale

Db-34

a) margo supraorbitalis (3) b) bagkant af os zygomaticum (5) c) overkanten af arcus zygomaticus (6). Derfra ov

Db-19

SIBENET I. Os ethmoidale set forfra. crista galli (tjener til tilhæftning for falx cerebri) (blå flade) ala crista

os frontale

Db-14

PANDEBENET I. Os frontale. facies frontalis (eller externa) på squama, nr. 1 pars nasalis, nr. 2 glabella, nr.

Db-34

a) margo supraorbitalis (3) b) bagkant af os zygomaticum (5) c) overkanten af arcus zygomaticus (6). Derfra ov

os hyoideum

Db-27

Os hyoideum. corpus ossis hyoidei (blå flade) cornua majora (gule flader) cornua minora (røde flader)

Dem-140

Larynx serie. Præparatet set forfra. cartilago epiglottica (gult mærke) cartilago thyroidea (rødt mærke) cartilago

Aa-2-176

Forfra. på os hyoideum ses muskelspor af: m. geniohyoideus (nr. 1) (numrene refererer til mærkerne på højre halvdel)

os ilium

Skelet (ikke markeret)

Db-48

Præparaterne viser rygsøjlen, columna vertebralis, som helhed og eksempler på hvirvler, vertebrae, fra de forskellige

os incisivum

Db-24

består af: 1. corpus maxillae, der har form som en tresidet pyramide med basis vendende medialt den forreste fla

Db-38

Hårde gane set nedefra. os incisivum (blå flade) lamina horizontalis ossis palatini (orange flade) proc. pyramidalis

Db-34

a) margo supraorbitalis (3) b) bagkant af os zygomaticum (5) c) overkanten af arcus zygomaticus (6). Derfra ov

os ischii

Skelet (ikke markeret)

Db-48

Præparaterne viser rygsøjlen, columna vertebralis, som helhed og eksempler på hvirvler, vertebrae, fra de forskellige

os lacrimale

Db-21

TÅREBEN - os lacrimale. I. os lacrimale (højre) set lateralt fra. crista lacrimalis posterior (sort linie) hamulus la

Db-28

Næsens bihuler (sinus paranasales) Næsebihuler er luftfyldte hulrum i næsehulens naboknogler, man skelner mellem:

Db-34

a) margo supraorbitalis (3) b) bagkant af os zygomaticum (5) c) overkanten af arcus zygomaticus (6). Derfra ov

os nasale

Db-23

NÆSEBEN - Os nasale. I. os nasale (venstre) set forfra. støder op til pars nasalis ossis frontalis (gul flade) støder

Db-34

a) margo supraorbitalis (3) b) bagkant af os zygomaticum (5) c) overkanten af arcus zygomaticus (6). Derfra ov

os occipitale

Db-16

NAKKEBENET I. Os occipitale set bagfra. squama occipitalis, nr. 1 protuberantia occipitalis externa, nr. 4 pla

Db-34

a) margo supraorbitalis (3) b) bagkant af os zygomaticum (5) c) overkanten af arcus zygomaticus (6). Derfra ov

os palatinum

Db-25

Os palatinum. I. Os palatinum (højre) set medialt fra. pars (= lamina) perpendicularis nr. 1 pars (= lamina) horizont

Db-34

a) margo supraorbitalis (3) b) bagkant af os zygomaticum (5) c) overkanten af arcus zygomaticus (6). Derfra ov

os parietale

Db-15

ISSBENET  I. Venstre os parietale. facies externa, nr. 1 tuber parietale, nr. 2 margo frontalis (forener sig

Db-34

a) margo supraorbitalis (3) b) bagkant af os zygomaticum (5) c) overkanten af arcus zygomaticus (6). Derfra ov

os pubis

Skelet (ikke markeret)

Db-48

Præparaterne viser rygsøjlen, columna vertebralis, som helhed og eksempler på hvirvler, vertebrae, fra de forskellige

os sacrum

Db-48

Præparaterne viser rygsøjlen, columna vertebralis, som helhed og eksempler på hvirvler, vertebrae, fra de forskellige

os sphenoidale

Db-18

Os sphenoidale - set forfra. corpus, nr. 1 ala major, nr. 2 ala minor, nr. 3 processus pterygoideus, nr. 4

Db-34

a) margo supraorbitalis (3) b) bagkant af os zygomaticum (5) c) overkanten af arcus zygomaticus (6). Derfra ov

os temporale

Db-17

TINDINGEBENET - os temporale - serie Db 17 I - II:       de fire knogledele, der indgår i os

Db-34

a) margo supraorbitalis (3) b) bagkant af os zygomaticum (5) c) overkanten af arcus zygomaticus (6). Derfra ov

os zygomaticum

Db-26

Os zygomaticum. I. Os zygomaticum (venstre) set lateralt fra. facies lateralis (= facies malaris), nr. 1 proc. fronta

Db-34

a) margo supraorbitalis (3) b) bagkant af os zygomaticum (5) c) overkanten af arcus zygomaticus (6). Derfra ov

ossa antebrachii

Omfatter: a)ulna
b) radius
se disse

ossa carpalia

Se carpus II, III

ossa cruris

Omfatter: a) tibia II, III
b) fibula II, III
se disse

ossa digitorum manus

Fingerknogler I, II, III

ossa digitorum pedis

Se tåknogler I, II, III

ossa metacarpalia

Se metacarpus II, III

ossa metatarsalis

Se matatarsus II, III

ossa tarsi

Se tarsus II, III

overarmsben

Se humerus II, III

overekstremitetens skelet

Omfatter a) scapula II, III
b) clavicula II, III
c) humerus II, III
d) ossa antebrachii II, III
e) carpus II, III
f) metacarpus II, III
g) ossa digitorum manus II, III
se disse

overkæbe

Se maxilla I, II, III

ø

øjenhule

Se orbita

P

palatum durum

Db-38

Hårde gane set nedefra. os incisivum (blå flade) lamina horizontalis ossis palatini (orange flade) proc. pyramidalis

Db-34

a) margo supraorbitalis (3) b) bagkant af os zygomaticum (5) c) overkanten af arcus zygomaticus (6). Derfra ov

pandeben

Se os frontale I, II, III

pandehule

Se sinus frontalis I, II, III

paries inferior orbitae

Db-34

a) margo supraorbitalis (3) b) bagkant af os zygomaticum (5) c) overkanten af arcus zygomaticus (6). Derfra ov

paries lateralis orbitae

Db-34

a) margo supraorbitalis (3) b) bagkant af os zygomaticum (5) c) overkanten af arcus zygomaticus (6). Derfra ov

paries medialis orbitae

Db-34

a) margo supraorbitalis (3) b) bagkant af os zygomaticum (5) c) overkanten af arcus zygomaticus (6). Derfra ov

paries superior orbitae

Db-34

a) margo supraorbitalis (3) b) bagkant af os zygomaticum (5) c) overkanten af arcus zygomaticus (6). Derfra ov

pars alveolaris

Db-33

Mandibula  består af corpus mandibulae, 2 rami mandibulae og pars alveolaris I. Mandibula (set forfra). &n

pars basilaris ossis occipitalis

Db-16

NAKKEBENET I. Os occipitale set bagfra. squama occipitalis, nr. 1 protuberantia occipitalis externa, nr. 4 pla

pars lateralis ossis occipitalis

Db-16

NAKKEBENET I. Os occipitale set bagfra. squama occipitalis, nr. 1 protuberantia occipitalis externa, nr. 4 pla

pars mastoidea

Db-17

TINDINGEBENET - os temporale - serie Db 17 I - II:       de fire knogledele, der indgår i os

pars nasalis ossis frontalis

Db-14

PANDEBENET I. Os frontale. facies frontalis (eller externa) på squama, nr. 1 pars nasalis, nr. 2 glabella, nr.

pars orbitalis ossis frontalis

Db-14

PANDEBENET I. Os frontale. facies frontalis (eller externa) på squama, nr. 1 pars nasalis, nr. 2 glabella, nr.

Db-34

a) margo supraorbitalis (3) b) bagkant af os zygomaticum (5) c) overkanten af arcus zygomaticus (6). Derfra ov

pars petrosa

Db-17

TINDINGEBENET - os temporale - serie Db 17 I - II:       de fire knogledele, der indgår i os

Db-34

a) margo supraorbitalis (3) b) bagkant af os zygomaticum (5) c) overkanten af arcus zygomaticus (6). Derfra ov

pars tympanica

Db-17

TINDINGEBENET - os temporale - serie Db 17 I - II:       de fire knogledele, der indgår i os

patella

Skelet (ikke markeret)

Ab-2-25

Bagsiden viser en dissektion er knæhasen, fossa poplitea. Det er en vigtig region med veldefinerede grænser. til siderne be

pelvis

Skelet (ikke markeret)

Db-48

Præparaterne viser rygsøjlen, columna vertebralis, som helhed og eksempler på hvirvler, vertebrae, fra de forskellige

pelvis major

Db-48

Præparaterne viser rygsøjlen, columna vertebralis, som helhed og eksempler på hvirvler, vertebrae, fra de forskellige

pelvis minor

Skelet (ikke markeret)

Db-48

Præparaterne viser rygsøjlen, columna vertebralis, som helhed og eksempler på hvirvler, vertebrae, fra de forskellige

phalanx

Omfatter: a) phalanx proximalis
b) phalanx media
c) phalanx distalis
se fingerknogler I, II, III og
tåknogler I, II, III

pharynx, loft

Db-62

Regioner på basis cranii externa. Loft i pharynx (= pharynx tilhæftning til kraniet). grænser: grøn farve fra tubercu

Db-3

 

planum nuchale

Db-16

NAKKEBENET I. Os occipitale set bagfra. squama occipitalis, nr. 1 protuberantia occipitalis externa, nr. 4 pla

planum occipitale

Db-16

NAKKEBENET I. Os occipitale set bagfra. squama occipitalis, nr. 1 protuberantia occipitalis externa, nr. 4 pla

planum temporale

Db-3

 

plovskæreben

Se vomer I, II, III

pollex

Se fingerknogler I, II, III

porus acusticus externus

Db-17

TINDINGEBENET - os temporale - serie Db 17 I - II:       de fire knogledele, der indgår i os

Db-34

a) margo supraorbitalis (3) b) bagkant af os zygomaticum (5) c) overkanten af arcus zygomaticus (6). Derfra ov

porus acusticus internus

Db-17

TINDINGEBENET - os temporale - serie Db 17 I - II:       de fire knogledele, der indgår i os

Db-34

a) margo supraorbitalis (3) b) bagkant af os zygomaticum (5) c) overkanten af arcus zygomaticus (6). Derfra ov

processus alveolaris

Db-24

består af: 1. corpus maxillae, der har form som en tresidet pyramide med basis vendende medialt den forreste fla

Db-34

a) margo supraorbitalis (3) b) bagkant af os zygomaticum (5) c) overkanten af arcus zygomaticus (6). Derfra ov

processus articularis

Db-48

Præparaterne viser rygsøjlen, columna vertebralis, som helhed og eksempler på hvirvler, vertebrae, fra de forskellige

processus clinoideus anterior

Db-18

Os sphenoidale - set forfra. corpus, nr. 1 ala major, nr. 2 ala minor, nr. 3 processus pterygoideus, nr. 4

processus clinoideus medius

Db-18

Os sphenoidale - set forfra. corpus, nr. 1 ala major, nr. 2 ala minor, nr. 3 processus pterygoideus, nr. 4

processus clinoideus posterior

Db-18

Os sphenoidale - set forfra. corpus, nr. 1 ala major, nr. 2 ala minor, nr. 3 processus pterygoideus, nr. 4

processus cochleariformis

Db-17

TINDINGEBENET - os temporale - serie Db 17 I - II:       de fire knogledele, der indgår i os

processus condylaris

Db-33

Mandibula  består af corpus mandibulae, 2 rami mandibulae og pars alveolaris I. Mandibula (set forfra). &n

Db-34

a) margo supraorbitalis (3) b) bagkant af os zygomaticum (5) c) overkanten af arcus zygomaticus (6). Derfra ov

processus condylaris

Db-33

Mandibula  består af corpus mandibulae, 2 rami mandibulae og pars alveolaris I. Mandibula (set forfra). &n

Db-34

a) margo supraorbitalis (3) b) bagkant af os zygomaticum (5) c) overkanten af arcus zygomaticus (6). Derfra ov

processus coracoideus

Skelet (ikke markeret)

processus coronoideus

Db-33

Mandibula  består af corpus mandibulae, 2 rami mandibulae og pars alveolaris I. Mandibula (set forfra). &n

Db-34

a) margo supraorbitalis (3) b) bagkant af os zygomaticum (5) c) overkanten af arcus zygomaticus (6). Derfra ov

Processus ethmoidalis conchae nasalis inferioris

Db-20

NÆSEMUSLING I. Venstre concha nasalis inf. (medialflade). proc. lacrimalis (danner forbindelse med underkanten af

Db-28

Næsens bihuler (sinus paranasales) Næsebihuler er luftfyldte hulrum i næsehulens naboknogler, man skelner mellem:

processus frontalis maxillae

Db-24

består af: 1. corpus maxillae, der har form som en tresidet pyramide med basis vendende medialt den forreste fla

Db-34

a) margo supraorbitalis (3) b) bagkant af os zygomaticum (5) c) overkanten af arcus zygomaticus (6). Derfra ov

processus frontalis ossis zygomatici

Db-16

NAKKEBENET I. Os occipitale set bagfra. squama occipitalis, nr. 1 protuberantia occipitalis externa, nr. 4 pla

Db-34

a) margo supraorbitalis (3) b) bagkant af os zygomaticum (5) c) overkanten af arcus zygomaticus (6). Derfra ov

processus inferior tegminis tympani

Db-17

TINDINGEBENET - os temporale - serie Db 17 I - II:       de fire knogledele, der indgår i os

processus infrajugularis

Se processus paramastoideus ossis occipitalis III

processus intrajugularis

På os occipitale:
på pars petrosa:

Db-16

NAKKEBENET I. Os occipitale set bagfra. squama occipitalis, nr. 1 protuberantia occipitalis externa, nr. 4 pla

Db-17

TINDINGEBENET - os temporale - serie Db 17 I - II:       de fire knogledele, der indgår i os

processus jugularis

Db-16

NAKKEBENET I. Os occipitale set bagfra. squama occipitalis, nr. 1 protuberantia occipitalis externa, nr. 4 pla

processus lacrimalis conchae nasalis inferioris

Db-20

NÆSEMUSLING I. Venstre concha nasalis inf. (medialflade). proc. lacrimalis (danner forbindelse med underkanten af

Db-28

Næsens bihuler (sinus paranasales) Næsebihuler er luftfyldte hulrum i næsehulens naboknogler, man skelner mellem:

processus mastoideus

Db-17

TINDINGEBENET - os temporale - serie Db 17 I - II:       de fire knogledele, der indgår i os

Db-34

a) margo supraorbitalis (3) b) bagkant af os zygomaticum (5) c) overkanten af arcus zygomaticus (6). Derfra ov

processus maxillaris conchae nasalis inferioris

Db-20

NÆSEMUSLING I. Venstre concha nasalis inf. (medialflade). proc. lacrimalis (danner forbindelse med underkanten af

Db-28

Næsens bihuler (sinus paranasales) Næsebihuler er luftfyldte hulrum i næsehulens naboknogler, man skelner mellem:

processus orbitalis ossis palatini

Db-25

Os palatinum. I. Os palatinum (højre) set medialt fra. pars (= lamina) perpendicularis nr. 1 pars (= lamina) horizont

Db-34

a) margo supraorbitalis (3) b) bagkant af os zygomaticum (5) c) overkanten af arcus zygomaticus (6). Derfra ov

processus palatinus

Db-24

består af: 1. corpus maxillae, der har form som en tresidet pyramide med basis vendende medialt den forreste fla

Db-34

a) margo supraorbitalis (3) b) bagkant af os zygomaticum (5) c) overkanten af arcus zygomaticus (6). Derfra ov

processus paramastoideus ossis occipitalis (= processus infrajugularis)

Db-16

NAKKEBENET I. Os occipitale set bagfra. squama occipitalis, nr. 1 protuberantia occipitalis externa, nr. 4 pla

Db-34

a) margo supraorbitalis (3) b) bagkant af os zygomaticum (5) c) overkanten af arcus zygomaticus (6). Derfra ov

processus postglenoidalis (= processus retroarticularis III)

Db-17

TINDINGEBENET - os temporale - serie Db 17 I - II:       de fire knogledele, der indgår i os

processus pterygoideus

Db-17

TINDINGEBENET - os temporale - serie Db 17 I - II:       de fire knogledele, der indgår i os

Db-18

Os sphenoidale - set forfra. corpus, nr. 1 ala major, nr. 2 ala minor, nr. 3 processus pterygoideus, nr. 4

Db-34

a) margo supraorbitalis (3) b) bagkant af os zygomaticum (5) c) overkanten af arcus zygomaticus (6). Derfra ov

processus pyramidalis

Db-25

Os palatinum. I. Os palatinum (højre) set medialt fra. pars (= lamina) perpendicularis nr. 1 pars (= lamina) horizont

Db-34

a) margo supraorbitalis (3) b) bagkant af os zygomaticum (5) c) overkanten af arcus zygomaticus (6). Derfra ov

processus retroarticularis

Se processus postglenoidalis II, III

processus sphenoidalis ossis palatini

Db-25

Os palatinum. I. Os palatinum (højre) set medialt fra. pars (= lamina) perpendicularis nr. 1 pars (= lamina) horizont

processus spinosus

Db-48

Præparaterne viser rygsøjlen, columna vertebralis, som helhed og eksempler på hvirvler, vertebrae, fra de forskellige

processus styloideus

Db-17

TINDINGEBENET - os temporale - serie Db 17 I - II:       de fire knogledele, der indgår i os

Db-34

a) margo supraorbitalis (3) b) bagkant af os zygomaticum (5) c) overkanten af arcus zygomaticus (6). Derfra ov

processus temporalis ossis zygomatici

Db-26

Os zygomaticum. I. Os zygomaticum (venstre) set lateralt fra. facies lateralis (= facies malaris), nr. 1 proc. fronta

Db-34

a) margo supraorbitalis (3) b) bagkant af os zygomaticum (5) c) overkanten af arcus zygomaticus (6). Derfra ov

processus transversus

Db-48

Præparaterne viser rygsøjlen, columna vertebralis, som helhed og eksempler på hvirvler, vertebrae, fra de forskellige

processus uncinatus

Db-19

SIBENET I. Os ethmoidale set forfra. crista galli (tjener til tilhæftning for falx cerebri) (blå flade) ala crista

Db-28

Næsens bihuler (sinus paranasales) Næsebihuler er luftfyldte hulrum i næsehulens naboknogler, man skelner mellem:

processus vaginalis

Db-18

Os sphenoidale - set forfra. corpus, nr. 1 ala major, nr. 2 ala minor, nr. 3 processus pterygoideus, nr. 4

processus ziphoideus

Ab-1-48

Præparatet set forfra. lig. sternocostale intraarticulare (røde mærker) art. sternocostalis (ledspalter) (sort folie)

processus zygomaticus

Db-17

TINDINGEBENET - os temporale - serie Db 17 I - II:       de fire knogledele, der indgår i os

Db-34

a) margo supraorbitalis (3) b) bagkant af os zygomaticum (5) c) overkanten af arcus zygomaticus (6). Derfra ov

promontorium (= lumbosacralvinklen)

Skelet (ikke markeret)

Db-48

Præparaterne viser rygsøjlen, columna vertebralis, som helhed og eksempler på hvirvler, vertebrae, fra de forskellige

protuberantia mentalis

Db-33

Mandibula  består af corpus mandibulae, 2 rami mandibulae og pars alveolaris I. Mandibula (set forfra). &n

protuberantia occipitalis externa

Db-16

NAKKEBENET I. Os occipitale set bagfra. squama occipitalis, nr. 1 protuberantia occipitalis externa, nr. 4 pla

Db-28

Næsens bihuler (sinus paranasales) Næsebihuler er luftfyldte hulrum i næsehulens naboknogler, man skelner mellem:

protuberantia occipitalis interna

Db-16

NAKKEBENET I. Os occipitale set bagfra. squama occipitalis, nr. 1 protuberantia occipitalis externa, nr. 4 pla

Db-28

Næsens bihuler (sinus paranasales) Næsebihuler er luftfyldte hulrum i næsehulens naboknogler, man skelner mellem:

pterion

Db-34

a) margo supraorbitalis (3) b) bagkant af os zygomaticum (5) c) overkanten af arcus zygomaticus (6). Derfra ov

R

radius

Skelet (ikke markeret)

Dem-116

Præparatet viser en dissektion af armens led. endvidere har man bevaret enkelte muskler med forskellig funktion. Overarm

ramus mandibulae

Db-33

Mandibula  består af corpus mandibulae, 2 rami mandibulae og pars alveolaris I. Mandibula (set forfra). &n

Db-34

a) margo supraorbitalis (3) b) bagkant af os zygomaticum (5) c) overkanten af arcus zygomaticus (6). Derfra ov

recessus alveolaris

Db-34

a) margo supraorbitalis (3) b) bagkant af os zygomaticum (5) c) overkanten af arcus zygomaticus (6). Derfra ov

Db-28

Næsens bihuler (sinus paranasales) Næsebihuler er luftfyldte hulrum i næsehulens naboknogler, man skelner mellem:

recessus frontalis sinuum maxillarium

Db-34

a) margo supraorbitalis (3) b) bagkant af os zygomaticum (5) c) overkanten af arcus zygomaticus (6). Derfra ov

recessus sphenoethmoidalis

Db-28

Næsens bihuler (sinus paranasales) Næsebihuler er luftfyldte hulrum i næsehulens naboknogler, man skelner mellem:

recessus zygomaticus sinuum maxillarium

Db-34

a) margo supraorbitalis (3) b) bagkant af os zygomaticum (5) c) overkanten af arcus zygomaticus (6). Derfra ov

ribben

Se costa I, II, III

ribbenskurvatur

Skelet (ikke markeret)

Ab-1-8

Forsiden. grænsen mellem mediastinum sup. og mediastinum inf. (hvid ramme) processus xiphoideus (blåt mærke). Knoglen

Ab-1-9

Bagsiden (de “fede” strukturer er vigtigst). m. scalenus post. (orange mærke) m. trapezius (orange mærke) speculum rh

ribbensvinklen

Skelet (ikke markeret)

rima nasais (Scarpae)

Db-19

SIBENET I. Os ethmoidale set forfra. crista galli (tjener til tilhæftning for falx cerebri) (blå flade) ala crista

ringhvirvel

Se atlas I, II, III

rodstykker

Se ossa metacarpalia II, III

rostrum sphenoidale

Db-18

Os sphenoidale - set forfra. corpus, nr. 1 ala major, nr. 2 ala minor, nr. 3 processus pterygoideus, nr. 4

rulleben

Se talus

rygsøjle

Se columna vertebralis