Emnekartotek / Karsystem

S

Septum interventriculare

Se septum ventriculorum III

Septum ventriculorum

Udgøres af: 1. pars muscularis III
2. pars membranacea III
se disse

Sinus aortae

...

Sinus cavernosus

Aa-1-19

Præparatet set medialt fra. Orbita. gl. lacrimalis (rødt mærke) m. obliquus sup. (grønt mærke) m. levator palpebra

Aa-2-25

Præparatets bagside. Muskler. m. levator veli palatini (rødt mærke) (bemærk musklen perforerer svælgvæggen) m.

Aa-2-112

Præparatets forside. lamina superficialis fasciae cervicalis på gl. submandibularis (3 blå ringe) Muskler. m. temp

Sinus coronarius

Ab-1-64

Pericardium serosum (incl. viscerale blad) er fjernet. Set forfra. Facies sternocostalis. gaster dexter 2 hvid

Sinus durae matris

Omfatter A) uparrede
B) parrede
A omfatter: a) sinus sagittalis superior I, II, III
b) sinus sagittalis inferior I, II, III
c) sinus rectus I, II, III
d) sinus occipitalis III
e) plexus basilaris III
f) sinus intercavernosus anterior III
g) sinus intercavernosus posterior III
se også efterfølgende kort

Sinus durae matris (fortsat)

B omfatter: a) sinus transversus I, II, III
b) sinus sigmoideus I, II, III
c) sinus cavernosus I, II, III
d) sinus petrosus superior III
e) sinus petrosus inferior III
f) sinus sphenoparietalis III
se disse

Sinus intercavernosus anterior

Db-40

Venemodellen. Sammenligning mellem vener og arterier. v. jugularis int. svarer i sin begyndelse til a. carotis int. o

Sinus intercavernosus posterior

Db-40

Venemodellen. Sammenligning mellem vener og arterier. v. jugularis int. svarer i sin begyndelse til a. carotis int. o

Sinus obliquus

Ab-1-24

[Tilbage] Luftveje fra pharynx-larynx til segmentbronchier, samt mediastinum med åbnet pericardium. Diafragma er

Sinus occipitalis

Db-40

Venemodellen. Sammenligning mellem vener og arterier. v. jugularis int. svarer i sin begyndelse til a. carotis int. o

Aa-1-21

Præparatet set ovenfra. Orbita. m. levator palpebrae sup. (grønt mærke) m. rectus sup. (højre side) (gult mærke) m

Sinus petrosus inferior

Aa-1-33

Præparatets øvre flade. Orbita dxt. m. levator palpebrae sup. (sort bøjle) m. rectus sup. (rødt mærke) m. rectus l

Db-40

Venemodellen. Sammenligning mellem vener og arterier. v. jugularis int. svarer i sin begyndelse til a. carotis int. o

Sinus petrosus superior

Aa-1-33

Præparatets øvre flade. Orbita dxt. m. levator palpebrae sup. (sort bøjle) m. rectus sup. (rødt mærke) m. rectus l

Aa-2-25

Præparatets bagside. Muskler. m. levator veli palatini (rødt mærke) (bemærk musklen perforerer svælgvæggen) m.

Db-40

Venemodellen. Sammenligning mellem vener og arterier. v. jugularis int. svarer i sin begyndelse til a. carotis int. o

Sinus rectus

Aa-1-165

Forsiden. Muskler. nakkemuskler efter at columna er fjernet m. semispinalis capitis (gult og gråt mærke) m. semisp

Aa-1-1

Medialsiden Rude i concha nasalis inf. I ruden ses gul sonde visende ductus nasolacrimalis. De øvrige conchae er fjernet

Aa-2-133

Forfladen. sinus sagittalis sup. (blå sonde) fortsætter i sinus transversus dxt. (blå sonde) sinus rectus (grøn sonde

Sinus sagittalis inferior

Aa-1-2

Medialsiden sinus sagittalis sup. (sort sonde) bemærk: granulationes arachnoidales sinus sagittalis inf. (grøn sonde)

Db-40

Venemodellen. Sammenligning mellem vener og arterier. v. jugularis int. svarer i sin begyndelse til a. carotis int. o

Sinus sagittalis superior

Aa-1-2

Medialsiden sinus sagittalis sup. (sort sonde) bemærk: granulationes arachnoidales sinus sagittalis inf. (grøn sonde)

Dem-156

Præparatets forside. i venstre side ses: Muskler. m. sternohyoideus (rødt og blåt mærke) venter sup. m. omohyoidei

Aa-1-145

Calvarium set oppefra. Knoglen er fjernet med hud og underhud. bemærk tykkelsen af dura mater, hvis ydre blad er fjernet

Sinus sigmoideus

Aa-1-161

Præparatets forside. m. sternocleidomastoideus (stort rødt mærke) m. digastricus, venter post. (hvidt mærke) m. longu

Aa-1-99

Præparatets bagside og medialside. Muskler. m. sternocleidomastoideus (gråt mærke) m. digastricus, venter post. (sort

Aa-2-174

Præparatet set bagfra. atlas, arcus ant. (sort mærke) atlas, arcus post. (grønt mærke) dens axis (gult mærke) prot

Sinus sphenoparietalis

Db-40

Venemodellen. Sammenligning mellem vener og arterier. v. jugularis int. svarer i sin begyndelse til a. carotis int. o

Sinus transversus

Aa-1-161

Præparatets forside. m. sternocleidomastoideus (stort rødt mærke) m. digastricus, venter post. (hvidt mærke) m. longu

Aa-1-19

Præparatet set medialt fra. Orbita. gl. lacrimalis (rødt mærke) m. obliquus sup. (grønt mærke) m. levator palpebra

Aa-1-51

Basis cranii int. loftet i orbita samt lateralvæggen i sinus cavernosus er fjernet Muskler. m. levator palpebrae sup.

Sinus transversus

Ab-1-24

[Tilbage] Luftveje fra pharynx-larynx til segmentbronchier, samt mediastinum med åbnet pericardium. Diafragma er

Ab-1-8

Forsiden. grænsen mellem mediastinum sup. og mediastinum inf. (hvid ramme) processus xiphoideus (blåt mærke). Knoglen

Sinus venarum cavarum

...

Sinusknuden

...

Sulcus coronarius

Dem-165

Hjerte. Præparatet set forfra. forflade omgivet af (rød tråd) sulcus coronarius (blå tråd) sulcus interventricular

Sulcus interventricularis anterior

Dem-165

Hjerte. Præparatet set forfra. forflade omgivet af (rød tråd) sulcus coronarius (blå tråd) sulcus interventricular

Dem-113

Atrierne (den flade, der vender mod basis ventriculi) ostium atrioventriculare sin. (blå og hvid bøjle) NB: den glatt

Sulcus interventricularis posterior

Dem-165

Hjerte. Præparatet set forfra. forflade omgivet af (rød tråd) sulcus coronarius (blå tråd) sulcus interventricular

Sulcus terminalis

...

Supraclaviculære lymfeknudegruppe

Db-8

Lymfemodel (cranium). Lateralsiden. nodi lymphatici occipitales (grå farve) nodi lymphatici retroauriculares (bl

T

Trabecula septomarginalis

Ab-1-69

Fire hjertepræparater, der viser princippet for opklipning i blodstrømmens retning. (Der er ikke gjort forsøg på at anbr

Ab-1-19

4 hjertepræparater (I - IV fra venstre mod højre) viser forkamre og hjertekamre i den rækkefølge, i hvilken de undersøges v

Dem-149

Frontalsnit gennem hjertet. Præparatet set forfra. aorta (rød tråd) v. cava sup. (grøn tråd) truncus pulmonalis (h

Trabeculae carneae

Ab-1-69

Fire hjertepræparater, der viser princippet for opklipning i blodstrømmens retning. (Der er ikke gjort forsøg på at anbr

Trigonum fibrosum

Dem-113

Atrierne (den flade, der vender mod basis ventriculi) ostium atrioventriculare sin. (blå og hvid bøjle) NB: den glatt

Tripus (Haleri)

Se truncus coeliacus I, II, III

Truncus brachiocephalicus

Ab-1-8

Forsiden. grænsen mellem mediastinum sup. og mediastinum inf. (hvid ramme) processus xiphoideus (blåt mærke). Knoglen

Dem-130

Præparatet set forfra. hepar (bemærk snitfladen) (blåt og hvidt mærke) fundus vesicae felleae (hvidt og rødt mærke) g

Truncus bronchomediastinalis

...

Truncus coeliacus

Ab-2-15

Pancreas og duodenum. cauda pancreatis (3 gule mærker) corpus pancreatis (2 gule mærker) collum pancreatis (1 gult mæ

Dem-90

Præparatet set forfra. Viscera. venstre nyre (1 stort grønt mærke) højre nyre (2 store grønne mærker) bemærk capsu

Truncus intestinalis

...

Truncus jugularis

...

Truncus lumbalis

...

Truncus pulmonalis

Dem-130

Præparatet set forfra. hepar (bemærk snitfladen) (blåt og hvidt mærke) fundus vesicae felleae (hvidt og rødt mærke) g

Dem-100

Lungerne er drejet ca. 90 grader, så de mediale flader vender fremad. Højre lunge. pleuras afrivningsrand (mørkegrøn

Truncus subclavius

...

Tuberculum intervenosum

Ab-1-69

Fire hjertepræparater, der viser princippet for opklipning i blodstrømmens retning. (Der er ikke gjort forsøg på at anbr

Ab-1-19

4 hjertepræparater (I - IV fra venstre mod højre) viser forkamre og hjertekamre i den rækkefølge, i hvilken de undersøges v

V

V. allveolaris inferior

Aa-2-32

Præparatet set medialt og bagfra. fossa infratemporalis set bagfra, idet m. pterygoideus med. delvis er fjernet m. pt

V. angularis

Aa-2-166

Forsiden. m. corrugator supercilii (rødt mærke) m. procerus (gult mærke) tendo m. obliqui sup. (rød ring) m. levat

Aa-1-24

Muskler: m. masseter (bemærk de to dele) (orange mærke) m. buccinator (rødt mærke) m. zygomaticus major major maj

V. anonyma

Se v. brachiocephalica I, II, III

V. auricularis posterior

Db-40

Venemodellen. Sammenligning mellem vener og arterier. v. jugularis int. svarer i sin begyndelse til a. carotis int. o

Aa-2-78

Lateralsiden. m. orbicularis oculi (gult mærke) m. levator labii sup., alaeque nasi (blåt mærke) m. levator labii sup

Aa-2-79

Lateralsiden. m. masseter (superficielle del) (grønt mærke) m. masseter (profunde del) (rødt mærke) m. sternocleidoma

V. auricularis profunda

...

V. axillaris

Aa-2-168

Forfra. Cavitas cranii. chiasma opticum (gult mærke) n. opticus (gul ring) n. oculomotorius (grøn ring) tractus

V. axygos

Dem-130

Præparatet set forfra. hepar (bemærk snitfladen) (blåt og hvidt mærke) fundus vesicae felleae (hvidt og rødt mærke) g

Ab-2-37

Præparatets for- og lateralside. m. rectus abdominis (sort mærke) vagina m. recti abdominis, forreste blad (gult mærke)

Ab-1-55

Præparatet set oppefra. diaphragma (afmærket i centrum tendineum) (røde mærker) bemærk diaphragmakuplernes form, størrel

V. brachialis

Ab-1-76

Volarsiden. Muskler. m. pectoralis major (2 hvide mærker) m. biceps brachii (hvidt, rødt og hvidt mærke) aponeuros

V. brachiocephalica (= v. anonyma)

Aa-2-168

Forfra. Cavitas cranii. chiasma opticum (gult mærke) n. opticus (gul ring) n. oculomotorius (grøn ring) tractus

Ab-1-21

Thorax. Bagsiden: diafragma (orange mærke) m. multifidus (orange mærke) mm. semispinalis cervicis (grønt mærke

Ab-1-18

Fritstående Thorax og nederste del af halsen Forsiden: m. longus capitis (orange mærke) m. longus colli (grønt mæ

Dem-152

Forsiden. Præparatet viser pericardium. Pericardiets forvæg er fjernet og cor taget ud. Man ser på bagvæggen omslagsfold

V. canalis pterygoidei

...

V. cava inferior

Dem-130

Præparatet set forfra. hepar (bemærk snitfladen) (blåt og hvidt mærke) fundus vesicae felleae (hvidt og rødt mærke) g

Dem-90

Præparatet set forfra. Viscera. venstre nyre (1 stort grønt mærke) højre nyre (2 store grønne mærker) bemærk capsu

V. cava superior

Ab-1-21

Thorax. Bagsiden: diafragma (orange mærke) m. multifidus (orange mærke) mm. semispinalis cervicis (grønt mærke

Aa-2-160

Forsiden. Muskler. m. longus colli (gult mærke) m. longus capitis (rødt mærke) mm. scaleni (blåt mærke) m. leva

Dem-130

Præparatet set forfra. hepar (bemærk snitfladen) (blåt og hvidt mærke) fundus vesicae felleae (hvidt og rødt mærke) g

Dem-152

Forsiden. Præparatet viser pericardium. Pericardiets forvæg er fjernet og cor taget ud. Man ser på bagvæggen omslagsfold

V. centralis retinae

...

V. cephalica

Ab-1-80

Håndens volarside. Kar. r. volaris profundus a. ulnaris (rød og hvid ring) arcus volaris superficialis (rød og gul ri

V. cerebri magna

Db-40

Venemodellen. Sammenligning mellem vener og arterier. v. jugularis int. svarer i sin begyndelse til a. carotis int. o

Aa-1-2

Medialsiden sinus sagittalis sup. (sort sonde) bemærk: granulationes arachnoidales sinus sagittalis inf. (grøn sonde)

V. comitans n. hypoglossi

Aa-1-76

Præparatets medialside. Kar. a. ophthalmica (bagtil) (stor rød ring) fortsættelsen af a. ophthalmica (2 små røde ring

Ab-1-43

Muskler. m. mylohyoideus (klappet ned) (gul bøjle) m. geniohyoideus (venstre kappet ned) (rødt mærke) m. genioglo

V. facialis

Aa-2-21

m. levator palpebrae sup. (blåt mærke) m. obliquus sup.'s sene (grøn ring) m. obliquus inf. (rødt mærke) (mm. recti e

Aa-2-20

Muskler: m. zygomaticus major major major (gult mærke) m. depressor anguli oris (grønt mærke) m. levator anguli o

Aa-2-189

Præparatets lateralside. Infektionsspredning fra apicale parodontiter. Underkæbens molarer. da m. buccinator udspring

V. facialis anterior

Se v. facialis

V. facialis posterior

Se v. retromandibularis I, II, III

V. faciei profunda

Se ramus profundus v. facialis ant.

V. frontalis

Aa-2-166

Forsiden. m. corrugator supercilii (rødt mærke) m. procerus (gult mærke) tendo m. obliqui sup. (rød ring) m. levat

Aa-2-198

Gl. parotidea er drejet lateralt bagud som vist med den grønne bøjle. Den oprindelige placering af kirtlen set lateralt

V. hemiazygos

Ab-2-37

Præparatets for- og lateralside. m. rectus abdominis (sort mærke) vagina m. recti abdominis, forreste blad (gult mærke)

Ab-1-55

Præparatet set oppefra. diaphragma (afmærket i centrum tendineum) (røde mærker) bemærk diaphragmakuplernes form, størrel

V. hemiazygos accessoria

...

V. hepatica

Dem-130

Præparatet set forfra. hepar (bemærk snitfladen) (blåt og hvidt mærke) fundus vesicae felleae (hvidt og rødt mærke) g

Dem-95

Præparatet set forfra. man ser en stor del af facies diaphragmatica. Bemærk: den karakteristiske "tegning" af lobuli på

Dem-161

På bagsiden af leveren findes furer, der tilsammen danner en H-lignende figur. H'ets tværstreg dannes af leverporten, po

V. iliaca communis

Dem-90

Præparatet set forfra. Viscera. venstre nyre (1 stort grønt mærke) højre nyre (2 store grønne mærker) bemærk capsu

Ab-2-7

Bugorganer (set bagfra). (aorta abdominalis og størstedelen af v. cava inf. samt nyrer og binyrer er fjernet Hepa

Dem-130

Præparatet set forfra. hepar (bemærk snitfladen) (blåt og hvidt mærke) fundus vesicae felleae (hvidt og rødt mærke) g

V. infraorbitalis

Db-40

Venemodellen. Sammenligning mellem vener og arterier. v. jugularis int. svarer i sin begyndelse til a. carotis int. o

V. jugularis anterior

Dem-156

Præparatets forside. i venstre side ses: Muskler. m. sternohyoideus (rødt og blåt mærke) venter sup. m. omohyoidei

V. jugularis externa

Aa-2-78

Lateralsiden. m. orbicularis oculi (gult mærke) m. levator labii sup., alaeque nasi (blåt mærke) m. levator labii sup

Ab-1-44

Præparatet set forfra. Cavitas cranii. n. opticus (rød ring) tractus opticus (hvid ring) n. oculomotorius (gul rin

Aa-2-188

Præparatets lateralside. Infektionsspredning. en subcutan absces i regio buccalis har mulighed for at brede sig vider

V. jugularis interna

Aa-1-99

Præparatets bagside og medialside. Muskler. m. sternocleidomastoideus (gråt mærke) m. digastricus, venter post. (sort

Aa-2-135

Præparatets bagside. m. sternocleidomastoideus (rødt mærke) m. masseter (grønt mærke) m. pterygoideus med. (gult mærk

Aa-2-168

Forfra. Cavitas cranii. chiasma opticum (gult mærke) n. opticus (gul ring) n. oculomotorius (grøn ring) tractus

V. labialis inferior

Db-40

Venemodellen. Sammenligning mellem vener og arterier. v. jugularis int. svarer i sin begyndelse til a. carotis int. o

V. labialis superior

Aa-2-152

Præparatet set lateralt fra. m. orbicularis oculi (hvidt mærke) m. levator labii superioris (grønt mærke) m. nasalis,

Aa-2-163

Lateralsiden. m. nasalis, pars transversa (gråt mærke) m. levator labii superioris (sort bøjle) m. levator anguli ori

V. lienalis

Ab-2-45

Præparatets bagside. viscera. milt (2 gule mærker) ventrikel (3 gule mærker) duodenum pars descendens (2 sorte

Dem-130

Præparatet set forfra. hepar (bemærk snitfladen) (blåt og hvidt mærke) fundus vesicae felleae (hvidt og rødt mærke) g

Ab-2-1

Spatium retroperitoneale. oesofagus, gaster og duodenum (rød sonde) ruder i ventriklen svarende til cardia og corpus gas

V. lingualis

Db-40

Venemodellen. Sammenligning mellem vener og arterier. v. jugularis int. svarer i sin begyndelse til a. carotis int. o

V. mammaria interna

Ab-1-21

Thorax. Bagsiden: diafragma (orange mærke) m. multifidus (orange mærke) mm. semispinalis cervicis (grønt mærke

V. masseterica

Db-40

Venemodellen. Sammenligning mellem vener og arterier. v. jugularis int. svarer i sin begyndelse til a. carotis int. o

V. maxillaris

Aa-2-187

Lagdeling i regio temporalis. fascia temporalis, ydre blad (grønt mærke) interfascielt fedt (sort mærke) fascia t

Aa-1-138

Præparatet set bagfra. insula (rødt mærke) capsula extrema (sort mærke) claustrum (gult mærke) capsula ext. (blåt

Db-40

Venemodellen. Sammenligning mellem vener og arterier. v. jugularis int. svarer i sin begyndelse til a. carotis int. o

V. mediana cubiti

Dem-186

Overfladedissektion af fossa cubiti. Fascien er bevaret på forsiden af albueregionen. Muskler. m. biceps, tilhæftning

Ab-1-80

Håndens volarside. Kar. r. volaris profundus a. ulnaris (rød og hvid ring) arcus volaris superficialis (rød og gul ri

V. medians colli

...

V. meningea media

Db-40

Venemodellen. Sammenligning mellem vener og arterier. v. jugularis int. svarer i sin begyndelse til a. carotis int. o

V. mentalis

Db-40

Venemodellen. Sammenligning mellem vener og arterier. v. jugularis int. svarer i sin begyndelse til a. carotis int. o

V. mesenterica inferior

Dem-130

Præparatet set forfra. hepar (bemærk snitfladen) (blåt og hvidt mærke) fundus vesicae felleae (hvidt og rødt mærke) g

Ab-2-7

Bugorganer (set bagfra). (aorta abdominalis og størstedelen af v. cava inf. samt nyrer og binyrer er fjernet Hepa

V. mesenterica superior

Dem-130

Præparatet set forfra. hepar (bemærk snitfladen) (blåt og hvidt mærke) fundus vesicae felleae (hvidt og rødt mærke) g

Ab-2-1

Spatium retroperitoneale. oesofagus, gaster og duodenum (rød sonde) ruder i ventriklen svarende til cardia og corpus gas

V. musculophrenica

Ab-1-55

Præparatet set oppefra. diaphragma (afmærket i centrum tendineum) (røde mærker) bemærk diaphragmakuplernes form, størrel

V. mylohyoidea

Db-40

Venemodellen. Sammenligning mellem vener og arterier. v. jugularis int. svarer i sin begyndelse til a. carotis int. o

Aa-2-39

Præparatet set bagfra. Muskler. m. genioglossus (gult mærke) m. geniohyoideus (rødt mærke) m. mylohyoideus (grøn b

V. nasofrontalis

Aa-1-24

Muskler: m. masseter (bemærk de to dele) (orange mærke) m. buccinator (rødt mærke) m. zygomaticus major major maj

Aa-2-198

Gl. parotidea er drejet lateralt bagud som vist med den grønne bøjle. Den oprindelige placering af kirtlen set lateralt

Db-40

Venemodellen. Sammenligning mellem vener og arterier. v. jugularis int. svarer i sin begyndelse til a. carotis int. o

V. occipitalis

Aa-1-192

Theca. Muskler. venter frontalis (opadtil) (gråt mærke) m. auricularis sup. (sort mærke) venter occipitalis (nedad

Db-40

Venemodellen. Sammenligning mellem vener og arterier. v. jugularis int. svarer i sin begyndelse til a. carotis int. o

V. ophthalmica inferior

Db-40

Venemodellen. Sammenligning mellem vener og arterier. v. jugularis int. svarer i sin begyndelse til a. carotis int. o

V. ophthalmica superior

Aa-2-163

Lateralsiden. m. nasalis, pars transversa (gråt mærke) m. levator labii superioris (sort bøjle) m. levator anguli ori

Db-40

Venemodellen. Sammenligning mellem vener og arterier. v. jugularis int. svarer i sin begyndelse til a. carotis int. o

V. palatina

Db-40

Venemodellen. Sammenligning mellem vener og arterier. v. jugularis int. svarer i sin begyndelse til a. carotis int. o

V. palatina major

Aa-1-20

Præparatet set nedefra. m. semispinalis capitis (blåt mærke nær midtlinien) m. rectus capitis posterior minor (gult mærk

Aa-1-171

Præparatet set medialt fra. m. levator palpebrae sup. (rød bøjle) m. stylopharyngeus (gul bøjle) m. digastricus, vent

V. phrenica inferior

...

V. portae

Dem-161

På bagsiden af leveren findes furer, der tilsammen danner en H-lignende figur. H'ets tværstreg dannes af leverporten, po

Dem-130

Præparatet set forfra. hepar (bemærk snitfladen) (blåt og hvidt mærke) fundus vesicae felleae (hvidt og rødt mærke) g

Ab-2-7

Bugorganer (set bagfra). (aorta abdominalis og størstedelen af v. cava inf. samt nyrer og binyrer er fjernet Hepa

V. profunda linguae (= v. ranina)

Aa-2-109

Præparatets set ovenfra. Muskler. m. orbicularis oris (2 hvide mærker) m. depressor labii inf. (1 hvidt mærke) mod

Dem-20

Præparatets lateralside. Til orientering: underkæben er drejet 90 nedad. Samtidig er tungen løftet lidt. Slimhinden i

V. pulmonalis

Dem-100

Lungerne er drejet ca. 90 grader, så de mediale flader vender fremad. Højre lunge. pleuras afrivningsrand (mørkegrøn

Dem-130

Præparatet set forfra. hepar (bemærk snitfladen) (blåt og hvidt mærke) fundus vesicae felleae (hvidt og rødt mærke) g

V. renalis

Dem-90

Præparatet set forfra. Viscera. venstre nyre (1 stort grønt mærke) højre nyre (2 store grønne mærker) bemærk capsu

Ab-2-1

Spatium retroperitoneale. oesofagus, gaster og duodenum (rød sonde) ruder i ventriklen svarende til cardia og corpus gas

V. retromandibularis (= v. facialis posterior)

Aa-1-199

Præparatets bagside. Cavitas cranii chiasma opticum (2 gule mærker) plexus caroticus int. (små brune ringe) infund

Aa-2-168

Forfra. Cavitas cranii. chiasma opticum (gult mærke) n. opticus (gul ring) n. oculomotorius (grøn ring) tractus

Aa-2-79

Lateralsiden. m. masseter (superficielle del) (grønt mærke) m. masseter (profunde del) (rødt mærke) m. sternocleidoma

Aa-2-71

Præparatets lateralside. Muskler. m. masseter (rødt mærke) m. zygomaticus major major major (blåt mærke) m. sterno

V. saphena magna

Ab-2-20

Pelvis og femur (humant). Regio glutea. m. gluteus maximus (sort mærke) musklen er skåret igennem og klappet til side

V. saphena parve

...

V. sphenopalatina

...

V. subclavia

Ab-1-44

Præparatet set forfra. Cavitas cranii. n. opticus (rød ring) tractus opticus (hvid ring) n. oculomotorius (gul rin

Aa-2-168

Forfra. Cavitas cranii. chiasma opticum (gult mærke) n. opticus (gul ring) n. oculomotorius (grøn ring) tractus

V. submentalis

Aa-2-139

Præparatet set lateralt fra. m. masseter (blåt og grønt mærke) m. mylohyoideus (2 sorte mærker) m. digastricus, vente

Aa-1-175

Præparatet set nedefra. platysma er klappet lateralt, mens venteres anteriores mm. digastrici omskedet af lamina superfi

Aa-2-30

Præparatets forside. m. mylohyoideus (gult mærke) m. digastricus, venter ant. (blåt mærke) m. sternohyoideus (2 r

V. supraorbitalis

Aa-2-166

Forsiden. m. corrugator supercilii (rødt mærke) m. procerus (gult mærke) tendo m. obliqui sup. (rød ring) m. levat

V. suprarenalis

Dem-90

Præparatet set forfra. Viscera. venstre nyre (1 stort grønt mærke) højre nyre (2 store grønne mærker) bemærk capsu

Dem-79

Præparatet set bagfra. venstre nyre (stort grønt mærke) højre nyre (2 store grønne mærker) venstre binyre (gult mærke

V. temporalis media

Aa-2-101

Lateralsiden. m. orbicularis oris (rødt og hvidt mærke) venter frontalis (hvidt og sort mærke) m. orbicularis oculi (

V. temporalis profunda anterior

Db-40

Venemodellen. Sammenligning mellem vener og arterier. v. jugularis int. svarer i sin begyndelse til a. carotis int. o

V. temporalis profunda posterior

Db-40

Venemodellen. Sammenligning mellem vener og arterier. v. jugularis int. svarer i sin begyndelse til a. carotis int. o

V. temporalis superficialis

Aa-2-168

Forfra. Cavitas cranii. chiasma opticum (gult mærke) n. opticus (gul ring) n. oculomotorius (grøn ring) tractus

Aa-2-154

Præparatet set lateralt fra. platysma (gult mærke) m. sternocleidomastoideus (blåt mærke) m. masseter superfic. ho

Db-40

Venemodellen. Sammenligning mellem vener og arterier. v. jugularis int. svarer i sin begyndelse til a. carotis int. o

V. thyreoidea inferior

Ab-1-56

Præparatets forside. m. genioglossus (gråt mærke) m. mylohyideus (2 hvide mærker) m. geniohyoideus (1 blåt mærke)

Ab-1-8

Forsiden. grænsen mellem mediastinum sup. og mediastinum inf. (hvid ramme) processus xiphoideus (blåt mærke). Knoglen

Dem-156

Præparatets forside. i venstre side ses: Muskler. m. sternohyoideus (rødt og blåt mærke) venter sup. m. omohyoidei

V. thyreoidea superior

Aa-2-168

Forfra. Cavitas cranii. chiasma opticum (gult mærke) n. opticus (gul ring) n. oculomotorius (grøn ring) tractus

Dem-156

Præparatets forside. i venstre side ses: Muskler. m. sternohyoideus (rødt og blåt mærke) venter sup. m. omohyoidei

V. transversa faciei

Aa-2-71

Præparatets lateralside. Muskler. m. masseter (rødt mærke) m. zygomaticus major major major (blåt mærke) m. sterno

V. tympanica anterior

...

V. umbilicalis

Ab-2-44

Mediansnit af et 6 md. gammelt foster. gaster dxt. (blåt mærke) a. pulmonalis (orange sonde) blodets vej fra ductus v

Ab-2-35

Mediansnit af et foster (ca. 9 md.). rectum (blåt mærke) portio vaginalis uteri (resten af uterus er fjernet) (hvidt

Ab-2-40

Placenta. den føtale flade af placenta (beklædt med amnion) (gult mærke) funiculus umbilicalis v. umbilicalis (blå

Ab-2-10

Placenta (opklaringspræparat). aa. umbilicales er injiceret med rød farve v. umbilicalis er injiceret med blå farve b

V. vertebralis

...

V.. facialis communis

Aa-2-175

Lateralt. Muskler. venter occipitalis (2 sorte mærker) m. semispinalis capitis (2 røde mærker) m. rectus capitis p

Aa-1-199

Præparatets bagside. Cavitas cranii chiasma opticum (2 gule mærker) plexus caroticus int. (små brune ringe) infund

Aa-2-168

Forfra. Cavitas cranii. chiasma opticum (gult mærke) n. opticus (gul ring) n. oculomotorius (grøn ring) tractus

Valva mitralis

Ab-1-69

Fire hjertepræparater, der viser princippet for opklipning i blodstrømmens retning. (Der er ikke gjort forsøg på at anbr

Dem-113

Atrierne (den flade, der vender mod basis ventriculi) ostium atrioventriculare sin. (blå og hvid bøjle) NB: den glatt

Valva tricuspidalis

Dem-113

Atrierne (den flade, der vender mod basis ventriculi) ostium atrioventriculare sin. (blå og hvid bøjle) NB: den glatt

Ab-1-69

Fire hjertepræparater, der viser princippet for opklipning i blodstrømmens retning. (Der er ikke gjort forsøg på at anbr

Valvulae semilunares

Ab-1-69

Fire hjertepræparater, der viser princippet for opklipning i blodstrømmens retning. (Der er ikke gjort forsøg på at anbr

Dem-113

Atrierne (den flade, der vender mod basis ventriculi) ostium atrioventriculare sin. (blå og hvid bøjle) NB: den glatt

Venstre forkammer

Se atrium sinistrum I, II, III

Venstre hjertekammer

Se ventriculus sinister I, II, III

Venstre hjerteøre

Se auricula sinistra III

Ventriculus dexter

Ab-1-19

4 hjertepræparater (I - IV fra venstre mod højre) viser forkamre og hjertekamre i den rækkefølge, i hvilken de undersøges v

Ab-1-69

Fire hjertepræparater, der viser princippet for opklipning i blodstrømmens retning. (Der er ikke gjort forsøg på at anbr

Dem-148

Frontalsnit gennem hjertet parallelt med facies sternocostalis. Præparatet set forfra. facies sternocostalis (omgivet

Ventriculus sinister

Ab-1-69

Fire hjertepræparater, der viser princippet for opklipning i blodstrømmens retning. (Der er ikke gjort forsøg på at anbr

Dem-149

Frontalsnit gennem hjertet. Præparatet set forfra. aorta (rød tråd) v. cava sup. (grøn tråd) truncus pulmonalis (h

Dem-148

Frontalsnit gennem hjertet parallelt med facies sternocostalis. Præparatet set forfra. facies sternocostalis (omgivet

Vv. alveolares superioes posteriores

...

Vv. bronchiales

Dem-99

Højre lunge set medialt fra. bemærk fissurerne skærer sig dybt ind i lungen (rød sonde) hilus pulmonalis dxt. (grøn tråd

Dem-100

Lungerne er drejet ca. 90 grader, så de mediale flader vender fremad. Højre lunge. pleuras afrivningsrand (mørkegrøn

Vv. cordis anteriores

...

Vv. diploicae

Aa-1-89

Venstre side. knoglens lamina ext. er fjernet og vv. diploicae er farvet v. diploica temporalis (blå) v. diploica par

Aa-1-91

Præparatets venstre side. Lagdeling. cutis (grøn bøjle) subcutis (rød bøjle) galea aponeurotica (sort bøjle) su

Vv. glandulares

Db-40

Venemodellen. Sammenligning mellem vener og arterier. v. jugularis int. svarer i sin begyndelse til a. carotis int. o

Vv. hepaticae

Dem-130

Præparatet set forfra. hepar (bemærk snitfladen) (blåt og hvidt mærke) fundus vesicae felleae (hvidt og rødt mærke) g

Dem-95

Præparatet set forfra. man ser en stor del af facies diaphragmatica. Bemærk: den karakteristiske "tegning" af lobuli på

Vv. intercostales

Aa-1-18

Præparat set medialt fra. (columna vertebralis og prævertebralmusklerne samt gl. submandibularis fjernet) Cavitas cra

Aa-1-17

Medialside. Hoved og canalis vertebralis. n. opticus (rødt mærke) a. carotis int. (blå sonde) fossa hypophyseos (g

Ab-1-55

Præparatet set oppefra. diaphragma (afmærket i centrum tendineum) (røde mærker) bemærk diaphragmakuplernes form, størrel

Vv. intestinales

Ab-2-17

Spatium retroperitoneale. Forside. pars superior duodeni (1 rødt mærke) pars ascendens duodeni (3 røde mærker) fle

Dem-130

Præparatet set forfra. hepar (bemærk snitfladen) (blåt og hvidt mærke) fundus vesicae felleae (hvidt og rødt mærke) g

Vv. lumbales

...

Vv. nasales externae

...

Vv. oesophageae

Ab-2-37

Præparatets for- og lateralside. m. rectus abdominis (sort mærke) vagina m. recti abdominis, forreste blad (gult mærke)

Vv. ovaricae

Se også vv. spermaticae internae II, III

Dem-74

Præparatet set forfra. tuba uterina sin. er bøjet lateralt; ovarium dxt. er klappet lidt frem vesica urinaria (gråt m

Vv. palpebrales

Aa-2-97

Præparatets forside. Muskler. m. occipitofrontalis, venter frontalis (rødt mærke) m. auricularis ant. (når meget lang

Vv. pharyngeae

Dem-156

Præparatets forside. i venstre side ses: Muskler. m. sternohyoideus (rødt og blåt mærke) venter sup. m. omohyoidei

Db-40

Venemodellen. Sammenligning mellem vener og arterier. v. jugularis int. svarer i sin begyndelse til a. carotis int. o

Vv. pterygoideae

...

Vv. spermaticae internae

Hos manden: vv. testiculares III
hos kvinden: vv. ovaricae III
se disse

Dem-90

Præparatet set forfra. Viscera. venstre nyre (1 stort grønt mærke) højre nyre (2 store grønne mærker) bemærk capsu

Ab-2-16

Spatium retroperitoneale. Bagside. lamina horizontalis duodeni (2 røde mærker) ren sin. (2 gule mærker) gl. suprar

Vv. testiculares

Se også vv. spermaticae internae II, III

Dem-88

Genitalia masculina. Præparatets forside. vesica urinaria (2 blå mærker) prostata (er åbnet i midtlinien) (2 gule mær