Emnekartotek / Karsystem

N

Nedre hulvene

Se v. cava inferior I, II, III

Nodulus

Dem-149

Frontalsnit gennem hjertet. Præparatet set forfra. aorta (rød tråd) v. cava sup. (grøn tråd) truncus pulmonalis (h

O

Ostium aortae

Dem-113

Atrierne (den flade, der vender mod basis ventriculi) ostium atrioventriculare sin. (blå og hvid bøjle) NB: den glatt

Ab-1-69

Fire hjertepræparater, der viser princippet for opklipning i blodstrømmens retning. (Der er ikke gjort forsøg på at anbr

Ab-1-19

4 hjertepræparater (I - IV fra venstre mod højre) viser forkamre og hjertekamre i den rækkefølge, i hvilken de undersøges v

Ostium atrioventriculare dextrum

Se ostium tricuspidale I, II, III

Ostium atrioventriculare sinistrum

Se ostium mitrale I, II, III

Ostium mitrale

Dem-113

Atrierne (den flade, der vender mod basis ventriculi) ostium atrioventriculare sin. (blå og hvid bøjle) NB: den glatt

Ab-1-69

Fire hjertepræparater, der viser princippet for opklipning i blodstrømmens retning. (Der er ikke gjort forsøg på at anbr

Ostium pulmonale

Dem-113

Atrierne (den flade, der vender mod basis ventriculi) ostium atrioventriculare sin. (blå og hvid bøjle) NB: den glatt

Ab-1-69

Fire hjertepræparater, der viser princippet for opklipning i blodstrømmens retning. (Der er ikke gjort forsøg på at anbr

Ostium tricuspidale

Dem-113

Atrierne (den flade, der vender mod basis ventriculi) ostium atrioventriculare sin. (blå og hvid bøjle) NB: den glatt

Ab-1-69

Fire hjertepræparater, der viser princippet for opklipning i blodstrømmens retning. (Der er ikke gjort forsøg på at anbr

Ostium v. cavae inferioris

Ab-1-69

Fire hjertepræparater, der viser princippet for opklipning i blodstrømmens retning. (Der er ikke gjort forsøg på at anbr

Ostium v. cavae superioris

Ab-1-69

Fire hjertepræparater, der viser princippet for opklipning i blodstrømmens retning. (Der er ikke gjort forsøg på at anbr

Ø

Øvre hulvene

Se v. cava superior I, II, III

P

Pars membranacea (septum ventriculorum)

Dem-154

atrium dxt. (blåt og rødt mærke) gaster dxt. (grønt og blåt mærke) auricula dxt. (hvidt mærke) gaster sin. (2 blå mær

Pars muscularis (septum ventriculorum)

Dem-154

atrium dxt. (blåt og rødt mærke) gaster dxt. (grønt og blåt mærke) auricula dxt. (hvidt mærke) gaster sin. (2 blå mær

Pericardium

Udgøres af: 1. pericardium serosum II, III
2. pericardium fibrosum II, III
se disse

Pericardium fibrosum

Aa-2-168

Forfra. Cavitas cranii. chiasma opticum (gult mærke) n. opticus (gul ring) n. oculomotorius (grøn ring) tractus

Ab-1-1

Tunge- hals- og brystorganer (homo). Tunge: septum linguae (grønt mærke) m. genioglossus (blåt mærke) m. longi

Dem-124

Præparatet er en hel organblok, der viser de samlede organrelationer i thorax og abdomen. Abdomen er adskilt fra thorax

Pericardium serosum

Dem-152

Forsiden. Præparatet viser pericardium. Pericardiets forvæg er fjernet og cor taget ud. Man ser på bagvæggen omslagsfold

Ab-1-24

[Tilbage] Luftveje fra pharynx-larynx til segmentbronchier, samt mediastinum med åbnet pericardium. Diafragma er

Pericervicale lymfeknudering

Omfatter: a) lymfenodi occipitales I, II, III
b) lymfenodi retroauriculares I, II, III
c) lymfenodi parotidei I, II, III
d) lymfenodi submandibulares I, II, III
e) lymfenodi sumentales I, II, III
f) lymfenodi retropharyngei I, II, III
se disse

Plexus basilaris

Db-40

Venemodellen. Sammenligning mellem vener og arterier. v. jugularis int. svarer i sin begyndelse til a. carotis int. o

Plexus pterygoideus

Aa-1-144

Præparatet set medialt fra. m. levator palpebrae sup. (hvidt mærke) m. rectus oculi sup. (sort mærke) m. obliquus ocu

Db-40

Venemodellen. Sammenligning mellem vener og arterier. v. jugularis int. svarer i sin begyndelse til a. carotis int. o

Aa-2-187

Lagdeling i regio temporalis. fascia temporalis, ydre blad (grønt mærke) interfascielt fedt (sort mærke) fascia t

Portåren

Se v. portae I, II, III

R

R. articularis (a. temporalis superficialis)

Aa-2-164

Præparatet set bagfra. Muskler. m. constrictor pharyngis med. (3 grønne mærker) m. levator veli palatini (foran reces

Aa-2-125

Præparatet set bagfra. m. pterygoideus lat. (2 grå mærker) m. pterygoideus med. (sort og hvidt mærke) n. alveolaris i

R. auricularis (a. auricularis pposterior)

...

R. auricularis (a. occipitalis)

...

R. auricularis anterior (a. temporalis superficialis)

Aa-2-80

Præparatets lateralside. Kar. de fleste arterier er afmærket med 2 ringe, hvoraf den ene altid er rød a. carotis c

Dem-23

Præparatets lateralside. m. masseter (grønt mærke) m. depressor anguli oris (hvidt mærke) m. mentalis (gråt mærke)

R. cricothyreoideus (a. thyreoidea superior)

Aa-2-30

Præparatets forside. m. mylohyoideus (gult mærke) m. digastricus, venter ant. (blåt mærke) m. sternohyoideus (2 r

R. frontalis (a. temporalis superficialis)

Aa-2-202

Præparatet viser en dissektion af hovedets arterier. På præparatets lateralside er størstedelen af gl. parotidea fjernet

R. hyoideus (a. lingualis)

Aa-2-66

Højre side. Muskler. m. mylohyoideus (2 blå mærker) m. digastricus, venter ant. (rødt mærke) m. omohyoideus (rødt

Aa-2-49

Bagside og højre side. Svælgets snøremuskler. pars pterygopharyngea (knappenål) pars buccopharyngea (2 knappenåle)

R. parietalis (a. temporalis superficialis)

Aa-2-202

Præparatet viser en dissektion af hovedets arterier. På præparatets lateralside er størstedelen af gl. parotidea fjernet

R. ranina

Se v. profunda linguae

R. tonsillaris (a. facialis)

Aa-1-164

I mundhulen ses følgende vigtige strukturer: I ganen: n. palatinus ant. (= major) (gule ringe) a. palatina major

Ra. palpebralis lateralis

Aa-2-163

Lateralsiden. m. nasalis, pars transversa (gråt mærke) m. levator labii superioris (sort bøjle) m. levator anguli ori

Ramus circumfloxus

Ramus interventricularis anterior

Ab-1-64

Pericardium serosum (incl. viscerale blad) er fjernet. Set forfra. Facies sternocostalis. gaster dexter 2 hvid

Dem-130

Præparatet set forfra. hepar (bemærk snitfladen) (blåt og hvidt mærke) fundus vesicae felleae (hvidt og rødt mærke) g

Ramus interventricularis posterior

Ab-1-64

Pericardium serosum (incl. viscerale blad) er fjernet. Set forfra. Facies sternocostalis. gaster dexter 2 hvid

Ramus profundus v. facialis anterior

Aa-2-187

Lagdeling i regio temporalis. fascia temporalis, ydre blad (grønt mærke) interfascielt fedt (sort mærke) fascia t

Aa-2-88

Lateralsiden. Muskler. m. orbicularis oculi (sorte mærker) m. levator labii sup. (blå mærker) m. nasalis, pars tra

Rete arteriosum epicranii

Aa-1-192

Theca. Muskler. venter frontalis (opadtil) (gråt mærke) m. auricularis sup. (sort mærke) venter occipitalis (nedad

Rr. dorsales linguae (a. lingualis)

Aa-2-202

Præparatet viser en dissektion af hovedets arterier. På præparatets lateralside er størstedelen af gl. parotidea fjernet

Aa-1-171

Præparatet set medialt fra. m. levator palpebrae sup. (rød bøjle) m. stylopharyngeus (gul bøjle) m. digastricus, vent

Aa-1-76

Præparatets medialside. Kar. a. ophthalmica (bagtil) (stor rød ring) fortsættelsen af a. ophthalmica (2 små røde ring

Rr. gingivales (aa. alveolares superiores)

Aa-2-171

Præparatet set lateralt fra. venter frontalis (grønt og hvidt mærke) m. orbicularis oculi (grønt og gult mærke) m. na

Aa-2-182

Præparatet set lateralt fra. fascia temporalis (rødt og blåt mærke) temporalissenen (sort mærke) lig. sphenomandibula

Rr. glandulares (a. temporalis superficialis)

Aa-2-163

Lateralsiden. m. nasalis, pars transversa (gråt mærke) m. levator labii superioris (sort bøjle) m. levator anguli ori

Rr. oesophagei

Dem-130

Præparatet set forfra. hepar (bemærk snitfladen) (blåt og hvidt mærke) fundus vesicae felleae (hvidt og rødt mærke) g

Rr. pterygoidei (a. max. int.)

...