Emnekartotek / Karsystem

I

Incisura apicis cordis

Dem-165

Hjerte. Præparatet set forfra. forflade omgivet af (rød tråd) sulcus coronarius (blå tråd) sulcus interventricular

Dem-113

Atrierne (den flade, der vender mod basis ventriculi) ostium atrioventriculare sin. (blå og hvid bøjle) NB: den glatt

K

Keith - Flack's knude

Se sinusknuden I, II, III

Kransarterier

Se: a. coronaria sinistra I, II, III
b. coronaria dextra I, II, III

Kransfuren

Se sulcus coronarius I, II, III

Kransvene

Se sinus coronarius I, II, III

L

Legemspulsåren

Se aorta I, II, III

Lig. arteriosum

Ab-1-7

Tunge, larynx, trachea, arcus aortae og a. pulmonalis. a. pulmonalis (blå sonde) lig. arteriosum (sort ring) n. vagus

Limbus fossae ovalis

Ab-1-19

4 hjertepræparater (I - IV fra venstre mod højre) viser forkamre og hjertekamre i den rækkefølge, i hvilken de undersøges v

Ab-1-69

Fire hjertepræparater, der viser princippet for opklipning i blodstrømmens retning. (Der er ikke gjort forsøg på at anbr

Lommeklapper

Se valvulae semilunares I, II, III

Lunula

Dem-149

Frontalsnit gennem hjertet. Præparatet set forfra. aorta (rød tråd) v. cava sup. (grøn tråd) truncus pulmonalis (h

Lymfenodi axillares

...

Lymfenodi cervicales profundi

Db-8

Lymfemodel (cranium). Lateralsiden. nodi lymphatici occipitales (grå farve) nodi lymphatici retroauriculares (bl

Aa-2-95

Præparatets bagside. venter occipitalis (grønt mærke) m. trapezius (blåt mærke) m. sternocleidomastoideus (grønt og r

Aa-2-106

Præparatets lateralside. Muskler. venter occipitalis (sort mærke) m. sternocleidomastoideus (udspring) (grønt mærke)

Dem-188

Præparatets lateralside, forside og bagside. Muskler: m. pectoralis major pars clavicularis (gult og blåt mærke)

Lymfenodi cervicales superficiales

...

Lymfenodi inguinales

Ab-2-20

Pelvis og femur (humant). Regio glutea. m. gluteus maximus (sort mærke) musklen er skåret igennem og klappet til side

Lymfenodi mastoidei

Se lymfenodi retroauriculares I, II, III

Lymfenodi occipitales

Aa-2-95

Præparatets bagside. venter occipitalis (grønt mærke) m. trapezius (blåt mærke) m. sternocleidomastoideus (grønt og r

Aa-2-147

Præparatets lateralside. Muskler. venter occipitalis (gult mærke) m. auricularis post. (hvidt mærke) m. sternoclei

Db-8

Lymfemodel (cranium). Lateralsiden. nodi lymphatici occipitales (grå farve) nodi lymphatici retroauriculares (bl

Lymfenodi parotidei

Db-8

Lymfemodel (cranium). Lateralsiden. nodi lymphatici occipitales (grå farve) nodi lymphatici retroauriculares (bl

Aa-2-154

Præparatet set lateralt fra. platysma (gult mærke) m. sternocleidomastoideus (blåt mærke) m. masseter superfic. ho

Aa-1-119

Præparatets forside. (NB: a carotis int. er skåret igennem og nederste del er trukket lateralt) Muskler. m. levato

Aa-2-78

Lateralsiden. m. orbicularis oculi (gult mærke) m. levator labii sup., alaeque nasi (blåt mærke) m. levator labii sup

Lymfenodi retroauriculares

Db-8

Lymfemodel (cranium). Lateralsiden. nodi lymphatici occipitales (grå farve) nodi lymphatici retroauriculares (bl

Lymfenodi retropharyngei

...

Lymfenodi submandibulares (s. lymfenodi submaxillares)

Omfatter: a) en præglandulær del
b) en prævasculær del
c) en postvasculær del

Db-8

Lymfemodel (cranium). Lateralsiden. nodi lymphatici occipitales (grå farve) nodi lymphatici retroauriculares (bl

Aa-1-189

Præparatets medialside. art. atlantoaxialis mediana (grønt folie i ledhulen) led mellem dens axis og lig. transversum at

Aa-2-72

Præparatets medialside. Muskler. m. pterygoideus lat. (øvre hoved) (2 røde mærker) m. pterygoideus lat. (nedre hoved)

Lymfenodi submentales

Db-8

Lymfemodel (cranium). Lateralsiden. nodi lymphatici occipitales (grå farve) nodi lymphatici retroauriculares (bl

Lymfenodi tracheales

Ab-1-5

Larynx og trachea set bagfra (opklippet). slimhinden fjernet i recessus piriformis dxt. n. laryngeus sup. (r. intern

Lymfenodus jugulodigastricus

Aa-2-168

Forfra. Cavitas cranii. chiasma opticum (gult mærke) n. opticus (gul ring) n. oculomotorius (grøn ring) tractus

Aa-2-171

Præparatet set lateralt fra. venter frontalis (grønt og hvidt mærke) m. orbicularis oculi (grønt og gult mærke) m. na

Db-8

Lymfemodel (cranium). Lateralsiden. nodi lymphatici occipitales (grå farve) nodi lymphatici retroauriculares (bl

Lymfenodus juguloomohyoideus

Db-8

Lymfemodel (cranium). Lateralsiden. nodi lymphatici occipitales (grå farve) nodi lymphatici retroauriculares (bl

Lymfenodus præauricularis

Se også lymfenodi parotidei I, II, III

Db-8

Lymfemodel (cranium). Lateralsiden. nodi lymphatici occipitales (grå farve) nodi lymphatici retroauriculares (bl

M

Margo dexter cordis

Dem-165

Hjerte. Præparatet set forfra. forflade omgivet af (rød tråd) sulcus coronarius (blå tråd) sulcus interventricular

Ab-1-20

Cor (humant): Basis cordis: v. cava sup. (1 blå ring) v. cava inf. (2 blå ringe) a. pulmonalis (blåt mærke) aor

Margo inferior cordis

Dem-113

Atrierne (den flade, der vender mod basis ventriculi) ostium atrioventriculare sin. (blå og hvid bøjle) NB: den glatt

Ab-1-20

Cor (humant): Basis cordis: v. cava sup. (1 blå ring) v. cava inf. (2 blå ringe) a. pulmonalis (blåt mærke) aor

Moderatorbåndet

Se trabecula septomarginalis III

Myocardium

Ab-1-12

Hjerte (kalv). snit vinkelret på hjertets længdeakse gennem gaster sin. og dxt.

Dem-165

Hjerte. Præparatet set forfra. forflade omgivet af (rød tråd) sulcus coronarius (blå tråd) sulcus interventricular