Emnekartotek / Karsystem

A

A. alveolaris inferior

Aa-1-67

Præparatet set bagfra. bemærk logerne til henholdsvis gl. parotidea og gl. submaxillaris m. masseter (grønt mærke)

Aa-2-101

Lateralsiden. m. orbicularis oris (rødt og hvidt mærke) venter frontalis (hvidt og sort mærke) m. orbicularis oculi (

Aa-1-204

Fossa infratemporalis. Præparatet set lateralt fra. m. masseter og arcus zygomaticus er klappet frem; den oprindelige be

Aa-2-42

Lateralsiden. Plexus dentalis m.m. m. sternocleidomastoideus (2 blå mærker) m. levator scapulae (2 gule mærker) m.

A. angularis

Aa-2-175

Lateralt. Muskler. venter occipitalis (2 sorte mærker) m. semispinalis capitis (2 røde mærker) m. rectus capitis p

Aa-2-22

Præparatets forside. Muskler. m. levator labii sup., alaeque nasi (blåt mærke) m. levator labii superioris (2 røde mæ

A. anonyma

Se truncus brachiocephalicus I, II, III

A. auricularis posterior

A2-25 (41-12)

Aa-2-156

Præparatets lateralside. Muskler. m. depressor anguli oris (grønt mærke) m. orbicularis oris (hvide mærker) m. dep

A. auricularis profunda

Aa-2-35

Præparatet set bagfra. Muskler. m. levator veli palatini dxt. (gult mærke) m. tensor veli palatini dxt. (udfor epipha

Dem-111

Præparatet set fra oven. cellulae mastoideae (tynd lyserød tråd) discus articularis (3 blå mærker) manubrium mallei (

A. axillaris

Aa-2-168

Forfra. Cavitas cranii. chiasma opticum (gult mærke) n. opticus (gul ring) n. oculomotorius (grøn ring) tractus

Ab-1-66

Præparatet set forfra. Axillens vægge (medialvæggen er klappet bagud). Forvæg. m. pectoralis major (store røde mæ

A. basilaris

Aa-1-33

Præparatets øvre flade. Orbita dxt. m. levator palpebrae sup. (sort bøjle) m. rectus sup. (rødt mærke) m. rectus l

Ac-2-6

Basis cerebri. i højre side er pia og arachnoidea delvis bevaret circulus arteriosus a. carotis int. (rød ring) med a

Aa-2-53

Præparatets bagside. Hjernenervernes perforationer. n. opticus (rødt mærke) n. oculomotorius (rød ring) n. trochle

Aa-1-7

Medialsiden. Cavitas cranii. hypofyse (rødt mærke) commissura ant. cerebri (blåt mærke) infundibulum hypophyseos (

A. brachialis

Ab-1-76

Volarsiden. Muskler. m. pectoralis major (2 hvide mærker) m. biceps brachii (hvidt, rødt og hvidt mærke) aponeuros

Ab-1-80

Håndens volarside. Kar. r. volaris profundus a. ulnaris (rød og hvid ring) arcus volaris superficialis (rød og gul ri

A. bronchialis

Dem-100

Lungerne er drejet ca. 90 grader, så de mediale flader vender fremad. Højre lunge. pleuras afrivningsrand (mørkegrøn

A. buccalis

Aa-2-45

Muskler. m. levator anguli oris (en del af musklen er fjernet) (grønt mærke) m. zygomaticus major major major (ti

Aa-2-44

Præparatets forside. Fossa infratemporalis dxt. Muskler. m. pterygoideus lat., øvre hoved (1 rødt mærke) m. pteryg

Aa-2-156

Præparatets lateralside. Muskler. m. depressor anguli oris (grønt mærke) m. orbicularis oris (hvide mærker) m. dep

A. buccinatoria

Se a. buccalis II, III

A. canalis pterygoidei

Aa-1-157

Præparatets medialside. I fossa cranii ses: a. vertebralis (hvid ring) a. carotis int. (rød ring) n. opticus (blå

Aa-2-44

Præparatets forside. Fossa infratemporalis dxt. Muskler. m. pterygoideus lat., øvre hoved (1 rødt mærke) m. pteryg

Aa-1-88

Medialsiden. Muskler. m. pterygoideus med. (rødt mærke) m. styloglossus (brun bøjle) m. stylopharyngeus (grå bøjle

A. carotis externa

Aa-2-202

Præparatet viser en dissektion af hovedets arterier. På præparatets lateralside er størstedelen af gl. parotidea fjernet

Aa-1-144

Præparatet set medialt fra. m. levator palpebrae sup. (hvidt mærke) m. rectus oculi sup. (sort mærke) m. obliquus ocu

Aa-2-66

Højre side. Muskler. m. mylohyoideus (2 blå mærker) m. digastricus, venter ant. (rødt mærke) m. omohyoideus (rødt

Aa-2-190

Præparatets lateralside. m. sternocleidomastoideus er trukket lateralt og forsynet med en rude. Gl. parotidea, m. masset

Aa-2-61

Præparatet set bagfra. Højre side. en række strukturer i spatium lateropharyngeum er fjernet (bl.a. muskler (delvist)

Aa-2-55

Præparatet set bagfra. Muskler. m. pterygoideus med. (blåt mærke) m. digastricus sin., venter post. (2 grønne mærker)

A. carotis interna

Aa-2-202

Præparatet viser en dissektion af hovedets arterier. På præparatets lateralside er størstedelen af gl. parotidea fjernet

Aa-2-55

Præparatet set bagfra. Muskler. m. pterygoideus med. (blåt mærke) m. digastricus sin., venter post. (2 grønne mærker)

Aa-2-195

Præparatets for- og lateralside. m. occipitofrontalis, venter frontalis (2 grønne mærker) m. procerus (blåt mærke) m.

Aa-1-75

Medialsiden. m. pterygoideus med. (2 røde mærker) m. pterygoideus lat., øvre hoved (1 hvidt mærke) m. pterygoideus la

Aa-2-25

Præparatets bagside. Muskler. m. levator veli palatini (rødt mærke) (bemærk musklen perforerer svælgvæggen) m.

A. centralis retinae

Aa-1-185

Præparatet set ovenfra. Storhjernen er fjernet sammen med dele af kraniebunden Orbitae: bemærk muskelkeglen er bevare

Aa-1-111

Præparatet set bagfra. m. temoralis (2 blå mærker) m. levator palpebrae sup. (sort mærke) m. obliquus oculi sup. (hvi

Aa-2-171

Præparatet set lateralt fra. venter frontalis (grønt og hvidt mærke) m. orbicularis oculi (grønt og gult mærke) m. na

A. cerebellaris inferioris anterioris

Aa-1-123

Præparatets for- og medialside. Muskler. m. temporalis (2 gule mærker) m. sternocleidomastoideus (gult og sort mærke)

A. cerebellaris inferioris posterioris

Aa-1-123

Præparatets for- og medialside. Muskler. m. temporalis (2 gule mærker) m. sternocleidomastoideus (gult og sort mærke)

A. cerebelli superior

Aa-2-49

Bagside og højre side. Svælgets snøremuskler. pars pterygopharyngea (knappenål) pars buccopharyngea (2 knappenåle)

Aa-1-27

Præparatet set oppefra. Venstre side. a. occipitalis (rød og hvid ring) n. occipitalis minor (brun ring) v. occipi

A. cerebri anterior

Ac-2-6

Basis cerebri. i højre side er pia og arachnoidea delvis bevaret circulus arteriosus a. carotis int. (rød ring) med a

Aa-1-143

Medialsiden. m. geniohyoideus (rødt mærke) m. mylohyoideus (gult mærke) m. hyoglossus (blåt mærke) constrictor pha

A. cerebri media

Ac-2-6

Basis cerebri. i højre side er pia og arachnoidea delvis bevaret circulus arteriosus a. carotis int. (rød ring) med a

Aa-2-168

Forfra. Cavitas cranii. chiasma opticum (gult mærke) n. opticus (gul ring) n. oculomotorius (grøn ring) tractus

Aa-1-21

Præparatet set ovenfra. Orbita. m. levator palpebrae sup. (grønt mærke) m. rectus sup. (højre side) (gult mærke) m

A. cerebri posterior

Ac-2-6

Basis cerebri. i højre side er pia og arachnoidea delvis bevaret circulus arteriosus a. carotis int. (rød ring) med a

Aa-1-33

Præparatets øvre flade. Orbita dxt. m. levator palpebrae sup. (sort bøjle) m. rectus sup. (rødt mærke) m. rectus l

A. cervicalis ascendens

Ab-1-44

Præparatet set forfra. Cavitas cranii. n. opticus (rød ring) tractus opticus (hvid ring) n. oculomotorius (gul rin

A. circumflexa humeri

Aa-2-169

Bagfra. Hoved og hals. m. occipitofrontalis, venter occipitalis (gult mærke) m. sternocleidomastoideus (blåt mærke)

A. circumflexa scapulae

Ab-1-66

Præparatet set forfra. Axillens vægge (medialvæggen er klappet bagud). Forvæg. m. pectoralis major (store røde mæ

A. coeliaca

Se truncus coeliacus I, II, III

A. colica media

Ab-2-15

Pancreas og duodenum. cauda pancreatis (3 gule mærker) corpus pancreatis (2 gule mærker) collum pancreatis (1 gult mæ

Dem-130

Præparatet set forfra. hepar (bemærk snitfladen) (blåt og hvidt mærke) fundus vesicae felleae (hvidt og rødt mærke) g

A. communicans anterior

Aa-2-35

Præparatet set bagfra. Muskler. m. levator veli palatini dxt. (gult mærke) m. tensor veli palatini dxt. (udfor epipha

A. communicans posterior

Aa-1-33

Præparatets øvre flade. Orbita dxt. m. levator palpebrae sup. (sort bøjle) m. rectus sup. (rødt mærke) m. rectus l

Aa-2-35

Præparatet set bagfra. Muskler. m. levator veli palatini dxt. (gult mærke) m. tensor veli palatini dxt. (udfor epipha

A. coronaria dextra

Ab-1-64

Pericardium serosum (incl. viscerale blad) er fjernet. Set forfra. Facies sternocostalis. gaster dexter 2 hvid

A. coronaria sinistra

Ab-1-64

Pericardium serosum (incl. viscerale blad) er fjernet. Set forfra. Facies sternocostalis. gaster dexter 2 hvid

A. crotis communis

Aa-2-168

Forfra. Cavitas cranii. chiasma opticum (gult mærke) n. opticus (gul ring) n. oculomotorius (grøn ring) tractus

Aa-2-5

Hovedets og halsens regioner (lateralsiden). Regio epicranii. bemærk: m. occipitofrontalis med galea aponeu-rotica, vent

Aa-2-7

Ansigt. m. levator labii sup. alaeque nasi (orange mærke) m. levator labii superioris (blåt mærke) m. zygomaticus maj

Aa-2-51

Pharynx præparat. Præparatet set bagfra. Højre side. a. carotis int. (2 røde ringe) i lateralvæggen af sinus cavernos

Dem-124

Præparatet er en hel organblok, der viser de samlede organrelationer i thorax og abdomen. Abdomen er adskilt fra thorax

A. cystica

Dem-130

Præparatet set forfra. hepar (bemærk snitfladen) (blåt og hvidt mærke) fundus vesicae felleae (hvidt og rødt mærke) g

A. dorsalis nasi

Aa-1-24

Muskler: m. masseter (bemærk de to dele) (orange mærke) m. buccinator (rødt mærke) m. zygomaticus major major maj

A. dorsalis penis

...

A. ethmoidalis anterior

Dem-34

Præparatets bagside. Muskler. m. stylopharyngeus (sort mærke) m. buccinator (2 hvide mærker) m. rectus oculi lat.

Aa-1-157

Præparatets medialside. I fossa cranii ses: a. vertebralis (hvid ring) a. carotis int. (rød ring) n. opticus (blå

Aa-1-111

Præparatet set bagfra. m. temoralis (2 blå mærker) m. levator palpebrae sup. (sort mærke) m. obliquus oculi sup. (hvi

A. ethmoidalis posterior

...

A. facialis

Aa-1-22

Præparatets bag- og medialside. m. pterygoideus med. (2 gule mærker) m. pterygoideus lat. (rødt mærke) lig. sphenoman

Aa-2-202

Præparatet viser en dissektion af hovedets arterier. På præparatets lateralside er størstedelen af gl. parotidea fjernet

Aa-2-136

Lateralsiden. m. trapezius (gult mærke) m. splenius capitis (hvidt mærke) m levator scapulae (sort mærke) m. bucci

Aa-2-20

Muskler: m. zygomaticus major major major (gult mærke) m. depressor anguli oris (grønt mærke) m. levator anguli o

Aa-1-74

bemærk: i venstre side er m. buccinator og pars buccopharyngea fjernet sammen med raphe pterygomandibularis, herved blotlæg

A. femoralis

Ab-2-20

Pelvis og femur (humant). Regio glutea. m. gluteus maximus (sort mærke) musklen er skåret igennem og klappet til side

A. frontalis

Aa-2-163

Lateralsiden. m. nasalis, pars transversa (gråt mærke) m. levator labii superioris (sort bøjle) m. levator anguli ori

Aa-2-8

Fossa infratemporalis og ansigtet. Lateralsiden: m. pterygoideus med. (blåt mærke) m. pterygoideus lat.: øvre hove

A. gastrica sinistra

Dem-90

Præparatet set forfra. Viscera. venstre nyre (1 stort grønt mærke) højre nyre (2 store grønne mærker) bemærk capsu

Ab-2-7

Bugorganer (set bagfra). (aorta abdominalis og størstedelen af v. cava inf. samt nyrer og binyrer er fjernet Hepa

A. gastroduodenalis

Ab-2-7

Bugorganer (set bagfra). (aorta abdominalis og størstedelen af v. cava inf. samt nyrer og binyrer er fjernet Hepa

Dem-130

Præparatet set forfra. hepar (bemærk snitfladen) (blåt og hvidt mærke) fundus vesicae felleae (hvidt og rødt mærke) g

A. gastroepiploica dextra

Dem-130

Præparatet set forfra. hepar (bemærk snitfladen) (blåt og hvidt mærke) fundus vesicae felleae (hvidt og rødt mærke) g

A. hepatica

Se a.hepatica communis II, III

A. hepatica communis

Ab-2-15

Pancreas og duodenum. cauda pancreatis (3 gule mærker) corpus pancreatis (2 gule mærker) collum pancreatis (1 gult mæ

Ab-2-7

Bugorganer (set bagfra). (aorta abdominalis og størstedelen af v. cava inf. samt nyrer og binyrer er fjernet Hepa

Dem-130

Præparatet set forfra. hepar (bemærk snitfladen) (blåt og hvidt mærke) fundus vesicae felleae (hvidt og rødt mærke) g

A. hepatica propria

Ab-2-14

Hepar. Bagside: lobus caudatus (gult mærke) lobus quadratus (rødt mærke) area nuda (2 gule mærker) vesica bilia

Dem-130

Præparatet set forfra. hepar (bemærk snitfladen) (blåt og hvidt mærke) fundus vesicae felleae (hvidt og rødt mærke) g

Dem-94

Organblokkens stilling svarer til rygleje, med følgende undtagelser: Leveren er drejet mod højre, colon transversum

A. hypogastrica

Se a.iliaca interna II, III

A. iliaca communis

Dem-130

Præparatet set forfra. hepar (bemærk snitfladen) (blåt og hvidt mærke) fundus vesicae felleae (hvidt og rødt mærke) g

Dem-90

Præparatet set forfra. Viscera. venstre nyre (1 stort grønt mærke) højre nyre (2 store grønne mærker) bemærk capsu

A. iliaca externa

Dem-130

Præparatet set forfra. hepar (bemærk snitfladen) (blåt og hvidt mærke) fundus vesicae felleae (hvidt og rødt mærke) g

A. iliaca interna

Dem-130

Præparatet set forfra. hepar (bemærk snitfladen) (blåt og hvidt mærke) fundus vesicae felleae (hvidt og rødt mærke) g

A. infraorbitalis

Aa-1-184

Præparatet set fra medialsiden. canalis infraorbitalis (rød bøjle) saccus lacrimalis (sort mærke) ductus nasolacrimal

Aa-1-204

Fossa infratemporalis. Præparatet set lateralt fra. m. masseter og arcus zygomaticus er klappet frem; den oprindelige be

Aa-1-69

Præparatet set oppefra. Højre side. m. pterygoideus lat. (øvre hoved) (lille rødt mærke) m. pterygoideus lat. (nedre

A. intercostalis

Ab-1-55

Præparatet set oppefra. diaphragma (afmærket i centrum tendineum) (røde mærker) bemærk diaphragmakuplernes form, størrel

Ab-1-18

Fritstående Thorax og nederste del af halsen Forsiden: m. longus capitis (orange mærke) m. longus colli (grønt mæ

A. labialis inferior

Aa-1-56

Muskler. m. orbicularis oris er næsten helt fjernet, kirtler og slimhinde ses musculofibrøse knude (stort gult mærke)

Aa-2-20

Muskler: m. zygomaticus major major major (gult mærke) m. depressor anguli oris (grønt mærke) m. levator anguli o

Aa-2-87

Muskler. m. occipitofrontalis sin., venter frontalis (sort mærke) m. corrugator supercilii sin. (grønt mærke) m.

A. labialis superior

Aa-2-87

Muskler. m. occipitofrontalis sin., venter frontalis (sort mærke) m. corrugator supercilii sin. (grønt mærke) m.

Aa-1-56

Muskler. m. orbicularis oris er næsten helt fjernet, kirtler og slimhinde ses musculofibrøse knude (stort gult mærke)

Aa-1-70

Venstre side. Cavitas cranii. falx cerebri (hvid bøjle) tentorium cerebelli (brun bøjle) falx cerebelli (grå bøjle

Aa-2-198

Gl. parotidea er drejet lateralt bagud som vist med den grønne bøjle. Den oprindelige placering af kirtlen set lateralt

A. lacrimalis

Aa-1-185

Præparatet set ovenfra. Storhjernen er fjernet sammen med dele af kraniebunden Orbitae: bemærk muskelkeglen er bevare

Aa-2-163

Lateralsiden. m. nasalis, pars transversa (gråt mærke) m. levator labii superioris (sort bøjle) m. levator anguli ori

Aa-2-111

Præparatet set forfra. Muskler. m. genioglossus (gult mærke) m. geniohyoideus (rødt mærke) m. mylohyoideus (grønt mær

A. laryngea inferior

Ab-1-3

Bemærk: præparatet kan ses fra to sider. Præparatet set lateralt fra. n. recurrens (grå ring) a. thyreoidea inf.

Aa-2-49

Bagside og højre side. Svælgets snøremuskler. pars pterygopharyngea (knappenål) pars buccopharyngea (2 knappenåle)

Ab-1-57

Præparatets bagside. m. arytaenoideus transversus (gult mærke) m. cricoarytaenoideus post. (grønt mærke) udspringssen

A. laryngea superior

Aa-2-202

Præparatet viser en dissektion af hovedets arterier. På præparatets lateralside er størstedelen af gl. parotidea fjernet

Aa-2-69

Præparatets venstre side Muskler. m. levator labii sup. (gult og blåt mærke) m. zygomaticus major major major (2 gule

Ab-1-56

Præparatets forside. m. genioglossus (gråt mærke) m. mylohyideus (2 hvide mærker) m. geniohyoideus (1 blåt mærke)

A. lienalis

Ab-2-45

Præparatets bagside. viscera. milt (2 gule mærker) ventrikel (3 gule mærker) duodenum pars descendens (2 sorte

Ab-2-7

Bugorganer (set bagfra). (aorta abdominalis og størstedelen af v. cava inf. samt nyrer og binyrer er fjernet Hepa

Dem-130

Præparatet set forfra. hepar (bemærk snitfladen) (blåt og hvidt mærke) fundus vesicae felleae (hvidt og rødt mærke) g

A. lingualis

Aa-2-202

Præparatet viser en dissektion af hovedets arterier. På præparatets lateralside er størstedelen af gl. parotidea fjernet

Aa-1-144

Præparatet set medialt fra. m. levator palpebrae sup. (hvidt mærke) m. rectus oculi sup. (sort mærke) m. obliquus ocu

Aa-1-71

 akken. m. rectus capitis lat. (blåt mærke) m. obliquus capitis sup. (gult mærke) m. obliquus capitis inf. (

Aa-2-34

Præparatet set forfra. Muskler. m. temporalis (gult mærke) m. masseter dxt. (superfic. del) (2 blå mærker) m. mass

A. mammaria interna

Se a. thoracica interna III

A. masseterica

Aa-2-48

Forside og venstre side Venstre side. m. pterygoideus lat. (øvre hoved) (grønt mærke) m. pterygoideus lat. (nedre hov

A. maxillaris

Aa-2-5

Hovedets og halsens regioner (lateralsiden). Regio epicranii. bemærk: m. occipitofrontalis med galea aponeu-rotica, vent

Aa-2-6

Lateralsiden. m. semispinalis capitis (rødt mærke) m. splenius capitis (sort mærke) m. levator scapulae (grønne mærke

Aa-2-61

Præparatet set bagfra. Højre side. en række strukturer i spatium lateropharyngeum er fjernet (bl.a. muskler (delvist)

Aa-2-190

Præparatets lateralside. m. sternocleidomastoideus er trukket lateralt og forsynet med en rude. Gl. parotidea, m. masset

Aa-2-62

Præparatet set forfra. Højre side. bagvæggen i sinus maxillaris er fjernet m. masseter (1 grønt mærke) m. temporal

Aa-1-75

Medialsiden. m. pterygoideus med. (2 røde mærker) m. pterygoideus lat., øvre hoved (1 hvidt mærke) m. pterygoideus la

A. maxillaris externa

Se a. facialis I, II, III

A. maxillaris interna

Se a. maxillaris I, II, III

A. meningea media

Dem-23

Præparatets lateralside. m. masseter (grønt mærke) m. depressor anguli oris (hvidt mærke) m. mentalis (gråt mærke)

Aa-2-163

Lateralsiden. m. nasalis, pars transversa (gråt mærke) m. levator labii superioris (sort bøjle) m. levator anguli ori

Aa-1-33

Præparatets øvre flade. Orbita dxt. m. levator palpebrae sup. (sort bøjle) m. rectus sup. (rødt mærke) m. rectus l

A. meningea posterior

Aa-2-49

Bagside og højre side. Svælgets snøremuskler. pars pterygopharyngea (knappenål) pars buccopharyngea (2 knappenåle)

Aa-1-106

Præparatets medialside. columna vertebralis er delvis fjernet, a. carotis int. og larynx er drejet Muskler. m. lev

A. mentalis

Aa-1-56

Muskler. m. orbicularis oris er næsten helt fjernet, kirtler og slimhinde ses musculofibrøse knude (stort gult mærke)

A. mesenterica inferior

Dem-90

Præparatet set forfra. Viscera. venstre nyre (1 stort grønt mærke) højre nyre (2 store grønne mærker) bemærk capsu

Dem-130

Præparatet set forfra. hepar (bemærk snitfladen) (blåt og hvidt mærke) fundus vesicae felleae (hvidt og rødt mærke) g

A. mesenterica superior

Dem-90

Præparatet set forfra. Viscera. venstre nyre (1 stort grønt mærke) højre nyre (2 store grønne mærker) bemærk capsu

Dem-130

Præparatet set forfra. hepar (bemærk snitfladen) (blåt og hvidt mærke) fundus vesicae felleae (hvidt og rødt mærke) g

A. musculophrenica dxt. et sin.

Ab-1-55

Præparatet set oppefra. diaphragma (afmærket i centrum tendineum) (røde mærker) bemærk diaphragmakuplernes form, størrel

A. mylohyoidea

Aa-1-102

Præparatets medialside. Muskler. m. digastricus, venter post. (øverste hvide mærke) m. digastricus, venter ant. (sort

Aa-2-187

Lagdeling i regio temporalis. fascia temporalis, ydre blad (grønt mærke) interfascielt fedt (sort mærke) fascia t

A. nutricia

...

A. occipitalis

Aa-2-9

Lateralsiden. m. splenius capitis (gult mærke) m. splenius cervicis (nedenfor) m. levator scapulae (grønt mærke) m

Aa-2-3

Hovedets og halsens regioner (lateralsiden). Regio temporalis a. temporalis superficialis (rød ring) bemærk lagdeling

Aa-2-135

Præparatets bagside. m. sternocleidomastoideus (rødt mærke) m. masseter (grønt mærke) m. pterygoideus med. (gult mærk

Aa-2-165

Bagsiden. Muskler. m. trapezius (blåt mærke) m. splenius capitis (grønt mærke) m. sternocleidomastoideus (gult mær

A. ophthalmica

Aa-1-185

Præparatet set ovenfra. Storhjernen er fjernet sammen med dele af kraniebunden Orbitae: bemærk muskelkeglen er bevare

Aa-2-152

Præparatet set lateralt fra. m. orbicularis oculi (hvidt mærke) m. levator labii superioris (grønt mærke) m. nasalis,

Aa-1-41

Præparatet set nedefra. Fossa cranii post. tentorium cerebelli (2 knappenåle) sinus transversus dxt. (rød sonde) s

A. ovarica

Se også a. spermatica interna II, III

Dem-74

Præparatet set forfra. tuba uterina sin. er bøjet lateralt; ovarium dxt. er klappet lidt frem vesica urinaria (gråt m

A. palatina anterior

Se a. palatina major II, III

A. palatina ascendens

Aa-2-9

Lateralsiden. m. splenius capitis (gult mærke) m. splenius cervicis (nedenfor) m. levator scapulae (grønt mærke) m

Aa-2-168

Forfra. Cavitas cranii. chiasma opticum (gult mærke) n. opticus (gul ring) n. oculomotorius (grøn ring) tractus

Aa-1-199

Præparatets bagside. Cavitas cranii chiasma opticum (2 gule mærker) plexus caroticus int. (små brune ringe) infund

Aa-1-7

Medialsiden. Cavitas cranii. hypofyse (rødt mærke) commissura ant. cerebri (blåt mærke) infundibulum hypophyseos (

A. palatina descendens

Aa-2-48

Forside og venstre side Venstre side. m. pterygoideus lat. (øvre hoved) (grønt mærke) m. pterygoideus lat. (nedre hov

Aa-2-56

Præparatet set forfra. Muskler. m. temporalis (rødt mærke) m. masseter, superfic. udspring (grønt mærke) m. masset

Aa-1-12

Venstre halvdel af hoved og hals. Medialsiden. fossa cranii post. sinus transversus sin. (blåt mærke) n. facialis

Aa-1-157

Præparatets medialside. I fossa cranii ses: a. vertebralis (hvid ring) a. carotis int. (rød ring) n. opticus (blå

A. palatina major

Aa-1-183

Præparatets medialside. Muskler. m. digastricus, venter ant. 82 sorte mærker) m. mylohyoideus (blå bøjle) m. genio

Aa-2-121

Præparatet set nedefra. snittet er lagt igennem atlas bemærk: arterierne er forsynet med en rød ring med undtagelse af

Aa-2-40

Præparatet set nedefra. Muskler. m. zygomaticus major major major(rødt mærke) m. zygomaticus major majorminor (blåt m

A. palpebralis medialis

A2-98 (16-15)

Aa-1-163

Medialsiden. m. stylopharyngeus (rødt mærke) m. levator veli palatini (blåt mærke) m. stapedius (insertionssene) (ora

A. pancreaticoduodenalis

Ab-2-15

Pancreas og duodenum. cauda pancreatis (3 gule mærker) corpus pancreatis (2 gule mærker) collum pancreatis (1 gult mæ

Ab-2-7

Bugorganer (set bagfra). (aorta abdominalis og størstedelen af v. cava inf. samt nyrer og binyrer er fjernet Hepa

A. pharyngea ascendens

Aa-2-202

Præparatet viser en dissektion af hovedets arterier. På præparatets lateralside er størstedelen af gl. parotidea fjernet

Aa-1-71

 akken. m. rectus capitis lat. (blåt mærke) m. obliquus capitis sup. (gult mærke) m. obliquus capitis inf. (

Aa-1-144

Præparatet set medialt fra. m. levator palpebrae sup. (hvidt mærke) m. rectus oculi sup. (sort mærke) m. obliquus ocu

A. poplitea

Ab-2-24

Articulatio genus sin. (homo). Forsiden. lig. cruciatum ant. (1 blår mærke) lig. cruciatum post. (2 blå mærker) li

Dem-112

Præparat D 112, højre underekstremitet. Præparaterne D 112 og D 114 viser hver to dissektioner på en underekstremitet.

A. profunda brachii

Ab-1-66

Præparatet set forfra. Axillens vægge (medialvæggen er klappet bagud). Forvæg. m. pectoralis major (store røde mæ

A. profunda linguae

Aa-1-171

Præparatet set medialt fra. m. levator palpebrae sup. (rød bøjle) m. stylopharyngeus (gul bøjle) m. digastricus, vent

Aa-1-64

Præparatet set bagfra. m. masseter (grønt og hvidt mærke) m. buccinator (hvidt og rødt mærke) m. genioglossus (gult m

Aa-1-76

Præparatets medialside. Kar. a. ophthalmica (bagtil) (stor rød ring) fortsættelsen af a. ophthalmica (2 små røde ring

A. pulmonalis

Se truncus pulmonalis I, II, III

A. radialis

Ab-1-80

Håndens volarside. Kar. r. volaris profundus a. ulnaris (rød og hvid ring) arcus volaris superficialis (rød og gul ri

Ab-1-29

[Tilbage] Brachium (dist. del), antebrachium og manus dxt. Volarfladen af den distale del af brachium og antebrac

A. renalis

Dem-90

Præparatet set forfra. Viscera. venstre nyre (1 stort grønt mærke) højre nyre (2 store grønne mærker) bemærk capsu

Ab-2-16

Spatium retroperitoneale. Bagside. lamina horizontalis duodeni (2 røde mærker) ren sin. (2 gule mærker) gl. suprar

Dem-130

Præparatet set forfra. hepar (bemærk snitfladen) (blåt og hvidt mærke) fundus vesicae felleae (hvidt og rødt mærke) g

A. sacralis mediana

Dem-130

Præparatet set forfra. hepar (bemærk snitfladen) (blåt og hvidt mærke) fundus vesicae felleae (hvidt og rødt mærke) g

A. spermatica interna

Dem-90

Præparatet set forfra. Viscera. venstre nyre (1 stort grønt mærke) højre nyre (2 store grønne mærker) bemærk capsu

Dem-130

Præparatet set forfra. hepar (bemærk snitfladen) (blåt og hvidt mærke) fundus vesicae felleae (hvidt og rødt mærke) g

Dem-74

Præparatet set forfra. tuba uterina sin. er bøjet lateralt; ovarium dxt. er klappet lidt frem vesica urinaria (gråt m

A. sphenopalatina

Aa-2-58

Præparatets forside. Muskler. m. rectus med. (hvidt mærke) m. rectus sup. (gult mærke) m. rectus lat. (sort mærke)

Aa-2-50

Aa 2-50 / 48-4 Pharynx præparat. Præparatet set forfra. Venstre side. m. pterygoideus lat., øvre hoved (grønt

Aa-1-163

Medialsiden. m. stylopharyngeus (rødt mærke) m. levator veli palatini (blåt mærke) m. stapedius (insertionssene) (ora

A. spinalis anterior

Aa-1-123

Præparatets for- og medialside. Muskler. m. temporalis (2 gule mærker) m. sternocleidomastoideus (gult og sort mærke)

A. sternocleidomastoidea

Aa-2-156

Præparatets lateralside. Muskler. m. depressor anguli oris (grønt mærke) m. orbicularis oris (hvide mærker) m. dep

Aa-1-74

bemærk: i venstre side er m. buccinator og pars buccopharyngea fjernet sammen med raphe pterygomandibularis, herved blotlæg

A. stylomastoidea

Aa-2-193

Præparatet set forfra. trommehulens lateralvæg er fjernet og canalis facialis mejslet fri m. tensor tympani (lille gr

Aa-1-45

Sagittalsnit set medialt fra. Muskler. m. masseter (3 røde mærker) m. temporalis (2 røde mærker) m. pterygoideus l

Aa-1-150

Præparatets medialside. Muskler. m. stylohyoideus (sort ring) m. styloglossus (blå ring) m. stylopharyngeus (hvid

A. subclavia

Aa-1-7

Medialsiden. Cavitas cranii. hypofyse (rødt mærke) commissura ant. cerebri (blåt mærke) infundibulum hypophyseos (

Ab-1-8

Forsiden. grænsen mellem mediastinum sup. og mediastinum inf. (hvid ramme) processus xiphoideus (blåt mærke). Knoglen

Ab-1-18

Fritstående Thorax og nederste del af halsen Forsiden: m. longus capitis (orange mærke) m. longus colli (grønt mæ

Aa-2-7

Ansigt. m. levator labii sup. alaeque nasi (orange mærke) m. levator labii superioris (blåt mærke) m. zygomaticus maj

A. sublingualis

Aa-1-8

Spatium lateropharyngeum. Medialsiden: m. pterygoideus med. (blåt mærke) (bemærk n. pterygoideus med.) m. styloglo

Aa-1-171

Præparatet set medialt fra. m. levator palpebrae sup. (rød bøjle) m. stylopharyngeus (gul bøjle) m. digastricus, vent

Aa-1-143

Medialsiden. m. geniohyoideus (rødt mærke) m. mylohyoideus (gult mærke) m. hyoglossus (blåt mærke) constrictor pha

Aa-1-76

Præparatets medialside. Kar. a. ophthalmica (bagtil) (stor rød ring) fortsættelsen af a. ophthalmica (2 små røde ring

A. submentalis

Aa-2-66

Højre side. Muskler. m. mylohyoideus (2 blå mærker) m. digastricus, venter ant. (rødt mærke) m. omohyoideus (rødt

Aa-1-25

Medialsiden. Plexus dentalis m.m. a. carotis int. (1 rød ring) a. carotis ext. (rød og orange ring) a. facialis (2

Aa-1-14

Mundbundspræparat med tilhørende nakkesegment. præparatet set nedefra: venstre side: platysma klappet op og m. digast

A. subscapularis

Ab-1-66

Præparatet set forfra. Axillens vægge (medialvæggen er klappet bagud). Forvæg. m. pectoralis major (store røde mæ

Aa-2-169

Bagfra. Hoved og hals. m. occipitofrontalis, venter occipitalis (gult mærke) m. sternocleidomastoideus (blåt mærke)

A. supraorbitalis

Aa-1-41

Præparatet set nedefra. Fossa cranii post. tentorium cerebelli (2 knappenåle) sinus transversus dxt. (rød sonde) s

Aa-1-117

Præparatet set bagfra. Muskler. venter frontalis (hvidt mærke) m. corrugator supercilii (grønt mærke) m. orbicular

Dem-77

Præparatet set forfra. Muskler. m. orbicularis oculi (rest) (røde mærker) m. levator labii sup. (1 hvidt og 1 blåt mæ

A. suprarenalis (media)

Dem-130

Præparatet set forfra. hepar (bemærk snitfladen) (blåt og hvidt mærke) fundus vesicae felleae (hvidt og rødt mærke) g

Dem-90

Præparatet set forfra. Viscera. venstre nyre (1 stort grønt mærke) højre nyre (2 store grønne mærker) bemærk capsu

A. suprarenalis inferior

Dem-130

Præparatet set forfra. hepar (bemærk snitfladen) (blåt og hvidt mærke) fundus vesicae felleae (hvidt og rødt mærke) g

A. supratrochlearis

...

A. temporalis media

Aa-2-80

Præparatets lateralside. Kar. de fleste arterier er afmærket med 2 ringe, hvoraf den ene altid er rød a. carotis c

Aa-1-199

Præparatets bagside. Cavitas cranii chiasma opticum (2 gule mærker) plexus caroticus int. (små brune ringe) infund

A. temporalis profunda anterior

Aa-2-66

Højre side. Muskler. m. mylohyoideus (2 blå mærker) m. digastricus, venter ant. (rødt mærke) m. omohyoideus (rødt

Aa-2-182

Præparatet set lateralt fra. fascia temporalis (rødt og blåt mærke) temporalissenen (sort mærke) lig. sphenomandibula

Aa-1-185

Præparatet set ovenfra. Storhjernen er fjernet sammen med dele af kraniebunden Orbitae: bemærk muskelkeglen er bevare

A. temporalis profunda posterior

Aa-2-66

Højre side. Muskler. m. mylohyoideus (2 blå mærker) m. digastricus, venter ant. (rødt mærke) m. omohyoideus (rødt

Aa-2-182

Præparatet set lateralt fra. fascia temporalis (rødt og blåt mærke) temporalissenen (sort mærke) lig. sphenomandibula

Aa-1-185

Præparatet set ovenfra. Storhjernen er fjernet sammen med dele af kraniebunden Orbitae: bemærk muskelkeglen er bevare

A. temporalis superficialis

Aa-2-202

Præparatet viser en dissektion af hovedets arterier. På præparatets lateralside er størstedelen af gl. parotidea fjernet

Aa-2-88

Lateralsiden. Muskler. m. orbicularis oculi (sorte mærker) m. levator labii sup. (blå mærker) m. nasalis, pars tra

Aa-2-139

Præparatet set lateralt fra. m. masseter (blåt og grønt mærke) m. mylohyoideus (2 sorte mærker) m. digastricus, vente

Aa-2-17

bemærk m. occipitofrontalis med venter frontalis, galea aponeurotica og venter occipitalis (rude i galea bagtil) samt

A. testicularis

Se a. spermatica interna II, III

A. thoracica interna

Ab-1-18

Fritstående Thorax og nederste del af halsen Forsiden: m. longus capitis (orange mærke) m. longus colli (grønt mæ

A. thoracoacromialis

Aa-2-168

Forfra. Cavitas cranii. chiasma opticum (gult mærke) n. opticus (gul ring) n. oculomotorius (grøn ring) tractus

Ab-1-66

Præparatet set forfra. Axillens vægge (medialvæggen er klappet bagud). Forvæg. m. pectoralis major (store røde mæ

A. thoracodorsalis

Ab-1-66

Præparatet set forfra. Axillens vægge (medialvæggen er klappet bagud). Forvæg. m. pectoralis major (store røde mæ

Aa-2-168

Forfra. Cavitas cranii. chiasma opticum (gult mærke) n. opticus (gul ring) n. oculomotorius (grøn ring) tractus

A. thyreoidea inferior

Aa-2-168

Forfra. Cavitas cranii. chiasma opticum (gult mærke) n. opticus (gul ring) n. oculomotorius (grøn ring) tractus

Dem-156

Præparatets forside. i venstre side ses: Muskler. m. sternohyoideus (rødt og blåt mærke) venter sup. m. omohyoidei

A. thyreoidea superior

Aa-2-69

Præparatets venstre side Muskler. m. levator labii sup. (gult og blåt mærke) m. zygomaticus major major major (2 gule

Aa-2-202

Præparatet viser en dissektion af hovedets arterier. På præparatets lateralside er størstedelen af gl. parotidea fjernet

Aa-1-30

Præparatets nedre flade. Regio labialis inf. og regio mentalis. m. mentalis (rødt mærke.) fedt mellem de 2 muskler (b

Ab-1-56

Præparatets forside. m. genioglossus (gråt mærke) m. mylohyideus (2 hvide mærker) m. geniohyoideus (1 blåt mærke)

A. tibialis anterior

Ab-2-24

Articulatio genus sin. (homo). Forsiden. lig. cruciatum ant. (1 blår mærke) lig. cruciatum post. (2 blå mærker) li

A. tibialis posterior

Ab-2-24

Articulatio genus sin. (homo). Forsiden. lig. cruciatum ant. (1 blår mærke) lig. cruciatum post. (2 blå mærker) li

A. transversa colli

Ab-1-44

Præparatet set forfra. Cavitas cranii. n. opticus (rød ring) tractus opticus (hvid ring) n. oculomotorius (gul rin

Ab-1-8

Forsiden. grænsen mellem mediastinum sup. og mediastinum inf. (hvid ramme) processus xiphoideus (blåt mærke). Knoglen

A. transversa faciei

Aa-2-202

Præparatet viser en dissektion af hovedets arterier. På præparatets lateralside er størstedelen af gl. parotidea fjernet

A. transversa scapulae

Ab-1-66

Præparatet set forfra. Axillens vægge (medialvæggen er klappet bagud). Forvæg. m. pectoralis major (store røde mæ

Aa-2-168

Forfra. Cavitas cranii. chiasma opticum (gult mærke) n. opticus (gul ring) n. oculomotorius (grøn ring) tractus

A. tympanica anterior

Aa1-122 (31-9)

Aa-1-100

Præparatets forside. Muskler. m. stylopharyngeus (grøn bøjle) m. styloglossus (plejer at udspringe fra spidsen af pro

Dem-111

Præparatet set fra oven. cellulae mastoideae (tynd lyserød tråd) discus articularis (3 blå mærker) manubrium mallei (

A. tympanica inferior

...

A. tympanica posterior

...

A. tympanica superior

Aa1-122 (31-9)

A. ulnaris

Ab-1-80

Håndens volarside. Kar. r. volaris profundus a. ulnaris (rød og hvid ring) arcus volaris superficialis (rød og gul ri

Ab-1-76

Volarsiden. Muskler. m. pectoralis major (2 hvide mærker) m. biceps brachii (hvidt, rødt og hvidt mærke) aponeuros

A. umbilicalis

Ab-2-10

Placenta (opklaringspræparat). aa. umbilicales er injiceret med rød farve v. umbilicalis er injiceret med blå farve b

Ab-2-35

Mediansnit af et foster (ca. 9 md.). rectum (blåt mærke) portio vaginalis uteri (resten af uterus er fjernet) (hvidt

A. uterina

Dem-74

Præparatet set forfra. tuba uterina sin. er bøjet lateralt; ovarium dxt. er klappet lidt frem vesica urinaria (gråt m

A. vertebralis

Ab-1-18

Fritstående Thorax og nederste del af halsen Forsiden: m. longus capitis (orange mærke) m. longus colli (grønt mæ

Ab-1-53

Præparatet set forfra. membrana atlantooccipitalis ant. (sort mærke) ramus ant. af spinalnerve (hvid ring) ramus post

Ab-2-23

Sagittalsnit gennem øvre del af columna vertebralis. Præparatet set lateralt fra. a. vertebralis (rød sonde og røde ring

Aa-1-85

Præparatets bagside. venter occipitalis (grønt mærke) m. sternocleidomastoideus (stort rødt mærke) m. splenius capiti

Aa-2-53

Præparatets bagside. Hjernenervernes perforationer. n. opticus (rødt mærke) n. oculomotorius (rød ring) n. trochle

A. zygomaticoorbitalis

Aa-2-156

Præparatets lateralside. Muskler. m. depressor anguli oris (grønt mærke) m. orbicularis oris (hvide mærker) m. dep

Aa. alveolares superiores anteriores

...

Aa. alveolares superiores posteriores

Dem-77

Præparatet set forfra. Muskler. m. orbicularis oculi (rest) (røde mærker) m. levator labii sup. (1 hvidt og 1 blåt mæ

Aa-2-171

Præparatet set lateralt fra. venter frontalis (grønt og hvidt mærke) m. orbicularis oculi (grønt og gult mærke) m. na

Aa-2-190

Præparatets lateralside. m. sternocleidomastoideus er trukket lateralt og forsynet med en rude. Gl. parotidea, m. masset

Aa-2-182

Præparatet set lateralt fra. fascia temporalis (rødt og blåt mærke) temporalissenen (sort mærke) lig. sphenomandibula

Aa. ciliares posteriores

Aa-2-171

Præparatet set lateralt fra. venter frontalis (grønt og hvidt mærke) m. orbicularis oculi (grønt og gult mærke) m. na

Aa-2-99

Lateralsiden. m. rectus lat. (klappet op) (grønt mærke) m. rectus inf. (sort mærke) m. obliquus inf. (nær insertion)

Aa-1-185

Præparatet set ovenfra. Storhjernen er fjernet sammen med dele af kraniebunden Orbitae: bemærk muskelkeglen er bevare

Aa. intestinales

Dem-130

Præparatet set forfra. hepar (bemærk snitfladen) (blåt og hvidt mærke) fundus vesicae felleae (hvidt og rødt mærke) g

Ab-2-17

Spatium retroperitoneale. Forside. pars superior duodeni (1 rødt mærke) pars ascendens duodeni (3 røde mærker) fle

Aa. jejunales

Ab-2-15

Pancreas og duodenum. cauda pancreatis (3 gule mærker) corpus pancreatis (2 gule mærker) collum pancreatis (1 gult mæ

Dem-130

Præparatet set forfra. hepar (bemærk snitfladen) (blåt og hvidt mærke) fundus vesicae felleae (hvidt og rødt mærke) g

Aa. lumbales

Dem-130

Præparatet set forfra. hepar (bemærk snitfladen) (blåt og hvidt mærke) fundus vesicae felleae (hvidt og rødt mærke) g

Ab-2-37

Præparatets for- og lateralside. m. rectus abdominis (sort mærke) vagina m. recti abdominis, forreste blad (gult mærke)

Aa. nasales posteriores laterales

Aa-1-171

Præparatet set medialt fra. m. levator palpebrae sup. (rød bøjle) m. stylopharyngeus (gul bøjle) m. digastricus, vent

Aa. nasales posteriores septi

Aa-1-187

Præparatet set medialt fra. m. levator palpebrae sup. (grønt og hvidt mærke) m. obliquus oculi sup. (gult og grønt mærke

Aa. palatinae minores

Aa-1-163

Medialsiden. m. stylopharyngeus (rødt mærke) m. levator veli palatini (blåt mærke) m. stapedius (insertionssene) (ora

Aa-1-19

Præparatet set medialt fra. Orbita. gl. lacrimalis (rødt mærke) m. obliquus sup. (grønt mærke) m. levator palpebra

Aa. phrenicae inferiores

Dem-130

Præparatet set forfra. hepar (bemærk snitfladen) (blåt og hvidt mærke) fundus vesicae felleae (hvidt og rødt mærke) g

Dem-90

Præparatet set forfra. Viscera. venstre nyre (1 stort grønt mærke) højre nyre (2 store grønne mærker) bemærk capsu

Angulærknuden

Se lymfenodus jugulodigastricus II, III

Angulus venosus

Aa-2-168

Forfra. Cavitas cranii. chiasma opticum (gult mærke) n. opticus (gul ring) n. oculomotorius (grøn ring) tractus

Anulus fibrosus

Dem-113

Atrierne (den flade, der vender mod basis ventriculi) ostium atrioventriculare sin. (blå og hvid bøjle) NB: den glatt

Aorta

Udgøres af: 1. aorta ascendens I, II, III
2. arcus aortae I, II, III
3. aorta descendens I, II, III
a) aorta thoracica I, II, III
b) aorta abdominalis I, II, III
se disse

Aorta abdominalis

Dem-130

Præparatet set forfra. hepar (bemærk snitfladen) (blåt og hvidt mærke) fundus vesicae felleae (hvidt og rødt mærke) g

Ab-2-16

Spatium retroperitoneale. Bagside. lamina horizontalis duodeni (2 røde mærker) ren sin. (2 gule mærker) gl. suprar

Ab-2-37

Præparatets for- og lateralside. m. rectus abdominis (sort mærke) vagina m. recti abdominis, forreste blad (gult mærke)

Aorta ascendens

Dem-130

Præparatet set forfra. hepar (bemærk snitfladen) (blåt og hvidt mærke) fundus vesicae felleae (hvidt og rødt mærke) g

Dem-152

Forsiden. Præparatet viser pericardium. Pericardiets forvæg er fjernet og cor taget ud. Man ser på bagvæggen omslagsfold

Aorta descendens

Udgøres af: 1) aorta thoracica I, II, III
2) aorta abdominalis I, II, III
se disse

Apex cordis

Dem-165

Hjerte. Præparatet set forfra. forflade omgivet af (rød tråd) sulcus coronarius (blå tråd) sulcus interventricular

Dem-113

Atrierne (den flade, der vender mod basis ventriculi) ostium atrioventriculare sin. (blå og hvid bøjle) NB: den glatt

Arcus aortae

Dem-130

Præparatet set forfra. hepar (bemærk snitfladen) (blåt og hvidt mærke) fundus vesicae felleae (hvidt og rødt mærke) g

Ab-1-8

Forsiden. grænsen mellem mediastinum sup. og mediastinum inf. (hvid ramme) processus xiphoideus (blåt mærke). Knoglen

Aa-2-168

Forfra. Cavitas cranii. chiasma opticum (gult mærke) n. opticus (gul ring) n. oculomotorius (grøn ring) tractus

Arcus venosus juguli

...

Arcus venosus juguli

...

Aschoff - Tawara's knude

Se atrioventriculærknuden I, II, III

Aschoff - Tawara's knude

Se atrioventriculærknuden I, II, III

Atrioventriculærknuden

Ab-1-81

Præparatet viser ledningssystemet i atrium dxt. og gaster dxt. For overskuelighedens skyld er størstedelen af lateralvæggen

Atrioventriculærknuden

Ab-1-81

Præparatet viser ledningssystemet i atrium dxt. og gaster dxt. For overskuelighedens skyld er størstedelen af lateralvæggen

Atrium dextrum

Ab-1-69

Fire hjertepræparater, der viser princippet for opklipning i blodstrømmens retning. (Der er ikke gjort forsøg på at anbr

Ab-1-19

4 hjertepræparater (I - IV fra venstre mod højre) viser forkamre og hjertekamre i den rækkefølge, i hvilken de undersøges v

Atrium dextrum

Ab-1-69

Fire hjertepræparater, der viser princippet for opklipning i blodstrømmens retning. (Der er ikke gjort forsøg på at anbr

Ab-1-19

4 hjertepræparater (I - IV fra venstre mod højre) viser forkamre og hjertekamre i den rækkefølge, i hvilken de undersøges v

Atrium sinistrum

Ab-1-69

Fire hjertepræparater, der viser princippet for opklipning i blodstrømmens retning. (Der er ikke gjort forsøg på at anbr

Ab-1-19

4 hjertepræparater (I - IV fra venstre mod højre) viser forkamre og hjertekamre i den rækkefølge, i hvilken de undersøges v

Atrium sinistrum

Ab-1-69

Fire hjertepræparater, der viser princippet for opklipning i blodstrømmens retning. (Der er ikke gjort forsøg på at anbr

Ab-1-19

4 hjertepræparater (I - IV fra venstre mod højre) viser forkamre og hjertekamre i den rækkefølge, i hvilken de undersøges v

Auricula dextra

Dem-165

Hjerte. Præparatet set forfra. forflade omgivet af (rød tråd) sulcus coronarius (blå tråd) sulcus interventricular

Ab-1-20

Cor (humant): Basis cordis: v. cava sup. (1 blå ring) v. cava inf. (2 blå ringe) a. pulmonalis (blåt mærke) aor

Ab-1-64

Pericardium serosum (incl. viscerale blad) er fjernet. Set forfra. Facies sternocostalis. gaster dexter 2 hvid

Auricula dextra

Dem-165

Hjerte. Præparatet set forfra. forflade omgivet af (rød tråd) sulcus coronarius (blå tråd) sulcus interventricular

Ab-1-20

Cor (humant): Basis cordis: v. cava sup. (1 blå ring) v. cava inf. (2 blå ringe) a. pulmonalis (blåt mærke) aor

Ab-1-64

Pericardium serosum (incl. viscerale blad) er fjernet. Set forfra. Facies sternocostalis. gaster dexter 2 hvid

Auricula sinistra

Dem-165

Hjerte. Præparatet set forfra. forflade omgivet af (rød tråd) sulcus coronarius (blå tråd) sulcus interventricular

Ab-1-20

Cor (humant): Basis cordis: v. cava sup. (1 blå ring) v. cava inf. (2 blå ringe) a. pulmonalis (blåt mærke) aor

Auricula sinistra

Dem-165

Hjerte. Præparatet set forfra. forflade omgivet af (rød tråd) sulcus coronarius (blå tråd) sulcus interventricular

Ab-1-20

Cor (humant): Basis cordis: v. cava sup. (1 blå ring) v. cava inf. (2 blå ringe) a. pulmonalis (blåt mærke) aor

B

Basis cordis

Ab-1-22

Cor. v. cava inf. (blå ring) i atrium dxt. ses valvula venae cavae inf. v. cava sup. (sort ring) (er meget lille på p

Dem-165

Hjerte. Præparatet set forfra. forflade omgivet af (rød tråd) sulcus coronarius (blå tråd) sulcus interventricular

Basis cordis

Ab-1-22

Cor. v. cava inf. (blå ring) i atrium dxt. ses valvula venae cavae inf. v. cava sup. (sort ring) (er meget lille på p

Dem-165

Hjerte. Præparatet set forfra. forflade omgivet af (rød tråd) sulcus coronarius (blå tråd) sulcus interventricular

Brystgangen

Se ductus thoracicus I, II, III

Brystgangen

Se ductus thoracicus (, II, III

Bulbus aortae

...

Bulbus aortae

...

Bulbus inferior v. jugularis internae

Aa-2-168

Forfra. Cavitas cranii. chiasma opticum (gult mærke) n. opticus (gul ring) n. oculomotorius (grøn ring) tractus

Bulbus inferior v. jugularis internae

Aa-2-168

Forfra. Cavitas cranii. chiasma opticum (gult mærke) n. opticus (gul ring) n. oculomotorius (grøn ring) tractus

Bulbus superior v. jugularis internae

Aa-1-199

Præparatets bagside. Cavitas cranii chiasma opticum (2 gule mærker) plexus caroticus int. (små brune ringe) infund

Bulbus superior v. jugularis internae

Aa-1-199

Præparatets bagside. Cavitas cranii chiasma opticum (2 gule mærker) plexus caroticus int. (små brune ringe) infund

C

Cavitas pericardii

...

Cavitas pericardii

...

Chordae tendineae

Ab-1-69

Fire hjertepræparater, der viser princippet for opklipning i blodstrømmens retning. (Der er ikke gjort forsøg på at anbr

Chordae tendineae

Ab-1-69

Fire hjertepræparater, der viser princippet for opklipning i blodstrømmens retning. (Der er ikke gjort forsøg på at anbr

Circulus arteriosus

Aa-2-35

Præparatet set bagfra. Muskler. m. levator veli palatini dxt. (gult mærke) m. tensor veli palatini dxt. (udfor epipha

Aa-1-33

Præparatets øvre flade. Orbita dxt. m. levator palpebrae sup. (sort bøjle) m. rectus sup. (rødt mærke) m. rectus l

Circulus arteriosus

Aa-2-35

Præparatet set bagfra. Muskler. m. levator veli palatini dxt. (gult mærke) m. tensor veli palatini dxt. (udfor epipha

Aa-1-33

Præparatets øvre flade. Orbita dxt. m. levator palpebrae sup. (sort bøjle) m. rectus sup. (rødt mærke) m. rectus l

Cisterna chyli

...

Cisterna chyli

...

Confluens sinuum

...

Confluens sinuum

...

Conus arteriosus

Ab-1-19

4 hjertepræparater (I - IV fra venstre mod højre) viser forkamre og hjertekamre i den rækkefølge, i hvilken de undersøges v

Ab-1-69

Fire hjertepræparater, der viser princippet for opklipning i blodstrømmens retning. (Der er ikke gjort forsøg på at anbr

Dem-113

Atrierne (den flade, der vender mod basis ventriculi) ostium atrioventriculare sin. (blå og hvid bøjle) NB: den glatt

Conus arteriosus

Ab-1-19

4 hjertepræparater (I - IV fra venstre mod højre) viser forkamre og hjertekamre i den rækkefølge, i hvilken de undersøges v

Ab-1-69

Fire hjertepræparater, der viser princippet for opklipning i blodstrømmens retning. (Der er ikke gjort forsøg på at anbr

Dem-113

Atrierne (den flade, der vender mod basis ventriculi) ostium atrioventriculare sin. (blå og hvid bøjle) NB: den glatt

Cor

Dem-165

Hjerte. Præparatet set forfra. forflade omgivet af (rød tråd) sulcus coronarius (blå tråd) sulcus interventricular

Dem-124

Præparatet er en hel organblok, der viser de samlede organrelationer i thorax og abdomen. Abdomen er adskilt fra thorax

Cor

Dem-165

Hjerte. Præparatet set forfra. forflade omgivet af (rød tråd) sulcus coronarius (blå tråd) sulcus interventricular

Dem-124

Præparatet er en hel organblok, der viser de samlede organrelationer i thorax og abdomen. Abdomen er adskilt fra thorax

Crista supraventricularis

Ab-1-19

4 hjertepræparater (I - IV fra venstre mod højre) viser forkamre og hjertekamre i den rækkefølge, i hvilken de undersøges v

Ab-1-69

Fire hjertepræparater, der viser princippet for opklipning i blodstrømmens retning. (Der er ikke gjort forsøg på at anbr

Crista supraventricularis

Ab-1-19

4 hjertepræparater (I - IV fra venstre mod højre) viser forkamre og hjertekamre i den rækkefølge, i hvilken de undersøges v

Ab-1-69

Fire hjertepræparater, der viser princippet for opklipning i blodstrømmens retning. (Der er ikke gjort forsøg på at anbr

Crista Terminalis

Ab-1-61

Længdesnit gennem fingre. sort folie i ledspalter og i den synoviale seneskede artic. metacarpophalangeas (indskrænket

Crista terminalis

Ab-1-61

Længdesnit gennem fingre. sort folie i ledspalter og i den synoviale seneskede artic. metacarpophalangeas (indskrænket

Crus dextrum (His'ske bundt)

Ab-1-81

Præparatet viser ledningssystemet i atrium dxt. og gaster dxt. For overskuelighedens skyld er størstedelen af lateralvæggen

Crus sinistrum (His'ske bundt)

...

D

Ductus arteriosus

Ab-2-29

Horisontalsnit af fosterkrop fra 7 md. 1. højre og venstre lunge (røde mærker) thymus (blå mærker) oesophagus (gu

Ductus lymphaticus dexter

...

Ductus thoracicus

Ab-2-37

Præparatets for- og lateralside. m. rectus abdominis (sort mærke) vagina m. recti abdominis, forreste blad (gult mærke)

Ab-1-55

Præparatet set oppefra. diaphragma (afmærket i centrum tendineum) (røde mærker) bemærk diaphragmakuplernes form, størrel

Ab-1-70

Bagsiden. Kar. aorta descendens (3 røde mærker) a. carotis communis dxt. og sin. (rødt og grønt mærke) a. subclavi

Ab-1-44

Præparatet set forfra. Cavitas cranii. n. opticus (rød ring) tractus opticus (hvid ring) n. oculomotorius (gul rin

Ductus venosus

Ab-2-35

Mediansnit af et foster (ca. 9 md.). rectum (blåt mærke) portio vaginalis uteri (resten af uterus er fjernet) (hvidt

Ab-2-39

Mediansnit af et 6 mdr. gammelt foster (ca. 30 cm langt). Medialfladen. Basis cranii. præsphenoidale synchondrose