Print af ‘diagnostisk prøve II’ ligger på museet,- et eksemplar til hver.

Det anbefales:

  • at øve de ca 300 spotopgaver
  • efter præparatøvelserne / repetering af ‘perifere nerver’ side 343-67