Præparater / Aa-1

207 Præparater

...

Aa-1-76 / 22-1

Præparatets medialside. Kar. a. ophthalmica (bagtil) (stor rød ring) fortsættelsen af a. ophthalmica (2 små røde ring...

Se

...

Aa-1-77 / 27-4

Præparatet set lateralt fra. Muskler. m. temporalis (rødt mærke) m. auricularis ant. (gult mærke) m. tragicus (blå...

Se

...

Aa-1-78 / 23-8

Præparatets forside. subcutant bindevæv superficielt for musklen (blåt mærke) m. orbicularis oculi (NB: ligger i subcuti...

Se

...

Aa-1-79 / 38-12

Præparatet set oppefra. n. vestibularis (sort ring) n. cochlearis (rød ring) n. facialis (1. stk.) (gul ring) ggl....

Se

...

Aa-1-80 / 41-10

Præparatet set nedefra. a. carotis int. (orange sonde) n. mandibularis (rødt mærke) n. auriculotemporalis (sort ring)...

Se

...

Aa-1-81 / 41-9

Præparatet set nedefra. a. carotis int. (orange sonde) n. mandibularis (rødt mærke) n. auriculotemporalis (sort ring)...

Se

...

Aa-1-82 / 36-13

Discus articularis (kæbeled). m. pterygoideus lat., øvre hoved (rødt mærke) m. pterygoideus lat., nedre hoved (blåt mærk...

Se

...

Aa-1-83 / 29-6/34-2

Øverste halvdel af ramus mandibulae. Set medialt fra. m. pterygoideus lat. (gule mærker) m. temporalis (2 blå mærker)...

Se

...

Aa-1-84 / 52-5

Præparatets forside. cortex cerebri med underliggende hvid substans er fjernet falx cerebri (blå bøjle) corpus callos...

Se

...

Aa-1-85 / 49-7

Præparatets bagside. venter occipitalis (grønt mærke) m. sternocleidomastoideus (stort rødt mærke) m. splenius capiti...

Se

...

Aa-1-86 / 52-8

Medialsiden. falx cerebri (hvid bøjle) falx cerebelli (grøn bøjle) tentorium cerebelli (brun bøjle) sinus sagittal...

Se

...

Aa-1-87 / 30-16

Medialsiden. genu corporis callosi (grønt og blåt mærke) m. levator labii sup., caput angulare (rødt mærke) m. orbicu...

Se

...

Aa-1-88 / 21-17

Medialsiden. Muskler. m. pterygoideus med. (rødt mærke) m. styloglossus (brun bøjle) m. stylopharyngeus (grå bøjle...

Se

...

Aa-1-89 / 17-10

Venstre side. knoglens lamina ext. er fjernet og vv. diploicae er farvet v. diploica temporalis (blå) v. diploica par...

Se

...

Aa-1-90 / 17-1

Præparatets forside. Muskler. m. corrugator supercilii (gult mærke) m. procerus (gråt mærke) m. orbicularis oculi ...

Se