Præparater / Aa-1

207 Præparater

...

Aa-1-61 / 33-4

Præparatet set bagfra. n. opticus (grønt mærke) n. oculomotorius (sort ring) n. trochlearis (grøn ring) n. ophthal...

Se

...

Aa-1-62 / 18-2

m. masseter (grønt mærke) m. buccinator (2 sorte mærker) m. zygomaticus major major (2 røde mærker) m. levator anguli...

Se

...

Aa-1-63 / 21-8

Præparatet set forfra. m. mentalis (rødt mærke) m. quadratus labii inf. (gult mærke) m. depressor anguli oris (blåt m...

Se

...

Aa-1-64 / 24-4

Præparatet set bagfra. m. masseter (grønt og hvidt mærke) m. buccinator (hvidt og rødt mærke) m. genioglossus (gult m...

Se

...

Aa-1-65 / 34-16

Præparatet set bagfra og medialt fra. m. levator veli palatini (lyseblåt mærke) m. tensor veli palatini (grønt mærke) ...

Se

...

Aa-1-66 / 23-19

Præparatet set forfra. m. orbicularis oculi (røde mærker) m. levator labii sup. caput zygomaticum (2 røde mærker) ...

Se

...

Aa-1-67 / 22-20

Præparatet set bagfra. bemærk logerne til henholdsvis gl. parotidea og gl. submaxillaris m. masseter (grønt mærke) ...

Se

...

Aa-1-68 / 23-20

Præparatet set nedefra. m. pterygoideus med. (hvidt mærke) m. stylopharyngeus (blå ring) med n. glossopharyngeus m. s...

Se

...

Aa-1-69 / 22-19

Præparatet set oppefra. Højre side. m. pterygoideus lat. (øvre hoved) (lille rødt mærke) m. pterygoideus lat. (nedre ...

Se

...

Aa-1-70 / 23-17

Venstre side. Cavitas cranii. falx cerebri (hvid bøjle) tentorium cerebelli (brun bøjle) falx cerebelli (grå bøjle...

Se

...

Aa-1-71 / 22-15

 akken. m. rectus capitis lat. (blåt mærke) m. obliquus capitis sup. (gult mærke) m. obliquus capitis inf. (...

Se

...

Aa-1-72 / 22/17

Medialsiden. Orbita. m. rectus oculi med. (2 røde mærker) m. rectus oculi inf. (2 gule mærker) m. rectus oculi sup...

Se

...

Aa-1-73 / 17-5

Præparatets forside. I cavitas oris ses: aponeurosis veli palatini (sort mærke) m. pharyngopalatinus (gule mærker) ...

Se

...

Aa-1-74 / 16-11

bemærk: i venstre side er m. buccinator og pars buccopharyngea fjernet sammen med raphe pterygomandibularis, herved blotlæg...

Se

...

Aa-1-75 / 20-6

Medialsiden. m. pterygoideus med. (2 røde mærker) m. pterygoideus lat., øvre hoved (1 hvidt mærke) m. pterygoideus la...

Se