Præparater / Aa-1

207 Præparater

...

Aa-1-46 / 17-2

Snitserie af regio sublingualis og omgivelser. Snitretning: frontal Snittykkelse: ca. l cm. Snit 1: bemærk ...

Se

...

Aa-1-47 / 38-11

Præparat et set oppefra. n. vestibularis (sort ring) n. cochlearis (rød ring) n. facialis (1. stk.) (gul ring) ggl...

Se

...

Aa-1-48 / 19-6

Halssnit. m. cricoarytaenoideus post. (gult mærke) m. thyroarytaenoideus ext. og int. (rødt mærke) m. constrictor pha...

Se

...

Aa-1-49 / 19-7

Halssnit. m. sternocleidomastoideus (sort mærke) m. trapezius (hvidt mærke) m. sternohyoideus (blåt mærke) m. thyr...

Se

...

Aa-1-50 / 19-18

Halssnit svarende til 5. vert. cerv. (set fra oven). lamina superfic. fasciae cervicalis (venstre side) (røde bøjler)...

Se

...

Aa-1-51 / 46-3

Basis cranii int. loftet i orbita samt lateralvæggen i sinus cavernosus er fjernet Muskler. m. levator palpebrae sup....

Se

...

Aa-1-52 / 16-5

Mimiske ansigtsmuskler: venter frontalis af m. occipitofrontalis (2 blå mærker) m. procerus (gult mærke) m. corrugato...

Se

Aa-1-53 / 47-1

venter frontalis (2 blå mærker) m. levator labii sup., caput angulare (gult mærke) m. nasalis, pars transversa (rødt mær...

Se

...

Aa-1-54 / 45-4

m. trapezius (gult og grønt mærke) m. semispinalis capitis (2 hvide mærker) m. sternocleidomastoideus (2 orange mærker) ...

Se

...

Aa-1-55 / 16/12

Muskler. m. orbicularis oris (2 grønne mærker) m. levator labii sup. caput angulare (rødt mærke) caput infraorbita...

Se

...

Aa-1-56 / 16-9

Muskler. m. orbicularis oris er næsten helt fjernet, kirtler og slimhinde ses musculofibrøse knude (stort gult mærke)...

Se

...

Aa-1-57 / 20-8

Ingen tekstbeskrivelse Medialsiden. m. masseter (rødt mærke) m. temporalis (blåt mærke) (NB: insertionssenen med ...

Se

...

Aa-1-58 / 45-5/45-6

Snit: orbita. Snit A: sagittalsnit gennem bulbus oculi set lateralt fra. m. levator palpebrae sup. (grønt mærke) m...

Se

...

Aa-1-59 / 45-7

Orbita set oppefra. m. obliquus oculi sup. (gult mærke) m. levator palpebrae sup. (rødt mærke) m. rectus oculi sup. (...

Se

...

Aa-1-60 / 34-15

Præparatet set oppefra og bagfra. n. opticus (rød ring) n. oculomotorius (med grene) (gul ring) n. trochlearis (sort ...

Se