Præparater / Aa-1

207 Præparater

...

Aa-1-31 / 52-11

 m. pterygoideus lat., øvre hoved (rødt mærke) (delvis fjernet i højre side) m. pterygoideus lat., nedre hoved ...

Se

...

Aa-1-32 / 29-1, 34-7

Bulbus oculi sin. Bemærk: mm. recti hæfter sig foran øjeæblets ækvator m. obliquus sup. hæfter sig bag ækvator i bage...

Se

...

Aa-1-33 / 33-14

Præparatets øvre flade. Orbita dxt. m. levator palpebrae sup. (sort bøjle) m. rectus sup. (rødt mærke) m. rectus l...

Se

...

Aa-1-34 / 30-14

Præparatets nedre flade. m. obliquus inf. sin. (blåt mærke) m. rectus inf. sin. (gult mærke) m. rectus lat. sin. (grø...

Se

...

Aa-1-35 / 32-4

Præparatet set oppefra. cutis (rød bøjle) subcutis (brun bøjle) galea aponeurotica (grå bøjle) subgalealt bindevæv...

Se

...

Aa-1-36 / 31-1

Præparatet set nedefra. m. rectus med. (rød ring) m. rectus lat. (sort ring) m. obliquus sup. (blå ring) n. oculom...

Se

...

Aa-1-37 / 21-14

Præparatet set oppefra. Regio epicranii. Højre side. knogle (grønt mærke) (herfra følger lagdelingen) periost (rød...

Se

...

Aa-1-38 / 24-13

Præparatet set nedefra. Regio temporalis. cutis (ikke markeret) subcutis (rødt mærke) galea aponeurotica (gult mær...

Se

...

Aa-1-39 / 34-9

Præparatet set oppefra. cutis (blå bøjle) subcutis (grå bøjle) galea aponeurotica (hvid bøjle) subgalealt bindevæv...

Se

...

Aa-1-40 / 29-10

Præparatet set nedefra. Muskler. m. temporalis (grønt mærke) m. masseter (rødt mærke) m.pterygoideus lat., øvre ho...

Se

...

Aa-1-41 / 49-10

Præparatet set nedefra. Fossa cranii post. tentorium cerebelli (2 knappenåle) sinus transversus dxt. (rød sonde) s...

Se

...

Aa-1-42 / 52-9

Præparatet set oppefra. Regio epicranii, regio temporalis og cavitas cranii. venter frontalis af m. occipitofrontalis (b...

Se

...

Aa-1-43 / 24-15

Præparatets venstre side. Muskler. m. rectus sup. (gult mærke) m. rectus med. (rødt mærke) m. rectus inf. (rødt mæ...

Se

...

Aa-1-44 / 21-12

 Muskler. m. rectus med. (rødt mærke) m. rectus inf. (grønt mærke) m. rectus lat. (gennemskåret) (gråt mærke...

Se

...

Aa-1-45 / 13-17

Sagittalsnit set medialt fra. Muskler. m. masseter (3 røde mærker) m. temporalis (2 røde mærker) m. pterygoideus l...

Se