Præparater / Aa-1

207 Præparater

...

Aa-1-181 / 16-17

galea aponeurotica (lille grønt mærke) subcutis (røde bøjler) cutis (blå bøjle) lig. nuchae (sort mærke) (m. trape...

Se

...

Aa-1-182 / 16-18

galea aponeurotica (gult mærke) lig. nuchae (rødt mærke) lamina superficialis fasciae cervicalis (blåt mærke) m. ster...

Se

...

Aa-1-183 / 38-6

Præparatets medialside. Muskler. m. digastricus, venter ant. 82 sorte mærker) m. mylohyoideus (blå bøjle) m. genio...

Se

...

Aa-1-184 / 37-3

Præparatet set fra medialsiden. canalis infraorbitalis (rød bøjle) saccus lacrimalis (sort mærke) ductus nasolacrimal...

Se

...

Aa-1-185 / 50-7

Præparatet set ovenfra. Storhjernen er fjernet sammen med dele af kraniebunden Orbitae: bemærk muskelkeglen er bevare...

Se

...

Aa-1-186 / 51-8

Præparatet set nedefra. Venstre side. regio buccalis (rød tråd) regio masseterica (grøn tråd) regio parotidea (= r...

Se

...

Aa-1-187 / 41-8

Præparatet set medialt fra. m. levator palpebrae sup. (grønt og hvidt mærke) m. obliquus oculi sup. (gult og grønt mærke...

Se

...

Aa-1-188 / 50-16

Infektionsspredning. Halvretineret visdomstand i underkæben med abscesdannelse Eksempel: absces i højre side er mark...

Se

...

Aa-1-189 / 51-14

Præparatets medialside. art. atlantoaxialis mediana (grønt folie i ledhulen) led mellem dens axis og lig. transversum at...

Se

...

Aa-1-190 / 42-7

Præparatets medialside. Der er fjernet en del af corpus ossis sphenoidalis, conchae og tungesubstans svarende til dorsum...

Se

...

Aa-1-191 / 35-11

Indre tungemuskler. Øverste præparat. m. verticalis linguae (gule mærker) m. transversus linguae (røde mærker) m. ...

Se

...

Aa-1-192 / 16-19

Theca. Muskler. venter frontalis (opadtil) (gråt mærke) m. auricularis sup. (sort mærke) venter occipitalis (nedad...

Se

...

Aa-1-193 / 17-17

Præparatet viser theca cranii, hvor subcutis med indhold er dissekeret. venter frontalis (rødt og sort mærke) m. auri...

Se

...

Aa-1-194 / 40-14

Præparatets bag- og medialside. m. levator palpebrae sup. (gult og grønt mærke) m. rectus oculi sup. (grønt og rødt mærk...

Se

...

Aa-1-195 / 45-16

Øjenserie. Præparaterne 1-8 er fra kalve. Præparat nr. 9 er et humant øje. Præparaterne 1, 2, 3, 4, 7 og 9 er horison...

Se