Præparater / Dem

206 Præparater

...

Dem-8 / 15-15

...

Se

...

Dem-9 / 15-0

Præparaternes lateralside. Nerver. n. facialis sin. (rød og gul ring) n. vagus sin. (sort ring) n. accessorius sin...

Se

...

Dem-10 / 15-1

...

Se

...

Dem-11 / 15-2

...

Se

...

Dem-12 / skab 7

Præparatet set medialt fra. m. semispinalis capitis (2 hvide mærker) m. rectus capitis post. minor (rødt og gråt mærke) ...

Se

...

Dem-13 / 10-9

...

Se

...

Dem-14 / 10-7

Lateralsiden. Muskler. m. masseter superficielle del (2 blå mærker) profunde del (bemærk arcus zygomaticus) (rødt mær...

Se

...

Dem-15 / skab 6

Præparatets forside. m. sternocleidomastoideus (hvidt mærke) m. digastricus, venter post. (brun bøjle) stylomusklerne...

Se

...

Dem-16 / skab 7

Præparatet set medialt fra. m. pterygoideus med. (sort og blåt mærke) m. mylohyoideus (gråt mærke) m. levator veli pa...

Se

...

Dem-17 / skab 7

Præparatets medial- og bagside. Muskler. m. genioglossus (sort mærke) m. geniohyoideus (gult mærke) m. mylohyoideu...

Se

...

Dem-18 / 15-3

Præparatet set medialt og bagfra. m. pterygoideus lat., øvre hoved (gult mærke) m. pterygoideus lat., nedre hoved (grønt...

Se

...

Dem-19 / skab 7

Præparatets bagside. Muskler. m. stylohyoideus (laterale hvide ring) m. styloglossus (blå ring) m. transversus aur...

Se

...

Dem-20 / skab 7

Præparatets lateralside. Til orientering: underkæben er drejet 90 nedad. Samtidig er tungen løftet lidt. Slimhinden i...

Se

...

Dem-21 / 15-4

...

Se

...

Dem-22 / skab 7

...

Se