Præparater / Db

74 Præparater

Db-1 / 7-1

Regiones capitis. Regioner i pars cerebralis. reg. epicranii 1. reg. frontalis 2. reg. parietalis 3. reg. occipitalis 4. reg...

Se

Db-2 / 7-2

Cutan innervation af hoved og hals. Hjernenerver (n. trigeminus) n. ophthalmicus 1. n. apicis nasi (n. ethmoidalis ...

Se

...

Db-3 / 9-24

  ...

Se

...

Db-4 / 9-17/9-18/9-19

...

Se

...

Db-5 / 9-2

III. Malet model af reg. infratemporalis. Bagud - medialt. m. pterygoideus lat. ) røde områder m. pterygoideus med. )...

Se

...

Db-6 / 9-27

IV. Plasticmodel af reg. infratemporalis, der svarer til den malede model, visende nervernes forløb. n. mandibularis (ty...

Se

...

Db-7 / 9-A/9-B/9-C/9-D

Pyramidebaner. Den "motoriske homunculus" ses svarende til det område af hjernebarken, hvorfra den tværstribede muskulat...

Se

...

Db-8 / 11-4

Lymfemodel (cranium). Lateralsiden. nodi lymphatici occipitales (grå farve) nodi lymphatici retroauriculares (bl...

Se

...

Db-9 / 11-9

Hjernestammen med motoriske hjernenervekerner (model). n. oculomotorius (røde tråde) n. trochlearis (orange tråd) ...

Se

...

Db-10 / 11-10

Hjernestammen med sensitive hjernenervekerner (terminalkerner). nucl. n. trigemini (sort) a) nucl. tractus mesensepha...

Se

...

Db-11 / 9-F

Cerebellums afferente forbindelser (model). Der ses 4 snit af centralnervesystemet: nederste: med. spinalis næstneder...

Se

...

Db-12 / 11-5

Medialt fra. Alle arteriegrene nævnes. De, der ikke er vist, markeres med ) efter navnet. a. thyreoidea sup. r. st...

Se

...

Db-13 / 9-E

Cerebellums efferente forbindelser (model). Der ses tre tværsnit gennem centralnervesystemet: nederste: med. spinalis ...

Se

...

Db-14 / 3-17-18-19

PANDEBENET I. Os frontale. facies frontalis (eller externa) på squama, nr. 1 pars nasalis, nr. 2 glabella, nr....

Se

...

Db-15 / 3-14-15-16

ISSBENET  I. Venstre os parietale. facies externa, nr. 1 tuber parietale, nr. 2 margo frontalis (forener sig ...

Se