Præparater / Ab-2

53 Præparater

...

Ab-2-1 / 27-1

Spatium retroperitoneale. oesofagus, gaster og duodenum (rød sonde) ruder i ventriklen svarende til cardia og corpus gas...

Se

...

Ab-2-2 / 43-10

"Ileo-coecalstedet". caecum åbnet valvula coli bestående af: labium superius og inferius frenula valvulae coli ...

Se

...

Ab-2-3 / 43-6

Genitalia feminina interna, colon sigmoideum, rectum og vesica urinaria. Genitalia feminina interna (set forfra). ova...

Se

...

Ab-2-4 / 27-2

Gaster, duodenum, hepar, vesica biliaris, galdeveje, pancreas og splen. Obs.: ventrikel og lever løftet rude i omentu...

Se

...

Ab-2-5 / Fritstående

Bugorganer (set forfra). lig. falciforme (gul bøjle) lig. teres hepatis (2 gule mærker) "galdeblærestedet" (grøn bøjl...

Se

...

Ab-2-6 / 32-13

Vesica urinaria og genitalia int. masculina (humant). Bagside: rectum (nederste del fjernet) (rød ring) ductus defere...

Se

...

Ab-2-7 / Detailpræparat 26-4

Bugorganer (set bagfra). (aorta abdominalis og størstedelen af v. cava inf. samt nyrer og binyrer er fjernet Hepa...

Se

...

Ab-2-8 / 43-11

Renes og glandulae suprarenales. (præparatet ses bagfra. Højre nyre er intakt. På venstre nyre er barken fjernet, og sin...

Se

...

Ab-2-9 / 31-13

Vesica urinaria og genitalia int. masculina (humant). Forside: colon sigmoideus (rødt mærke) appendix apiploica (grøn...

Se

...

Ab-2-10 / 35-5

Placenta (opklaringspræparat). aa. umbilicales er injiceret med rød farve v. umbilicalis er injiceret med blå farve b...

Se

...

Ab-2-11 / 38-14

Ventrikel, duodenum, pancreas og splen. Forside. fundus gastricus (1 gult mærke)I corpus gastricum (2 gule mærker) ...

Se

...

Ab-2-12 / 41-14

Ventrikel, duodenum, pancreas og splen. Bagside: splen (2 hvide mærker) oesophagus (blå og hvid trådring) corpus g...

Se

...

Ab-2-13 / 35-2

Hepar. Forside: lig. falciforme hepatis (2 gule mærker) ...

Se

...

Ab-2-14 / 35-2

Hepar. Bagside: lobus caudatus (gult mærke) lobus quadratus (rødt mærke) area nuda (2 gule mærker) vesica bilia...

Se

...

Ab-2-15 / 43-12

Pancreas og duodenum. cauda pancreatis (3 gule mærker) corpus pancreatis (2 gule mærker) collum pancreatis (1 gult mæ...

Se