Præparater / Ab-1

91 Præparater

...

Ab-1-1 / 26-5

Tunge- hals- og brystorganer (homo). Tunge: septum linguae (grønt mærke) m. genioglossus (blåt mærke) m. longi...

Se

...

Ab-1-2 / 26-1

cartilago triticea i lig. hyothyreoideum lat. (grønt mærke) tuberculum cuneiforme (blåt mærke) tuberculum corniculatum (...

Se

...

Ab-1-3 / 28-8

Bemærk: præparatet kan ses fra to sider. Præparatet set lateralt fra. n. recurrens (grå ring) a. thyreoidea inf. ...

Se

...

Ab-1-4 / 28-6

Tunge og larynxpræparat. Bemærk: præparatet kan ses fra to sider. Præparatet set lateralt fra: n. lingualis (grøn...

Se

...

Ab-1-5 / 26-3Ab

Larynx og trachea set bagfra (opklippet). slimhinden fjernet i recessus piriformis dxt. n. laryngeus sup. (r. intern...

Se

...

Ab-1-6 / 28-4

n. lingualis (gul ring) med m. styloglossus; ovenover nerven: gl. sublingualis ductus submaxillaris (grøn ring) n. gl...

Se

...

Ab-1-7 / 26-2

Tunge, larynx, trachea, arcus aortae og a. pulmonalis. a. pulmonalis (blå sonde) lig. arteriosum (sort ring) n. vagus...

Se

Ab-1-8 / 29-19

Forsiden. grænsen mellem mediastinum sup. og mediastinum inf. (hvid ramme) processus xiphoideus (blåt mærke). Knoglen...

Se

Ab-1-9 / 34-17

Bagsiden (de “fede” strukturer er vigtigst). m. scalenus post. (orange mærke) m. trapezius (orange mærke) speculum rh...

Se

...

Ab-1-10 / 12-8

Hjerte (kalv). øverst: valvulae semilunares bemærk: nodulus og lunula i midten: valvula tricuspidalis ...

Se

...

Ab-1-11 / 12-4

Hjerte (kalv). basis ventriculorum atrium dextrum og sinistrum fjernet ostium pulmonale (forrest) ostium aortae (i...

Se

...

Ab-1-12 / 12-10

Hjerte (kalv). snit vinkelret på hjertets længdeakse gennem gaster sin. og dxt. ...

Se

...

Ab-1-13 / 12-5

Hjerte (kalv). pericardium serosums parietale blad er sammen med pericardium fibrosum klappet op gul sonde i den arte...

Se

...

Ab-1-14 / 12-12

Cor (homo). gaster dxt. og sin. åbnet den røde pil angiver det arterielle blods forløb gennem atrium sin., gaster sin...

Se

...

Ab-1-15 / 25-10/20-10

Larynx. Forfra: lig. cricothyreoideum (medium) (orange mærke) 1. trachealring (rød tråd) cornu minus ossis hyo...

Se