Præparater / Aa-2

207 Præparater

...

Aa-2-1 / 25-6

Lateralsiden. m. orbicularis oculi (rødt mærke) m. levator labii superioris og m. levator labii superioris alaeque na...

Se

...

Aa-2-2 / 25-5

Lateralsiden. m. sternocleidomastoideus (gult mærke) m. splenius capitis (blåt mærke) m. masseter (orange mærke) m...

Se

...

Aa-2-3 / 25-2

Hovedets og halsens regioner (lateralsiden). Regio temporalis a. temporalis superficialis (rød ring) bemærk lagdeling...

Se

...

Aa-2-4 / 24-10

Lateralsiden. m. sternocleidomastoideus (gult mærke) m. masseter (blåt mærke i den superficielle og den profunde del). ...

Se

...

Aa-2-5 / 25-1

Hovedets og halsens regioner (lateralsiden). Regio epicranii. bemærk: m. occipitofrontalis med galea aponeu-rotica, vent...

Se

...

Aa-2-6 / 24-9

Lateralsiden. m. semispinalis capitis (rødt mærke) m. splenius capitis (sort mærke) m. levator scapulae (grønne mærke...

Se

...

Aa-2-7 / 38-13

Ansigt. m. levator labii sup. alaeque nasi (orange mærke) m. levator labii superioris (blåt mærke) m. zygomaticus maj...

Se

...

Aa-2-8 / 31-7

Fossa infratemporalis og ansigtet. Lateralsiden: m. pterygoideus med. (blåt mærke) m. pterygoideus lat.: øvre hove...

Se

...

Aa-2-9 / 23-21

Lateralsiden. m. splenius capitis (gult mærke) m. splenius cervicis (nedenfor) m. levator scapulae (grønt mærke) m...

Se

...

Aa-2-10 / 25-3

m. temporalis (rødt mærke) m. pterygoideus lateralis (grønt mærke) m. stylohyoideus (orange mærke) a. carotis int...

Se

...

Aa-2-11 / 20-1

Venstre side. Cavitas cranii. bemærk: falx cerebri, tentorium cerebelli samt diafragma sellae med infundibulum hypoph...

Se

...

Aa-2-12 / 37-6

Vestre halvdel af hoved og hals. Lateralsiden. m. levator labii sup., alaeque nasi (blåt mærke) m. levator labii supe...

Se

...

Aa-2-13 / 49-6

Præparatets lateralside. gl. parotidea, ramus mandibulae med alle 4 tyggemuskler, arcus zygomaticus, squama temporalis o...

Se

...

Aa-2-14 / 22-2

Lateralsiden. m. levator labii superioris, alaeque nasi (1 gult mærke) m. levator labii superioris (2 blå mærker) m. ...

Se

...

Aa-2-15 / Fritstående

N. facialis og facialisinnerveret muskulatur. truncus temporofacialis (rødt mærke) truncus cervicofacialis (gult mærk...

Se