Dem-188 / Bord 2 - Nederste hylde

bord 2

Præparatets lateralside, forside og bagside.
Muskler:

m. pectoralis major
pars clavicularis (gult og blåt mærke)
pars sternocostalis (2 gule og blåt mærke)
pars abdominalis (gult og 2 blå mærker)

m. deltoideus (3 grønne mærker)
m. trapezius (3 blå mærker)
m. teres major (3 sorte mærker)
m. teres minor (sort, hvidt og sort mærke)
m. triceps brachii (3 hvide mærker)
m. latissimus dorsi (3 grå mærker)
m. semispinalis capitis (2 røde mærker)
m. splenius capitis (rødt og orange mærke)
m. levator scapulae (rødt og hvidt mærke)
m. scalenus posterior (2 blå mærker)
m. scalenus medius (gråt mærke)
m. scalenus anterior (blåt mærke)
m. omohyoideus, mellemsenen (gråt og gult mærke)
m. omohyoideus, venter superior (gråt og rødt mærke)
m. sternocleidomastoideus (grønt mærke)
m. constrictor pharyngis inferior (gult mærke)
m. thyrohyoideus (2 gule mærker)
m. sternohyoideus (grønt og gult mærke)
m. sternothyroideus (orange mærke)
m. stylohyoideus (sort og gult mærke)
m. digastricus, venter posterior (ses under gl. parotidea) (gult og hvidt mærke)
m. digastricus, venter anterior (sort og gråt mærke)
m. mylohyoideus (2 grå mærker)
m. depressor anguli oris (sort mærke)
m. buccinator (2 sorte mærker)
musculofibrøse knude (rødt mærke)
m. levator anguli oris (brunt og sort mærke)
m. orbicularis oris (sort og hvidt mærke)
m. levator labii superioris (gult og brunt mærke)
m. zygomaticus major major major (orange og gråt mærke)
m. masseter, overfladiske del (brunt mærke)
m. masseter, dybe del (brunt og hvidt mærke)
m. temporalis (sort og grønt mærke)
m. auricularis posterior (gult mærke)
m. occipitofrontalis, venter occipitalis (2 orange mærker)
m. occipitofrontalis, venter frontalis (2 hvide mærker)
Nerver:
n. occipitalis minor (lilla ring)
n. accessorius (grøn ring)
n. supraclavicularis lateralis (brun og rød ring)
n. supraclavicularis intermedius (brun og hvid ring)
n. supraclavicularis medialis (2 brune ringe)
n. auricularis magnus (orange ringe)
n. cutaneus colli (blå ring)
n. auriculotemporalis (lille brun ring)
n. facialis, truncus temporofacialis (stor gul ring)
rami temporales (små gule ringe)
rami zygomatici (små gule og grå ring)
rami buccales (små gule og brune ringe)
ramus marginalis mandibulae (lille gul og grøn ring)
ramus colli (lille gul og sort ring)

n. mylohyoideus (2 grå ringe)
n. hypoglossus (2 sorte ringe)
n. laryngeus superior (2 grønne ringe)
n. vagus (2 hvide ringe)
ramus zygomaticofacialis (lille sort ring)
plexus infraorbitalis (små grønne ringe)
rami labiales superiores (lille grøn og rød ring)
rami nasales externi (små grønne og blå ringe)
rami palpebrales inferiores (små grønne og hvide ringe)

n. mentalis (grene) (små blå og hvide ringe)
plexus brachialis (hvid og sort tråd)
cutan nerve i axillen (lilla og grøn ring)
Kar:
a. carotis externa (stor rød ring)
a. thyreoidea superior (2 røde ringe)
v. jugularis interna (blå trådring)
a. facialis (rød ring, to steder)
a. submentalis (rød og hvid ring)
a. labialis inferior (rød og grøn ring)
al labialis superior (rød og orange ring)
a. transversa faciei (fortsætter som a. angularis) (hvide ringe: 3 steder)
a. temporalis superficialis (rød og gul ring)
cutan arterie i axillen (lilla og rød ring)
cutan vene i axillen (lilla og blå ring)
Iøvrigt ses:
gl. parotidea (2 brune mærker)
gl. submandibularis (grønt og sort mærke)
gll. labiales superiores (hvidt mærke)
ductus parotideus (sort ring)
lymfenodi cervicales profundi (brune og blå mærker)
I orbita ses:
m. rectus inferior (sort mærke)
m. obliquus inferior (gult mærke)
m. rectus lateralis (blåt mærke)
m. rectus superior (grønt mærke)
tarsus superior (sort, rødt og sort mærke)
tarsus inferior (rødt mærke)
tendo m. obliqui superioris (sort ring)
ligamentum palpebrale mediale (hvid ring)
raphe palpebralis lateralis (lilla ring)
gl. lacrimalis (grønt og blåt mærke)
n. supraorbitalis (blå ring)
r. frontalis (grøn ring)
r. supratrochlearis (orange ring)
n. zygomaticus (grå ring)
n. oculomotorius, ramus inferior (2 grønne ringe)

Præparatets medialside.
hjernestammen er fjernet lige over den forlængede marv. Samtidig er lillehjernen og storhjernen fjernet. Endvidere er septum nasi delvis fjernet.
cavitas nasi (rød tråd. Dog rød-hvid tråd, hvor septum er bevaret)
cavitas oris (grøn tråd)
pharynx
pars nasalis (hvid tråd)
choanae (rød og gul sonde)
Eustachiske rør (brun sonde)
tonsilla pharyngealis (gult mærke)

pars oralis (gul tråd; gul og grøn tråd og gul og blå tråd)
dorsum linguae, pars postsulcalis s.pars posterior (gul og grøn tråd)
arcus palatoglossus (gul og blå tråd)
tonsilla palatina (blåt mærke)

pars laryngea (grå tråd)
larynx (sort tråd)
oesophagus (blå tråd)
trachea (blå og sort tråd)
apertura thoracis superior (hvid og sort tråd)
falx cerebri (rødt mærke)
tentorium cerebelli (grønt mærke)
n. opticus (rød ring)
n. oculomotorius (blå ring)
n. trochlearis (grøn ring)
n. trigeminus (brun bøjle)
n. abducens (lilla ring)
n. facialis (gul ring)
n. vestibulo-cochlearis (hvid ring)
n. glossopharyngeus (grå ring)
n. vagus (orange ring)
n. accessorius (blå ring)
n. hypoglossus (sort ring)
a. carotis interna (gul sonde)
a. vertebralis (sort og rød ring)

Placering

bord 2

bagside

forside

lateralside

medialside

Emner

 • Knogler apertura thoracis superior I, II, III
 • Muskler m. pectoralis major
 • Muskler m. sternocleidomastoideus
 • Muskler m. tranpezius
 • Perifere nerver N. cutaneus colli
 • Synsorganet Glandula lacrimalis
 • Fordøjelseskanalen Cavitas oris
 • Fordøjelseskanalen Pars laryngea pharyngis
 • Luftveje Cavitas nasi
 • Luftveje Cavitas nasi proprium
 • Luftveje Isthmus pharyngonasale
 • Luftveje Larynx
 • Luftveje Pars nasalis pharyngis
 • Luftveje Pars oralis pharyngis
 • Karsystem Lymfenodi cervicales profundi