Db-20 / 5-12-13

skab 5

NÆSEMUSLING

I. Venstre concha nasalis inf. (medialflade).
proc. lacrimalis (danner forbindelse med underkanten af os lacrimale og danner en del af medialvæggen i canalis nasolacrimalis (rød flade)
proc. ethmoidalis (danner forbindelse med proc. uncinatus ossis ethmoidalis) (grøn flade)


 II. Venstre concha nasalis inf. (lateralflade).
proc. lacrimalis (rød flade)
proc. ethmoidalis (grøn flade)
proc. maxillaris (dækker den nederste del af hiatus maxillaris) (blå flade)
forbindelse med crista conchalis maxillae (sort flade)
forbindelse med crista conchalis ossis palatini (gul flade)

Placering

skab 5

Emner

  • Knogler concha nasalis inferior I, II, III
  • Knogler Processus ethmoidalis conchae nasalis inferioris
  • Knogler processus lacrimalis conchae nasalis inferioris
  • Knogler processus maxillaris conchae nasalis inferioris