Ab-1-73 / 35-18

skab 35

Underarm.
Volarfladen.
Muskler.

m. flexor carpi ulnaris (rødt og gult mærke)
m. flexor carpi radialis (blåt og sort mærke) (NB: a. radialis findes umiddelbart radialt for musklen)
m. palmaris longus (2 grønne mærker)
m. flexor digitorum superficialis (hvide mærker)
m. flexor digitorum profundus (grå mærker)
m. pronator quadratus (2 gule mærker)

Kar og nerver.
n. ulnaris, r. volaris (sort og blå ring)
n. ulnaris, r. dorsalis (sort og orange ring)
n. medianus (sort og rød ring)
n. interosseus antebrachii volaris og tilsvarende kar (grøn, rød og blå ring)
a. ulnaris (rød og gul ring)
a. radialis (2 røde ringe)
a. mediana (rød og blå ring)

Hånden.
os pisiforme (blåt mærke)
os metacarpale I (tommelens rodstykke) (gult mærke)
phalanx proximalis (tommelens grundstykke) (sort mærke)

Muskler.
m. abductor pollicis brevis (2 blå mærker)
m. flexor pollicis brevis (rødt mærke)
m. opponens pollicis (3 grønne mærker)
m. adductor pollicis (2 hvide mærker)
m. interosseus dorsalis I (2 sorte mærker)
mm. lumbricales er bøjet distalt og volart (hvide ringe)v mm. interossei palmares og dorsales (2 gule mærker)
m. opponens digiti minimi (blåt mærke)
m. flexor digiti minimi brevis (2 grå mærker)
m. abductor digiti minimi (2 røde mærker)
tendo m. flexoris pollicis longi (blå ring)
insertio tendinis m. flexoris pollicis longi (grønt mærke)
vaginae fibrosae digitorum manus (røde bøjler)
tendines m. flexoris digitorum superficialis (brune bøjler)
tendines m. flexoris digitorum profundi (grønne bøjler)
svarende til den gule tråd er retinaculum flexorum
(lig. carpi transversum) fjernet og man ser tendines m. flexoris digitorum superficialis og n. medianus i canalis carpi

Kar og nerver.
r. profundus n. ulnaris (afmærket før og efter perforationen af m. flexor digiti minimi brevis og m. opponens digiti minimi) (sort og grøn ring)
r. superficialis n. ulnaris (sort og gul ring)
muskelgren fra n. ulnaris (grøn ring)
r. muscularis n. mediani (til thenars muskler undtagen m. adductor pollicis) (sort ring)
grene fra r. profundus n. ulnaris til mm. interossei (små hvide ringe)
gren til m. lumbricalis fra n. medianus (lille gul ring)
a. ulnaris (rød og grøn ring)
r. profundus a. ulnaris (afmærket 2 steder) (rød og orange ring)
arcus palmaris (volaris) profundus (rød ring)
aa. metacarpeae palmares (orange ringe)
aa. digitales palmares communes (violette ringe)

Placering

skab 35

Emner

  • Knogler canalis carpi III