Ab-1-71 / 35-17

skab 35

Præparatet indgår i en serie på 4, hvor de forskellige lag i hånden vises. på dette præparat er subcutis og muskelfascien fjernet.

Volarfladen.
Muskler.
m. flexor carpi radialis (blåt mærke)
m. flexor carpi ulnaris (2 blå mærker)
m. flexor digitorum superficialis (2 hvide mærker)
m. abductor digiti minimi (2 orange mærker)
m. flexor digiti minimi brevis (2 sorte mærker)
mm. lumbricales (gule mærker)
m. abductor pollicis (rødt mærke)
m. flexor pollicis brevis (hvidt mærke)
m. abductor pollicis brevis (2 grønne mærker)
distale del af fascia antebrachii (3 røde mærker)

Kar og nerver

n. ulnaris, r. superficialis (sort ring)
nn. digitales volares proprii n. ulnaris (grønne og sorte ringe)
n. medianus (gul bøjle)
r. muscularis til thenars muskler, undtagen m. adductor pollicis (gul og sort ring)
nn. digitales volares proprii, n. medianus (sorte og gule ringe)
r. dorsalis manus n. ulnaris (sort og grøn ring)
a. ulnaris (hviler på retinaculum flexorum) (rød og blå ring)
r. palmaris profundus a. ulnaris (rød og gul ring)
aa. digitales palmares propriae (røde og sorte ringe)
a. radialis (svarer til det sted, hvor "pulsen" tages) (rød ring)
v. radialis (blå ring)
r. palmaris superficialis (rød og grøn ring)
aa. digitales palmares propriae (a. radialis) (røde og hvide ringe)

Dorsalfladen.
retinaculum extensorum (3 røde mærker)
connexus intertendineus (røde bøjler)
mm. interossei dorsales (hvide mærker)
aponeurosis dorsalis svarende til insertionen af mm. interossei og mm. lumbricales (gule bøjler)
aponeurosis dorsalis svarende til phalanx media (grøn tråd)
r. superficialis n. radialis (gul og grøn ring)
r dorsalis manus n. ulnaris (sort og grøn ring)
grene fra nn. digitales palmares proprii (orange ringe)
a. metacarpea dorsalis (rød og grøn ring)
rete venosum dorsale (blå ringe)

Placering

skab 35

17 ny vinkel

Emner

  • Knogler canalis carpi III