Ab-1-48 / 36-18

skab 36

Præparatet set forfra.
lig. sternocostale intraarticulare (røde mærker)
art. sternocostalis (ledspalter) (sort folie)
lig. sternocostale radiatum (sort og rødt mærke)
art. interchondralis (ledkapsel) (gule og røde mærker)
art. interchondralis' ledspalte (sort folie)
ligg. costoxiphoidea (blå og grå mærker)
membrana intercostalis ext (dækker m. intercostalis int.) (= lig. intercostale ext.) (grønt mærke)
m. intercostalis int. (bemærk fibrenes retning) (blåt mærke)
m. transversus thoracis (grønne bøjler)
a. mammaria int. (røde ringe)
vv. mammariae int. (blå ringe)

Placering

skab 36

Emner

  • Knogler angulus sterni II, III
  • Knogler corpus sterni I, II, III
  • Knogler manubrium sterni
  • Knogler processus ziphoideus
  • Knogler sternum
  • Led art. sternocostalis
  • Led membrana intercostalis ext.