Aa-2-32 / 52-4

skab 52

Præparatet set medialt og bagfra.
fossa infratemporalis set bagfra, idet m. pterygoideus med. delvis er fjernet
m. pterygoideus lat. (2 knappenåle)
m. tensor veli palatini (1 blåt mærke)
(bemærk relationen til m. pterygoideus med.)
Pars mylopharyngea (rødt mærke)
Kar.
a. maxillaris (sort-hvid ring)
a. alveolaris inf. (grå ring)
a. masseterica (rød ring)
a. mylohyoidea (brun ring)
v. maxillaris (blå ring)
v. alveolaris inf. (gul ring)
rest af plexus pterygoideus (2 blå ringe)
Nerver.
n. lingualis (gul ring)
bemærk forløbet under pars mylopharyngea og over m. mylohyoideus
chorda tympani (sort ring)
n. alveolaris inf. (orange ring) (spaltet i udspringet)
n. mylohyoideus (hvid ring)
Endvidere ses:
lig. sphenomandibulare (grøn ring)
tuba auditoria s. auditiva (grøn sonde)
a. carotis int. (rød sonde)
m. levator veli palatini (hvidt mærke)
m. genioglossus (gult mærke)
m. geniohyoideus (grønt mærke)
m. mylohyoideus (knappenål)
m. digastricus, venter ant. (blåt mærke)
blå sonde i hiatus semilunaris
bemærk tårevejene - ductuli lacrimales - saccus lacrimalis samt ductus nasolaccrimalis (markeret med rød sonde)
rude i orbitas medialvæg, heri ses m. rectus medialis (rødt mærke)
I cavitas cranii ses:
hypofysen (grønt mærke)
infundibulum hypofyseos (grøn ring)
a. carotis int. (rød ring) (efter duraperforationen)
n. oculomotorius (gul ring)
sinus cavernosus er rømmet for alle strukturer bortset fra a. carotis int. Bemærk de to durablade
bemærk: kæbeleddet set bagfra - folie i de to ledhuler
Ganen:
a. palatina major (rød ring)
n. palatinus major (gule ringe)

Placering

skab 52

Emner

  • Muskler m. mylopharyngeus
  • Centralnervesystemet Hypofysen
  • Luftveje Ductus nasolacrimalis
  • Luftveje Hiatus semilunaris
  • Karsystem V. allveolaris inferior