Aa-2-174 / 39-9

skab 39

Præparatet set bagfra.
atlas, arcus ant. (sort mærke)
atlas, arcus post. (grønt mærke)
dens axis (gult mærke)
protuberantia occipitalis ext. (rødt mærke)
art. atlantoaxialis, cavum articulare (gult folie)
Muskler.
m. rectus capitis post. minor (rødt mærke)
m rectus capitis post. major (hvidt mærke)
m. obliquus capitis inf. (gråt mærke)
m. semispsinalis capitis (blåt og gult mærke)
Nerver.
n. facialis (stor gul ring)
n. intermedius (lille gul ring)
n. vestibulo-cochlearis (sort ring)
n. glossopharyngeus (mørkegrøn ring)
n. vagus (rød ring)
ggl. jugulare (= superius n. vagi) (rødt mærke)
r. auricularis fra n. vagus (lille hvid ring)
n. accessorius, bulbære del (lysegrøn ring)
n. accessorius, spinale del (blå ring)
n. occipitalis major (blå ring)
nn. cervicales, rr. posteriores (røde ringe)
Kar.
sinus petrosus sup. (tynd blå sonde)
sinus sigmoideus (stor blå sonde)


canalis semicircularis post. er mejslet op, men ikke afmærket
pons cerebri (blåt mærke)
medulla oblongata (hvidt mærke)
medulla spinalis (2 røde mærker)
dura mater (gult mærke)
disci intervertebralis (2 grønne mærker)

Placering

skab 39

9 ny vinkel

Emner

 • Knogler arcus anterior atlantis II, III
 • Knogler dens axis
 • Led artart atlantoaxialis. acromiclavicularis
 • Led art. atlanto-dentalis post.
 • Led discus intervertebralis
 • Perifere nerver Ganglion superius n. vagi (= ganglion jugulare)
 • Perifere nerver N. intermedius
 • Perifere nerver Ramus auricularis
 • Synsorganet Canalis semicircularis posterior
 • Synsorganet Canalis semicircularis superior
 • Høre- og ligevægtsorganet Canales semicirculares
 • Karsystem Sinus sigmoideus