Aa-1-6 / 21-11

skab 21

Medialsiden.
atlas (arcus post.) (grønt mærke)
m. semispinalis capitis (rød ring)
m. splenius capitis (sort ring)
m. rectus capitis post. minor (øverste røde, mærke)
epistropheus (blåt mærke)
vertebra cervicalis III (rødt mærke)
vertebra cervicalis IV (gult mærke)
m. rectus capitis post. major (gult mærke)
m. obliquus capitis inf. (orange mærke)
m. semispinalis cervicis (nederste blå mærke)
cartilago tubae auditoriae s. auditivae (orange mærke)
m. tensor veli palatini (rødt mærke)
senen af m. tensor veli palatini ved overgangen til aponeurosis palatina (orange mærke)
m. levator veli palatini (grønt mærke)
pars pterygopharyngea (blåt mærke)
m. pterygoideus medialis (rødt mærke)
m. digastricus, venter ant. (rødt mærke)
m. genioglossus (grønt mærke)
gl. sublingualis (orange mærke)
m. rectus med. (gult mærke)
m. rectus inf. (orange mærke)
m. rectus sup. (rødt mærke)
m. obliquus sup. (blåt mærke)
bemærk denne muskels sene (blå ring) samt trochlea
m. levator palpebrae sup. (grønt mærke)
a. vertebralis (rød ring)
a. carotis ext. (gul sonde)
a. maxillaris (rødt mærke)
a. carotis int. (rød sonde).
a. ophthalmica (rød ring)
n. trigeminus (blåt mærke)
n. frontalis (grøn ring)
n. supratrochlearis (brun ring)
r. frontalis (gul ring)
n. supraorbitalis (hvid ring)
n. trochlearis (sort ring)
n. nasociliaris (blå ring)
n. maxillaris (orange mærke)
n. canalis pterygoidei (grøn ring)
ggl. pterygopalatinum (grønt mærke)
nn. palatini (gul ring)
n. palatinus major (hvid ring)
n. palatinus minor (sort ring)
rr. nasales post. (ved blåt mærke)
nervegren i can. pharyngeus (rød ring)
truncus sympathicus (gul ring)
n. vagus (hvid ring)
n. glossopharyngeus (sort ring)
bemærk: fossa pterygopalatina og can. pterygopalatinus er åbnet

Placering

skab 21