Aa-1-5 / 21-10

skab 21

Medialsiden.
m. sternocleidomastoideus (gult mærke)
m. masseter (blåt mærke)
m. pterygoideus lat. (rødt mærke)
m. temporalis (tilhæftningssenen) (blåt mærke)
n. facialis (gul ring) (1., 2. og 3. stykke i canalis facialis)
chorda tympani (blå ring)
n. mandibularis (rødt mærke) med radix motoria (grøn ring)
n. auriculotemporalis (grå ring)
n. alveolaris inf. (grøn ring)
n. mylohyoideus (grå ring)
n. lingualis (hvid ring). Bemærk nervens beliggenhed i forhold til knoglen
n. palatinus major (orange ring)
n. canalis pterygoidei (hvid ring)
a. carotis ext. (brun ring)
a. stylomastoidea (orange ring)
a. maxillaris (blå ring)
a. meningea media (sort ring)
a. palatina major (rød ring)
canalis caroticus (rød sonde)
sulcus sigmoideus.(blå sonde)
sinus maxillaris (grøn sonde)
papilla ductus parotidei (rød sonde)
bemærk: membrana tympanica, hammer, ambolt og cellulae mastoideae. Bemærk endvidere. relationen mellem apex af anden præmolar og n. alveolaris inf.
medialvæggen i sinus cavernosus fjernet
n. abducens (rød ring)
i lateralvæggen ses:
n. oculomotorius (grå ring)
n. trochlearis (gul ring)
n. ophthalmicus (hvidt mærke)
n. maxillaris (gult mærke)

medialvæg og loft i orbita fjernet
i orbita ses:
m. rectus inf. (orange mærke)
m. rectus med. (hvidt mærke)
m. rectus sup. (rødt mærke)
m. obliquus sup. (blåt mærke) (bemærk trochlea)
m. levator palpebrae sup. (grønt mærke)
n. infratrochlearis (grøn ring),
n. ethmoidalis post. (blå ring),
n. ethmoidalis ant. (orange ring)
n. frontalis (gul ring)
a. ophthalmica (sort ring)

ductus nasolacrimalis (sort-hvid sonde)
bemærk: n. opticus (sort ring)

Placering

skab 21

Emner

  • Perifere nerver N. alveolaris inferior
  • Perifere nerver N. mylohyoideus
  • Synsorganet Ductus nasolacrimalis
  • Høre- og ligevægtsorganet Membrana tympani
  • Fordøjelseskanalen Papilla salivalis superior