Aa-1-4 / 20-5

skab 20

Medialsiden
m. pterygoideus med. (rødt mærke)
m. pterygoideus lat. (hvidt mærke)
m. tensor veli palatini (grønt mærke)
(bemærk: senen omkring hamulus processus pterygoidei)
m. sternocleidomastoideus (gult mærke)
m. splenius capitis (blåt mærke)
m. mylohyoideus (udspring) (orange mærke)
venter ant. m. digastrici (rødt mærke)
over udspringet af m. mylohyoideus ses udspringet af m. geniohyoideus og m. genioglossus
m. buccinator ses i den hvide ramme
a. carotis ext. (rød ring)
a. maxillaris (brun ring)
a. meningea media (sort ring)
a. carotis int. (rød sonde)
n. lingualis (grøn ring) med chorda tympani og n. sublingualis
n. alveolaris inf. (hvid ring)
n. mylohyoideus (grå ring)
n. facialis (gul ring)
n. accessorius (blå ring)
n. auriculotemporalis (orange ring)
n. palatinus major (hvid ring)
a. palatina major (rød ring)
bemærk: sinus sphenoidalis med apertura sinus sphenoidalis (grøn sonde) samt slimhinden i denne og i sinus frontalis

Placering

skab 20